Google AdSense – Diagnostyka witryny

 

Dzisiaj w panelach Google AdSense pojawi?a si? nowa funkcja: Diagnostyka witryny. Wygl?da na to, ?e poznamy powody, dla ktrych na naszych stronach nie wy?wietlaj? si? reklamy Google.

Na razie wida? tylko nast?puj?c? informacj?:

Nasz robot nie mg? uzyska? dost?pu do poni?szych adresw URL. Zach?camy do rozwi?zania tych problemw w celu umo?liwienia zaindeksowania witryny i dostarczenia odpowiednich reklam. Je?li nie znasz przyczyny zablokowania adresu URL albo potrzebujesz pomocy, przejd? na stron? Najcz??ciej zadawane pytania

Ten raport robota indeksuj?cego jest aktualizowany co tydzie?.

Jak dzia?a to narz?dzie w praktyce? Pki co widz? tylko informacj?, ?e „Aktualnie brak zablokowanych adresw URL”. Czyli albo zobacz? co? wi?cej za tydzie?, kiedy zostan? zaktualizowane informacje, albo nie zobacz? w ogle, bo wszystkie moje strony s? bardzo dobrze zbudowane i roboty ?migaj? po nich a? mi?o ;).

Na razie w tabelce widzimy tylko same nag?wki: Zablokowany adres URL, Powd zablokowania, Ostatnia prba indeksowania, Nieudane prby.

Jakie mog? by? powody zablokowania? Centrum pomocy AdSense wymienia nast?puj?ce:

Plik Robots.txt: strona ??daj?ca reklam Google jest oznaczona wpisem ,,disallow” w pliku robots.txt. Aby zaktualizowa? plik robots.txt w celu umo?liwienia nam dost?pu, wykonaj te instrukcje.

Autoryzacja: strona ??daj?ca reklam Google jest chroniona lub znajduje si? w chronionym katalogu i do zaindeksowania strony potrzebujemy parametrw autoryzacji. Artyku? wpis autoryzacji witryny przedstawia sposb rozwi?zania tego problemu.

URL nie znaleziony: nasz robot indeksuj?cy stwierdzi?, ?e strona ??daj?ca witryn Google nie istnieje. Mo?e to by? skutek b??du serwera albo modyfikacji kodu reklamy, wskutek ktrej nasz robot jest kierowany do adresu URL, ktry nie istnieje.

Przekierowanie: strona ??daj?ca reklam Google przekierowuje do strony wymagaj?cej autoryzacji – zapoznaj si? z artyku?em wpis autoryzacji witryny, zawieraj?cym szczeg?owe informacje. Nale?y zauwa?y?, ?e nie wszystkie adresy URL, pod ktrymi nast?puje przekierowanie, b?d? blokowane.

Dodane 10 czerwca: link do diagnostyki wyparowa? z panelu. Nie zd??y? zadzia?a?, a ju? go zdj?li?

Wpis opublikowany 9 czerwca 2006
Tagi: , , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Google AdSense – Diagnostyka witryny"

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów