BYKOM-STOP w CHIPie

 

Tekst o akcji „BYKOM-STOP” pojawi? si? w miesi?czniku CHIP w numerze 10/2005. Na stronie 10. w niewielkiej kolumnie mo?na przeczyta? notk?, ktr? przytocz? w dalszej cz??ci wpisu.

Szczerze mwi?c, je?li zestawi? t? krtk? notk? z „artyku?em z Przekroju” czy tym z „Dziennika Ba?tyckiego”, to ta jest dla mnie najwa?niejsza. Czemu?

  • „CHIP” jest znanym, bran?owym miesi?cznikiem
  • Poni?sza notka zosta?a napisana wy??cznie na podstawie materia?w na stronie.
  • Jest krtka, zwi?z?a i przekazuje ca?kiem przyzwoit? ilo?? informacji
  • Jest o akcji. Nie o „t?pi?cym „le” pogromcy bykw”, ale o akcji „BYKOM-STOP!”. Jest o tym, o czym powinna by?.

Bo jak by nie patrze?, poprzednie dwa artyku?y te? mia?y by? o „BYKOM-STOP”. „Przekrj” dosta? mas? szczeg?owych informacji na e-mail, w redakcji „Dziennika” opowiada?em o niej osobi?cie. A obie notki skupiaj? si? na jakim? m?otku, ktry za?o?y? jak?? stron? w jakim? tam Internecie o jakim? tam t?pieniu b??dw. Dlatego uwa?am CHIP za pismo profesjonalne.

A dok?adniejsze info o akcji i mediach te? wkrtce naskrobi?… Musz? si? jeszcze tylko zebra?, troch? przewertowa? Google, pomy?le?…

Walka z tym, "ktury mug?by" poprawnie pisa?

Pomys?odawcy inicjatywy Bykom-Stop walcz? o poprawn? pisowni? i ortografi? w Internecie. Na stworzonej przez nich stronie czytamy: Koniec z potworami typu „mug?”, „ktury”, „karzdy”, „rzaden”! Koniec z milionami !! i ?? stawianych po ka?dym zdaniu! Nie piSHmY ff TeN SpoSoop niom =D! Koniec z b??dami, ktre strasz? na stronach, forach, blogach! Od dzi? pilnujemy tego, jak piszemy my i u?ytkownicy naszych stron! Wyrabiajmy w sobie dobre nawyki! Piszmy poprawnie, po polsku!.

Autorzy kampanii zauwa?aj?, ?e wielu internautw t?umaczy swoje lenistwo czy nieuctwo za?atwionym za?wiadczeniem o dysleksji. Podkre?laj? przy tym, ?e znaj? prawdziwych dyslektykw i ci robi? bardzo du?o, by nie pope?nia? b??dw. W przeciwie?stwie do „dyslektykw”.

Inn? kategori? s? takie osoby, ktre pok?adaj? nadziej? w komputerze. My?l?, ?e maszyna sprawdzi tekst i nie dopu?ci do zrobienia b??dw.

Autorzy Bykom-Stop zaznaczaj?, ?e celem akcji nie jest t?pienie ka?dej mo?liwej literwki. Jest nim natomiast ograniczenie masowego zalewu postw z niezliczon? ilo?ci? b??dw, ktre znajdziemy na ka?dym forum dyskusyjnym.

Dok?adniejsze informacje na temat akcji mo?na znaleź? na stronie www.bykom-stop.avx.pl.

Autor: Mariusz B?o?ski, źrd?o: Archiwum CHIP Newsroom

Wpis opublikowany 17 grudnia 2005
Tagi: , , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "BYKOM-STOP w CHIPie"

  1. nie no wypas ;) tylko pozazdro?ci?.. i powodzenia w dalszych publikacjach!pzdr

    Autor komentarza, wtorek, 20 gru 2005 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów