Dziadek Tusk

 

Ś.p. Jzef Tusk musi si? teraz w grobie przewraca?. Oto widowisko, ktre odbywa si? co kilka lat, zwane wyborami, zamieni?o si? w nagonk? na zmar?ego. Walczy? on w Wehrmachcie czy nie? A je?li tak, to sk?d si? tam znalaz?? Wcielili go si??, czy sam si? zg?osi?? Paranoja…

Wszystko zacz??o si? od tego, ?e Jacek Kurski, s?ynny „bulterier” Prawa i Sprawiedliwo?ci rzuci? w ?wiat informacj?, ?e „Dziadek Donalda Tuska wst?pi? na ochotnika do Werhmachtu.”. Wypowiedź nie konsultowana z prze?o?onymi (czyli prezesem partii, Bra?mi Kaczy?skimi), nie poparta ?adnymi dowodami.

Nasza psina jednak szybko podkuli?a ogon, gdy dosta?a od Kaczy?skich po ?bie zwini?t? gazet?, gdy sztab Platformy Obywatelskiej przedstawi? dokumeny ?wiadcz?ce o tym, ?e ?.p. Jzef Tusk walczy? w obronie Polski i dzia?a? w wielu polskich stowarzyszeniach.

Kaczy?ski musia? wi?c Donalda publicznie przeprosi?, a ca?? z?o?? wy?adowano na ratlerku Kurskim, ktry dosta? kopa za drzwi. Za drzwi partii. Ale w sejmie zosta? dalej, teraz jako (za przeproszeniem) pose? niezale?ny. Co to oznacza? Że ca?y czas pobiera diet? w wysoko?ci prawie 10.000z? miesi?cznie, ma swj zakichany immunitet i mo?e wrzuca? ka?demu do woli, g?osowa? tak, jak on uwa?a za stosowne (czyt: jemu przyniesie najwi?cej zyskw i nie musi obawia? si?, ?e kto? z partii go za to zgani. Ży?, nie umiera? – facet si? w?a?nie ustawi? na najbli?sze 4 lata.

Ale wracaj?c do tematu: Kaczki przeprosi?y, Kurski wylecia?, niesmak pozosta?, sprawa zako?czona? Nie… To nie by?oby w naszym stylu! Nasza niezale?na poselska psina wynaj??a historykw w Berlinie, ?eby dalej szuka?y ?ladw o przodkach Tuska. To samo zrobi?y polskie media, a najszybsze okaza?y si? by? Fakty TVN, ktre dotar?y pono? do danych, ?e ?.p. Jzef Tusk zosta? wcielony do Wehrmachtu.

Z drugiej strony, jak mo?na manipulowa? t? informacj?. Zobaczcie tylko jak t? sam? wiadomo?? poda?a Wirtualna Polska: „Dziadek Donalda Tuska s?u?y? w Wehrmachcie„. Sam nag?wek, ktry jest pono? dziennie ogl?dany kilka milionw razy, wyrabia zdanie jak najbardziej negatywne ju? na samym pocz?tku, a przecie? nie ka?dy przeczyta tego newsa w ca?o?ci!

A co ja o tym my?l?? Co mnie to obchodzi? To by?a II Wojna Światowa, dzia?y si? r?ne straszne rzeczy. Co mnie obchodzi co robi? Dziadek Donalda Tuska? Przecie? to nie na niego g?osuj?, tylko na jego wnuka, ktrego wtedy jeszcze nie by?o na ?wiecie! Mo?e mj praprapraprapraprapra-…-pradziadek uczesniczy? krucjatach? Czy to te? wygrzebiecie, gdybym mia? startowa? w wyborach prezydenckich?

Dajcie zmar?ym spokj.

Wpis opublikowany 15 października 2005
Tagi: , , , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Dziadek Tusk"

 1. to wcale nie chodzi o dziadka
  tylko o nie prawd? ktr? tusk mwi …
  bo kto je?li nie doktor, profesor Historii powinien zna? histori? swojej rodziny i nie bra? ?lubu miesi?c przed wyborami …
  Maglina tuska

  Autor komentarza, środa, 19 paź 2005 #

 2. Tusk jest historykiem, ale jako historyk – nie zna – jak twierdzi -historii swojej rodziny.

  Autor komentarza, środa, 19 paź 2005 #

 3. 1. To nie tak, ?e Jacek Kurski „rzuci? w ?wiat informacj? […] nie popart? ?adnymi dowodami”. Prosz? przeczyta? artyku?, ktry wywo?a? ca?? t? burz? – Angora nr 42 (16.10.2005).W odpowiedzi na pytanie dziennikarki, pani Katarzyny Pastuszko, Kurski mwi:”Powa?ne źrd?a na Pomorzu mwi?, ?e dziadek Tuska zg?osi? si? na ochotnika do Wehrmachtu”. Fakt, ?e nie wiadomo co to s? „powazne źrd?a” ale nieprawd? jest, jakoby to Kurski sam z siebie wysun?? zarzut!
  2. Pisze Pan, ?e Fakty TVN dotar?y do informacji potwierdzaj?cych wypowiedź Kurskiego dla Angory. Mnie zastanawia fakt, i? je?li rzeczywi?cie nieprawd? jest, ?e dziadek Tuska by? w Wehrmachcie, to czemu nikt, a ju? w szczeglno?ci jego wnuk, temu wyraźnie nie zaprzeczy?! Bo c? to jest za wyja?nienie „nie wiedzia?em” – to godne kilkulatka a nie 48-letniego magistra historii!
  3. Zgadzam si? z tym, ?e sam dziadek nie ma z kandydowaniem Tuska wiele wsplnego. My?l?, ?e afera z tym zwi?zana jest nadmuchana do granic mo?liwo?ci oprcz tego, ?e opiera si? na k?amstwie [patrz pkt.1]. ALE… je?li ten fakt o dziadku Donalda Tuska jest rzeczywi?cie tak ma?o istotny, to dlaczego wszyscy [dos?ownie „wszyscy”] tr?bia o tym i nakr?caj? ca?? spraw? [nie mam na my?li tylko „historykw w Berlinie”, ale Wirtualn? Polsk?, TVP1 i TVP2, Polsat, Fakty TVN a o Gazecie Wyborczej nie wspomn?].

  Autor komentarza, środa, 19 paź 2005 #

 4. No, mo?e do „nie poparte dowodami” powinno zosta? dopisane: „Nie ujawni? dowodw, co powinno zosta? uczynione przy tego typu wypowiedziach”.

  Z tego co si? orientuj?, ca?a afera si? rozp?ta?a g?wnie o sformu?owanie „zg?osi? si? na ochotnika”. Ten zwrot dzia?a na zasadzie „Jego Dziadek by? z?y, to on jest jeszcze gorszy”. Zakorzeniony negatywny stosunek do Niemcw rwnie? robi swoje. I zaraz pojawi?y si? komentarze typu „Nie g?osuj na p?-niemca” itp. Zapeczenie by?o – Tusk senior „nie wst?pi? na ochotnika”.

  Oglnie – walczy?, nie walczy?. Cios by? wymierzony dok?adnie, ?eby by? bolesny i perfidny. Trafi? w czu?y punkt Polakw. Kilka odpowiednich sformu?owa? i zrobi?o si? kongo.

  A „show trwa”, poniewa? takie doszukiwanie si? jest po?ywk? dla czytelnikw. A politycy oskar?aj? jeden drugiego. Taka jest nasza pi?kna polityka…

  @!!??: Gdyby mu a? tak bardzo zale?a?o na poprawie notowa? przez ten ?lub, to by z tego by?a wi?ksza impreza…

  Autor komentarza, środa, 19 paź 2005 #

 5. plugawy j?zyk, plugawy sposb opisywynia Fa?szem Historii. Napisa?bym ci co? o moim Dziadku, ale szkoda na ciebie ka?dej sekundy

  Autor komentarza, czwartek, 3 lis 2005 #

 6. Nale?y tak?e zlikwidowa? przywileje, niepotrzebne pa?stwowe stanowiska pracy kolesiw / swojakw i sitwy steruj?ce prawem, s?dy i prokuratorzy skorumpowani a kolejne rz?dy zagrabiaj? miliardy. Wprowadzi? ustaw? anty kominow? tak, aby ograniczy? przesadnie za wysokie zarobki (odprawy) niektrych urz?dnikw pa?stwowych i obni?y? za wysokie emerytury by?ym komunistom. Podnie?? minimaln? p?ac? w kraju i ograniczy? ucieczki fachowcw z patologicznego kraju polskiego. Po co polsce dzieci je?li i tak nie b?d? mia?y gdzie mieszka?, nie znajd? pracy w kraju i b?d? musia?y wyjecha? za granic?. Gdzie s? te obiecane mieszkania, autostrady, firmy Unijne ktre mia?y rzekomo zatrudnia? polakw. Mamy bezprawie, chaos, bieda i rozwarstwienie spo?ecze?stwa, brak przysz?o?ci, g?d, ubstwo, analfabetyzm i dziedziczne wykluczenia spo?eczne – nie dotyczy Warszawy. Rz?d w bud?ecie przeznaczy? dodatkowe 55 milionw z?otych na ko?ci? a co trzecie dziecko w Polsce jest niedo?ywione. Czy naprawd? budowa ko?cio?w w polsce jest nam w tej chwili tak bardzo potrzebna ? Czy Bg te? g?odnym zabiera? i sytym dodawa? ? Co z obietnicami Tuska ? Maj?tek pa?stwowy wyprzedany a mimo to d?ug pa?stwowy 440 mld z?. korupcja i na nic niema pieni?dzy. Kiedy? wo?ano chleba i wolno?ci teraz wolno?? polska odzyska?a ale chleba nadal niema. Nieudolna skorumpowana administracja publiczna, chore polskie prawo (tak?e podatkowe) i s?downictwo, ?apwkarska s?u?ba zdrowia skorumpowane prywatyzacje i przetargi a Polskie prawo nie jest w stanie wyegzekwowa? zagrabionych maj?tkw i ca?ych fortun od oszustw z immunitetem. ! Gdzie te tanie pa?stwo ? biurokracja ro?nie – 460 pos?w darmozjadw, daremny senat, bez sensu wysy?aj? na wojn?, kupuj? nie potrzebne samoloty F16, … trzeba nam uczciwym z polski ucieka? z kraju.

  Autor komentarza, wtorek, 18 gru 2007 #

 7. Przypadkowo przeczytalem. Facet nie pojmuje r?nicy. S?u?yl = to fakt. Drugi dziadek – Dawidowski – dostawa? od gau,kreisleitera wyrznienia za wybitnie niemiecka postaw?… A nast?pnie Tusk patrzy z ekranu telewizora i mwi,?e nie mia? dziadka w Wehrmachcie. K?amie. Tusk z probwki? Je?li kandydat na Premiera,Prezydenta nie umie powiedzie?,?e nie odpowiada za rodzin?-a wybiera k?amstwa,to juz nie jest to b?aha sprawa. Kurski nie sklama?.K?amal Tusk.

  Autor komentarza, czwartek, 18 wrz 2008 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów