MyViMu.com – Moje Wirtualne Muzeum

 

Dzisiaj nietypowa wzmianka o nowym serwisie. Nietypowa z tego wzgl?du, ?e przez ostatnie kilka miesi?cy wsp?pracowa?em przy budowie tego serwisu, wi?c nie ja go powinienem ocenia?, lecz Wy. Ja tylko pozwol? sobie napisa? kilka s?w o jego za?o?eniach, wskaza? kilka ciekawych rozwi?za? i pokrtce nakre?li? plany.

MyViMu.com - Moje Wirtualne Muzeum

MyViMu.comMy Virtual Museum / Moje Wirtualne Muzeum to serwis przeznaczony dla kolekcjonerw i mi?o?nikw zbieractwa. Zarwno tych „zatwardzia?ych”, ktrzy potrafi? wyda? ostatnie pieni?dze na przedmiot dope?niaj?cy ich kolekcj?, jak i tych „niedzielnych”, ktrych niewielka kolekcja mie?ci si? na jednej p?ce. Sam si? do niedawna ledwo zalicza?em do tej ostatniej grupy, natomiast po ostatniej wycieczce do piwnicy odkry?em mnstwo „skarbw”, ktre ogl?da si? z wielkim „WOW” na twarzy :)

Pocztwka z Gda?ska

Bez wzgl?du czy to kilka moich pocztwek z Gda?ska, rewelacyjna kolekcja ekwipunku wojsk niemieckich z okresu II Wojny ?wiatowej, albo metalowe samochodziki, przer?ne klamry od pasw, czy te? te czapki – chyba warto wynie?? te cuda z piwnicy, otrzepa? z kurzu i pokaza? innym. A dzi?ki MyViMu mo?na stworzy? takie „wirtualne muzeum” otwarte 24 godziny na dob?.

Ka?dy mo?e za?o?y? swoje wirtualne muzeum, w ktrym ma mo?liwo?? zaprezentowania swoich zbiorw podzielonych na tematyczne kolekcje. Ka?dy eksponat mo?na zaprezentowa? na kilku zdj?ciach, zwracaj?c uwag? zwiedzaj?cych na r?ne detale. Ka?dy eksponat mo?na te? dok?adnie opisa? – zarwno w „lu?nej formie” jak i opisuj?c konkretne atrybuty/parametry. Dok?adnie opisuj?c konkretne przedmioty budujemy sobie w?asn? baz?, ktra przyda si? nam przy inwentaryzacji zbiorw. Ju? teraz udost?pniamy generator kart katalogowych, a w przysz?o?ci chcemy rwnie? udost?pnia? inne funkcje narz?dzia do katalogowania.

Czapka

Wiele rozwi?za? jest eksperymentalnych, ktrych gdzie indziej nie znajdziemy. Ale mamy nadziej?, ?e oka?? si? nie tyle „fanaberi?”, co przydatnymi rzeczami :)

 • „Żyj?ce” drzewo kategorii – zbiera? mo?na tak dziwne rzeczy, ?e w ?yciu by nikt nie wpad? na pomys? utworzenia dla nich kategorii. Je?li wi?c nie mo?esz znale?? idealnego miejsca dla swojej kolekcji, mo?esz samodzielnie utworzy? dla niej podkategori?. Specjalne systemy na bie??co monitoruj? drzewko, sprawdzaj? co jest bardziej popularne, a co najlepiej po??czy? w jedno.
 • Mo?liwo?? tworzenia w?asnych forw tematycznych – je?li posiadasz kilkaset elementw w swojej kolekcji, to pewnie Twoja wiedza w tym temacie jest spora. Dlaczego wi?c nie utworzy? w?asnego forum, na ktrym b?dzie mo?na dyskutowa? i dzieli? si? t? wiedz? z innymi?
 • Je?li interesuj? Ci? zbiory z wybranych okresw, mo?na przegl?da? je przy pomocy osi czasu zamiast podzia?w tematycznych

Do tego oczywi?cie troch? funkcji spo?eczno?ciowych: eksponaty mo?na ocenia? i komentowa?. Z innymi kolekcjonerami mo?na si? komunikowa? zarwno poprzez forum, jak i przy pomocy systemw wewn?trznych wiadomo?ci. O wszystkim co dotyczy Twojego muzeum, Twojego forum i innych interesuj?cych Ci? zbiorw, dowiesz si? z systemu powiadomie?.

Medal pami?tkowy 75 LAT S?UŻBY TOPOGRAFICZNEJ WP

Od strony technicznej te? si? znajdzie kilka ciekawych rozwi?za?, ale to ju? tematy na zupe?nie inne wpisy pisane przez bardziej kompetentne osoby – ja w kod zagl?dam sporadycznie, a o kilku elementach s?ysza?em pierwszy raz w ?yciu :)

Plany na przysz?o??? Na pewno wkrtce podbijemy ?wiat (kolekcjonerw) :), czyli i zwi?kszenie mo?liwo?ci personalizacji swoich wirtualnych muzew i jeszcze bardziej przydatne narz?dzia do zarz?dzania kolekcjami i… i wszystko to o czym dowiecie si? wkrtce ?ledz?c MyViMu.com ;)

Dla wszystkich fanw spo?eczno?ci dobra wiadomo??: MyViMu otwiera swoje oddzia?y w innych serwisach ;) Je?li chcesz od czasu do czasu zobaczy? co? ciekawego, dodaj MyViMu do obserwowanych w tych serwisach:

I to chyba na tyle na dzie? dobry… Pa?stwa zapraszam do zwiedzania muzeum, a ja wracam do skanowania pocztwek. Niektre z nich to prawdziwa rewelacja i swoiste „bia?e kruki” :).

Znak MyViMu.com :)

A je?li zaciekawi? Ci? temat, to s?u?? dodatkowymi informacjami: tomasz.topa@myvimu.com. B?d? wdzi?czny rwnie? za wszelkie uwagi i sugestie.

» Zobacz dodatkowe ilustracje do wpisu «

 

Wpis opublikowany 6 lutego 2010
Tagi: , , , , , ,
Kategorie: internet, prywata, startupday, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "MyViMu.com – Moje Wirtualne Muzeum"

 1. Ale domen? do beznadziejn? macie.

  Autor komentarza, sobota, 6 lut 2010 #

  • W sensie angielska nazwa? MyViMu – My Virtual Museum » wkrtce ruszamy na podbj ca?ego ?wiata i tam si? taka przyda.

   Autor komentarza, sobota, 6 lut 2010 #

 2. Zbytnio muzeum nie przypomina tylko targ :/ wst?p do aukcji kolekcjonerskich…

  Autor komentarza, poniedziałek, 8 lut 2010 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów