Wyniki konkursu FastPR

 

Min?? ju? tydzie? od og?oszenia konkursu FastPR dla startupw. W mi?dzyczasie trafi? si? jeszcze d?ugi weekend i kilka innych rzeczy, wi?c troch? si? przeci?gn??o, ale czas w ko?cu og?osi? wyniki.

Swoje zg?oszenia przes?a?o 8 projektw – dla jednego czeka?a bezp?atna us?uga Social Media Release o warto?ci 463z?.

Wsplnie z paniami z FastPR wybrali?my ten „naj” projekt, a dodatkowo zosta?o przyznane jedno wyr?nienie. Dla pozosta?ych rwnie? czeka ma?y bonus.

Nie przed?u?aj?c ju? wi?cej – przejd?my do wynikw:

Nagroda g?wna: iSing Mini

Wsplnie uznali?my iSing Mini za najciekawszy projekt i to w?a?nie oni b?d? mogli bezp?atnie skorzysta? z us?ug FastPR. Pawe? Kaczmarek tak opisa? zg?aszany projekt:

W?a?nie uruchomili?my nasz nowy projekt – iSing Mini (http://mini.ising.pl/), ktry funkcjonuje obok iSing.pl. Serwis skierowany jest do dzieciakw oraz do rodzicw, ktrzy chcieliby aktywnie sp?dzi? z dzieckiem czas w Internecie.

Pokrtce pozwala na ?piewanie i nagrywanie piosenek dla dzieci oraz s?uchanie wykona? innych ma?ych wokalistw. Na start przygotowali?my dwa konkursy, w ktrych dzieci mog? wykaza? si? talentem i maj? okazj? wygra? naprawd? atrakcyjne nagrody.

O projekcie iSing pisa?em p?tora roku temu i mi si? bardzo podoba?.

Wyr?nienie: fotocasty.pl

FastPR przyzna? specjalne wyr?nienie dla serwisu fotocasty.pl. Je?li zdecyduj? si? na skorzystanie z us?ug FastPR, mo?e liczy? na 50% rabatu.

Na portalu http://fotocasty.pl oddano do u?ytku aplikacj? umo?liwiaj?c? tworzenie online prezentacji d?wi?kowo – fotograficznych. Z innowacyjnej aplikacji mog? korzysta? np. dziennikarze radiowi, fotoreporterzy prasowi, studenci dziennikarstwa. Narz?dzie mo?e by? wykorzystywane tak?e w e-learningu.
Aplikacja przeznaczona jest zw?aszcza dla dziennikarzy radiowych. Radio internetowe i jego ambitne formy, takie jak reporta? d?wi?kowy, potrzebuj? atrakcyjnej oprawy. Wzbogacaj?c d?wi?k fotografiami mo?na uzyska? zupe?nie now? jako?? przekazu.

Bonus dla reszty

Wszystkie zg?oszone do konkursu projekty mog? rwnie? skorzysta? z us?ug FastPR z 10% rabatem – je?li tylko b?dziecie chcieli skorzysta?, powo?ujcie si? w formularzu na ten blog/konkurs.

Wpis opublikowany 16 listopada 2010
Tagi: , , , ,
Kategorie: internet, konkursy, marketing, media, social media, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Wyniki konkursu FastPR"

 1. Gratuluje wygranej :)

  Autor komentarza, wtorek, 16 lis 2010 #

 2. Bardzo si? ciesz?, ?e iSing Mini si? spodoba?o. Dzi?kuj? za nagrod?! :)

  Autor komentarza, wtorek, 16 lis 2010 #

 3. Gratulacje! :)

  Autor komentarza, wtorek, 16 lis 2010 #

 4. Gratulacje rwnie? od naszego zespo?u dla wszystkich projektw. Zarwno zwyci?zcw, jak i reprezentantw pozosta?ych projektw zach?camy do kontaktu poprzez wype?nienie formularza na naszej stronie www. Do it simply, do it fast :) :)

  Autor komentarza, środa, 17 lis 2010 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów