Polska Agencja Prasowa w ca?o?ci we Flashu…

 

…dos?ownie w ca?o?ci we Flashu. Nie wiem kiedy nast?pi?a zmiana www.PAP.pl, ja tam trafi?em dopiero dzisiaj i… no powiedzmy, ?e zaskoczenie by?o ogromne. Animka flashowa na ca?y ekran w tego typu serwisie? S?ynna strona Heyah si? chowa… Nawet poziomy scrollbar jest we flashu! Ale to jeszcze nie koniec…

Strona PAP

Wchodz? na stron?, wybieram podgl?d ?rd?a… i kolejne zaskoczenie:

 • Obecno?? pluginu Flash sprawdza… kod JavaScript
 • A je?li nie… ten sam kod JavaScript wypluwa tre?? alternatywn? w postaci informacji o braku pluginu z linkiem do pobrania.

Strona PAP

 • A co wtedy w wypadku, gdy nie mamy uaktywnionego JavaScriptu? Sekcja noscript wstawia nam t? sam? animacj? flash ktr? mia? wstawi? ten JavaScript ;)

Nie masz JS ani Flasha? Sorry Winetou… Ech, nie wa?ne jak to zrobimy, ma by? pe?noekranowy flash, bo to trendy…

Pod kodem podpisali si? w meta tagach: Bernard Bieli?€žski, Piotr Pietrzak i Ma?€šgorzata Mazurek. Je?li dobrze sprawdzi?em – pracownicy PAP.

Wpis opublikowany 28 maja 2007
Tagi: , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Polska Agencja Prasowa w ca?o?ci we Flashu…"

 1. Chyba postanowili samemu zrobi? stron?, o u?yteczno?ci nie ma tam mowy chyba ;p A co maj? powiedzie? osoby niepe?nosprawne… Masakra.

  Autor komentarza, poniedziałek, 28 maj 2007 #

 2. By? mo?e jest to zrobione celowo, ?eby utrudni? kradzie? tre?ci z serwisu?!

  Autor komentarza, poniedziałek, 28 maj 2007 #

 3. BTW: po co masz w??czon? moderacj? komentarzy? Przecie? to si? prawie nigdzie nie sprawdza i tylko zniech?ca potencjalnych komentatorw :)

  Autor komentarza, poniedziałek, 28 maj 2007 #

 4. Brak mi s?w. Czy naprawd? polski internet stoi AŻ na takim poziomie?
  Ta strona chyba stanie si? wiod?cym przyk??dem jakich serwisw NIE MOŻNA robi? we flashu. I przy okazji jak ich NIE ROBI?. Masakra.

  Autor komentarza, poniedziałek, 28 maj 2007 #

 5. chyba pierwszy serwis informacyjny stworzony we Flashu
  strona Heyah we Flashu moze byc ;) ale nie serwis takiej instytucji jak PAP

  Autor komentarza, wtorek, 29 maj 2007 #

 6. Zwyczajnie mnie zatka?o. Mo?e to przej?ciowe tylko? Mam nadziej?, ?e nie zara?liwe…

  Autor komentarza, wtorek, 29 maj 2007 #

 7. Mj touchpad nie daje rady jej przewija?. :(

  Autor komentarza, wtorek, 29 maj 2007 #

 8. To chyba nie wygl?da na celowe, rozs?dne dzia?anie np. w celu zabezpieczeniu kradzie?y, na stronie g?wnej PAPu nigdy wcze?niej nie by?o depesz, tylko czytelnie przedstawiona oferta wszystkich serwisw. Tak to wygl?da?o jeszcze rok temu (ostatnio kopia wykonana przez WebArchive). Oglnodost?pny Dziennik PAP by? pod osobn? domen?, ale zosta? zamkni?ty w kwietniu br…

  Je?li mam porwnywa? obecne „dzie?o” ze starym uk?adem z lat 2002-2007… no to prosz? o przywrcenie tego drugiego…

  Kto? si? zachwyci? jak?? flashk? stworzon? przez jak?? agencj? interaktywn?, zleci? wykonanie czego? takiego dzia?owi technicznemu i powsta?o co powsta?o…

  A na marginesie: Danielu: nie mam domy?lnie w??czonej moderacji komentarzy – sporadycznie filtr antyspamowy co? przetrzyma do zatwierdzenia, ale 90% komentarzy jest publikowanych od razu.

  Autor komentarza, wtorek, 29 maj 2007 #

 9. bida :( Sami sobie szkodz?, ale co zrobi??
  Pewnie nie bylo ich sta? na firm? z zewn?trz, ktrej mogliby to zleci?.

  Autor komentarza, wtorek, 29 maj 2007 #

 10. Ech, a ja niedawno przekonywa?em kogo?, ?e tworzenie rozbudowanych witryn we Flashu to g?upota. A tu kto? na taki pomys? akurat wpad?…

  Autor komentarza, wtorek, 29 maj 2007 #

 11. I po co? Dok?adnie to samo mogli zrobi? w xHTML + JS + CSS. Jestem zaskoczony…

  Autor komentarza, wtorek, 29 maj 2007 #

 12. Ta strona to kpina.
  Odpali?em to-to na swoim starym celeronie 700mhz, samo wy?wietlanie jej po?era?o po?ow? zasobw systemowych…
  mo?e to sabota??

  Autor komentarza, wtorek, 29 maj 2007 #

 13. Pu?ci?em info na grup? pl.comp.www i sobie teraz je?dzimy. ;) Kto? zauwa?y? ciekaw? rzecz – spjrzcie w ?rd?a BiP. Szczeglnie na komentarze. Radz? jednak wcze?niej odstawi? jedzenie i picie. :D

  A przy okazji – uda?o si? komu? przej?? t? gr? zr?czno?ciow? pod tytu?em „Kalendarium wydarze?”? Ja jestem za wolny – kalendarz mi znika zanim zd??? klikn?? jakikolwiek dzie?… :(

  Autor komentarza, wtorek, 29 maj 2007 #

 14. I po co? Dok?adnie to samo mogli zrobi? w xHTML + JS + CSS. Jestem zaskoczony…
  Ot wyj??e? mi to z ust b4it ;)

  Autor komentarza, wtorek, 29 maj 2007 #

 15. @Yano: Uuu… pojecha?e? rwno po PAP umieszczaj?c temat na pl.comp.www… ?wietna robota :>

  T?umaczenia Pietrzaka przejd? chyba do klasyki:

  No i bardzo dobrze. Nie mo?na skopiowa? ani zdj?? ani tekstw – o to
  nam chodzi?o. Wkrtce komunikacja mi?dzy stron? a serwerem b?dzie
  odbywa?a si? po SOAP-ie zabezpieczonym SSL-em. Nie zd??yli?my zrobi?
  kilku rzeczy, strona powsta?a w miesi?c i ca?y czas ewoluuje. Je?li
  chodzi o wersj? dla osb niedos?y-/niedowidz?cych mo?emy stworzy?
  obs?ug? czytacza po naszej stronie. Pki co jednak nikt nie definiowa?
  takiej potrzeby.

  :D

  Autor komentarza, wtorek, 29 maj 2007 #

 16. i jak niby teraz do tego linkowa?? „wejd? na stron? g?wn?, kliknij tu, tu i tam i jeste??”

  a tak serio, to nie wiem co powiedzie?. ju? chyba lepiej by by?o, gdyby u?yli XHTML i tabelek. :P

  Autor komentarza, wtorek, 29 maj 2007 #

 17. Pietrzak si? na grupie t?umaczy?, ?e strona PAP.pl to nie jest ?aden serwis informacyjny tylko prezentacja komercyjnej oferty PAP. Ale szczerze mwi?c to nawet reklamwka pizzerii, ktr? dzisiaj podnios?em z wycieraczki, jest bardziej user-friendly…

  Autor komentarza, wtorek, 29 maj 2007 #

 18. @b4it ma racj?, chocia? ja bym jeszcze doda? ajaxa ;)

  Autor komentarza, wtorek, 29 maj 2007 #

 19. Tak bez apletw Javy zupe?nie…? A feee… :)

  Autor komentarza, wtorek, 29 maj 2007 #

 20. Tak mnie zastanowi?o…
  gdzie s? RSS?
  Nie ma, w przera?eniu wpad?em na reuters.pl – te? nie ma. Takie powa?ne instytucje, ale nie nad??aj? za internetem?

  Autor komentarza, wtorek, 29 maj 2007 #

 21. Nie ma RSSw i zapewne nie b?dzie – to nie s? darmowe ?rd?a contentu, za mo?liwo?? korzystania z materia?w tych agencji p?aci si? ci??kie pieni?dze…

  Autor komentarza, wtorek, 29 maj 2007 #

 22. I w ten sposb, poinformowana przez Tomka, wiem ju?, ?e nie wejd? na ich stron?.
  Bo mi komputer wysi?dze przy JS+Flashu…
  I ile osb takich jak jak trac?? Oj du?o, du?o.

  Autor komentarza, wtorek, 29 maj 2007 #

 23. Tomek: Wiem, ?e te agencje to nie s? instytucje charytatywne, zwr? jednak uwag? na to, ?e udost?pniaj? jednak te nag?wki+gar?? tekstu, ktre mogliby wrzuci? w RSS, wszak ci??ko o obiektywniejsze i rzetelniejsze informacje ni? te z PAP.

  Abstrahuj?c oczywi?cie od tej „reklamuj?cej” strony.

  Autor komentarza, wtorek, 29 maj 2007 #

 24. Hehe. Dzi?ki. By?em naprawd? zdziwiony, ?e temat nie pojawi? si? na *tej* grupie, a przeszuka?em archiwum dok?adnie. Nawet Google ju? mnie prosi?, ?ebym odpu?ci?, bo nic na nich nie ma. ;)

  Ale przynajmniej jest skutek – kto? z zespo?u komplikantw (tacy projektanci komplikuj?cy najprostsze sprawy) si? ujawni? i zabra? g?os w dyskusji. Czy z sensem, to ju? niech ka?dy sam oceni. Ja ju? im i tak podpad?em. :)

  A tak nawiasem mwi?c jestem ciekaw jaki status ma PAP. Czy nie jest to czasami sp?ka Skarbu Pa?stwa i jako taka nie podlega pewnym regulacjom?

  Autor komentarza, wtorek, 29 maj 2007 #

 25. Lipa straszna :)

  Autor komentarza, wtorek, 29 maj 2007 #

 26. @Yano:

  „Polska Agencja Prasowa S.A. jest Jednoosobow? Sp?k? Akcyjn? Skarbu Pa?stwa zarejestrowan? w Krajowym Rejestrze S?dowym w S?dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy – XII Wydzia? Gospodarczy KRS pod nr 67663. (…) Ministerstwo Skarbu Pa?stwa posiada 100 % akcji Sp?ki.”

  Na szcz??cie BIP PAP-u zosta? skopany tylko pod wzgl?dem kodu i mo?na tam co? doczyta? ;) http://bip.pap.com.pl/cgi-bin/main.pl?strona=formap

  Tu znowu by trzeba by?o si? doszukiwa? odpowiednich odwo?a? w r?nych ustawach (zaczynaj?c od Ustwy o Polskiej Agencji Prasowej z dnia 31 lipca 1997 r. (Dz.U. z 1997 Nr 107 poz. 687). Ale raczej ma?e szanse na znalezienie czegokolwiek co pozwoli?oby Ci si? przyczepi? do tej „flashki” od strony formalnej. Czemu? Bo PAP realizuje swoje zadania statutowe, maj? aktualizowany raz na jaki? czas BIP, a strona http://www.pap.pl to tylko wizytwka i sama w sobie jest tylko zbiorem linkw do konkretnych serwisw informacyjnych…

  Czyli dok?adnie to co pracownik PAPu pisa? na grupie, przy czym on by? ?wi?cie przekonany, ?e zrobienie fatalnego serwisu nie jest niczym z?ym, bo przecie? nied?ugo b?dzie to wszystko dzia?a?o przez SOAP via SSL i tego Emacsa przez sendmaila to sobie b?dziesz mg? wsadzi?… :)

  Autor komentarza, wtorek, 29 maj 2007 #

 27. @Aaben: Nad??aj? i to za bardzo:) Patrz flash, aby nawet obrazka ?atwo nie mo?na by?o ukra??. heh.
  Moim zdaniem i tak przedstawiaj? teraz wi?cej informacji ni? kiedy?, to jest na plus. Tylko sposb prezentacji :/

  Autor komentarza, środa, 30 maj 2007 #

 28. mia?o by?, ale odfiltrowa?o:

  nawet title strony nie ustawili :|
  i u mnie (pod FF) sypie si? kodowanie w headzie…

  Autor komentarza, sobota, 9 cze 2007 #

 29. Strona PAPu to przyk?ad ?le dobranej technologii.

  Kwestia rozstrzygni?cia tego – czy lepiej jest wykonywa? strony internetowe w technologii Flash czy te? w HTML budzi spore emocje i wywo?uje burzliwe dyskusje po?rd web developerw na ca?ym ?wiecie. W ostatnim po?cie na opcomowym blogu staramy si? rzetelnie odpowiedzie? na pytanie jaka technologia jest lepsza i zada? k?am wielu mitom, ktre naros?y wok? Flasha.

  Autor komentarza, wtorek, 28 sie 2007 #

 30. Kilka linijek wy?ej poruszono kwesti? braku strumieni RSS na stronach Reuters’a. Polska wersja rzeczywi?cie ich nie oferuje. A to dziwne, bo w angloj?zycznym portalu ich nie brakuje.

  http://www.reuters.com/tools/rss?refresh=true

  Autor komentarza, poniedziałek, 15 paź 2007 #

 31. Je?li PAPowcy wierz? i? wykonanie strony we Flashu uniemo?liwia kopiowanie zdj??, to ja mam most na sprzeda?.

  Autor komentarza, poniedziałek, 15 paź 2007 #

 32. Wersja HTML
  http://www.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_www.pap.pl&_PageID=19&_CheckSum=-306275550

  Ale p?aczecie. Dalej si? nic nie zmieni?o je?li chodzi o sam stary URI do wersji HTML, w dalszym ci?gu powered by JPalio z Tornu, je?d??ce na Javie.

  Autor komentarza, piątek, 1 lut 2008 #

 33. Ale marudzisz. W momencie publikowania tego wpisu, linku do wersji HTML nie by?o

  Autor komentarza, piątek, 1 lut 2008 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów