Wolno?, Tomku, w swoim domku… czy jednak nie?

 

Dzi? wpis g?wnie z cytatw z Blipa. Mo?e ostatnio troch? monotematycznie tylko blip i blip, ale tam ?atwo zaobserwowa? kilka ciekawych zjawisk.

Dwa przypadki, ktre mi si? ostatnio rzuci?y w oczy:

1 grudnia 2008 – awaria systemu mBanku

 • felinity: o #mbank’owych problemach ju? by?o dwa razy, who’s next?
 • asiaque: unsub #mbank ziew
 • arturcz: Chyba ju? wszyscy wiedz?, ?e #mbank nie dzia?a. Powtarzanie tego co 15 minut nie ma sensu. Dajcie zna?, jak komu? zadzia?a.
 • fanatyk: #mbank zamkn?? pyski
 • fanatyk: zaczn? chyba ignorowa? osoby nami?tnie nadu?ywaj?ce „#mbank”

Wida? jakie? elementy wsplne? No to le?my dalej, wczorajsza zmiana wygl?du Google Reader:

4 grudnia 2008 – nowy wygl?d Google Readera

 • sokol18: powa?nie my?l? o rezygnacji z obserwowania tagu #google…
 • shopenhauer: to co, masowo wypisujemy si? z #google i zak?adamy #gooogle tylko dla kumatych ? ;) a youtube jest obrzydliwy, i reader ma?o wyra?ny i w ogle lipa
 • konieczny: Proponuje odpisywa? wszystkim, ktrzy jeszcze raz powiedz? o nowym wygl?dzie #google readera co? spontanicznego, np. „stary krem do golenia” #flashmob !p
 • stryker: mo?e jeszcze zaczniecie tagowa? #google ka?dego maila i ka?de wyszukiwanie?! podpisuj? si? obiema r?kami pod zakazem u?ywania nieobserwowanych tagw
 • bartekd: Tak, tak, #google reader naprawd? zmieni? wygl?d. I co z tego? CZY TO TAKIE WAŻNE? :P
 • krolowanocy: 80% blipni?? z nocy jest identycznych i dotyczy #google reader. no lito?ci, czytajcie czasem archiwum taga przed blipni?ciem. 30 tekstw o tym samym.
 • stryker: podejrzewam, ?e jeszcze nie wszyscy odkryli zmian? w #google reader, wi?c do niedzieli b?dzie w k?ko to samo..
 • triq: Tak, wiem, #google #reader zmieni? wygl?d – ju? wiemy wszyscy – b?agam, nie zmuszajcie mnie do ignorowania tag’u „google”… ;)
 • stryker: je?li do 12:00 b?dzie jeszcze 10 mesgw z liftingiem #google readera to ignoruj? tag, pierdol?.

Na blogach to samo

Gdy pojawia si? jakie? mniejsze lub wi?ksze wydarzenie, zwykle pojawia si? o tym informacja na sporej ilo?ci blogw zajmuj?cych si? t? tematyk?. W pewnym momencie pojawiaj? si? komentarze typu „Wszyscy dzisiaj piszecie o tym samym”, „ile razy mo?na przeczyta?, ?e co?tam?!”, „Napisz co? swojego, a nie to samo co X i Y!” itd.

Czy naprawd? nie mo?na si? powtarza??

Czy tak samo protestujemy, gdy jednego dnia wszystkie media informuj? o tym samym wydarzeniu? A dzie? p?niej ten same temat pewnie znajdzie si? jeszcze na czo?wkach wszystkich gazet.

Czy mog? wi?c bez oporw pisa? na moim blogu i czy np. na moim blipie o czym mam ochot?, czy powinienem jednak sprawdza? ca?? blogosfer?/bliposfer? i da? sobie spokj je?li kto? ju? 10h temu o tym wspomnia?? „Raz dwa trzy, zaklepuj? sobie informacj? o problemie logowania do mBanku!”

Co Wy o tym s?dzicie, jakie jest Wasze podej?cie do tej sprawy? Te? Was trz?sie ju? przy pierwszej „powtrzonej” wiadomo?ci, czy jednak spokojnie przyjmujecie nawet 30 komentarz o tre?ci „nowy #Google Reader mi si? nie podoba”?

 

Wpis opublikowany 5 grudnia 2008
Tagi: , , , , ,
Kategorie: blip, blog, internet, prywata, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Wolno?, Tomku, w swoim domku… czy jednak nie?"

 1. O ile na blogu moim zdaniem mo?emy porusza? te kwestie, na ktre mamy ochot? (w ko?cu mamy w?asny punkt widzenia i osobiste obserwacje, o ktrych mo?emy mie? ch?? si? wypowiedzie?), o tyle na Blipie jednak kilkunastokrotne informacje na ten sam temat bywaj? uci??liwe. R?nica w tym, ?e na bloga wchodzi kto chce, je?li nie podoba mu si? temat nowego wpisu, zamyka kart? i po sprawie. na Blipie natomiast nie ma takiej mo?liwo?ci, subskrybuj?c tag, zbieramy wszystkie wpisy bez selekcji, a przecie? bezsensownym by?oby w??czanie i wy??czanie subskrybcji co dwa dni.

  Autor komentarza, piątek, 5 gru 2008 #

 2. Blogi czy media i blip to troch? inna sprawa. Oczywi?cie, ?e wolno? Tomku, mo?na opisywa? event wg w?asnego uznania, i w momencie, kiedy informacja o nim dotar?a do mnie. Czy jestem pierwszy, czy drugi, czy sp?niony kilka dni, mog? napisa? co? oryginalnego.
  Z blipem jest troch? inaczej, przyzwyczai?em si? do niego, subskrybuje interesuj?ce mnie kana?y, np. #f1 i ju? wiem, ?e Honda wystawi?a team na sprzeda?, chcesz o tym napisa?, napisz, tylko podejmij cho? tyle wysi?ku by klikn?? ten tag i nie powielaj informacji ktra ju? posz?a do subskrybentw. Przeczytaj j?, dodaj nowy link, inne ?rd?o, dodaj komentarz, ale nie bij w dzwony gdy ju? wybrzmia?y.

  Autor komentarza, piątek, 5 gru 2008 #

 3. trzepanie piany – wszystkie media tak robi?…

  inn? kwesti? jest poziom przekazu. dzienniki telewizyjne przekazuj? to samo, ale w r?ny sposb, a co mo?na powiedzie? o mbanku czy greaderze? ze nie dzia?a, albo, ?e zmieni? wygl?d i tyle.

  informacja zawsze i wsz?dzie si? powtarza, sam czasem lubi? obejrze? wiadomo?ci, fakty i jakiego? kuriera, ?eby mie? spojrzenie z r?nych stron. Albo przeczyta? dziennik i wyborcz? – niby to samo, a jednak…

  co blogerom?: wi?cej luzu do tego co pisz? i czytaj? oraz bardzej analitycznego my?lenia, a nie grafomanii. jest wiele blogw, ktre jednak informacji nie powtarzaj?… – nikt nikogo do niczego nie zmusza:)

  Autor komentarza, piątek, 5 gru 2008 #

 4. Zgadzam si? z autorem – na swoim blogu mo?na pisa? co si? chce. Oczywi?cie lepiej by by?o, by uj?? spraw? oryginalnie, doda? swj komentarz, a nie tylko such? informacj? czy opini? (obserwuj?c blipafer? „Nowy wygl?d Google Readera” dostrzeg?em, ?e opinii pozytywnych i negatywnych by?o mniej wi?cej tyle samo, ale ju? ma?o kto pokusil si? ojki? konkret, a nie go?? opini?).

  Akurat Blip ma mechanizmy przeciw ogl?daniu niechcianej tre?ci na danym tagu: s? tam przecie? trzy ustawienia, mo?na je w dziesi?? sekund przestawi?.

  A blogosfera…? Niech b?dzie i setka notek na jaki? gor?cy temat, w ko?cu w?a?nie dzi?ki temu wiemy ?e jest on gor?cy. I niech b?d? powi?zane ze sob?, wzajemnie si? komentuj?… bo to istotna blogosfery.

  Autor komentarza, piątek, 5 gru 2008 #

 5. ja, cz?ek spokojny i akurat chwila s?abo?ci zosta?a uwieczniona (;

  Co do tematu – OK, powtarza? sobie mo?na na *swoim* blipie, *swoim* blogu. Problem pojawia si?, gdy osoba pisz?ca dan? wiadomo?? postanawia j? „otagowa?”. W tym momencie ?wiadomie decyduje si? na poinformowanie osb zainteresowanych danym tematem (tu: tagiem) ?e co? si? wydarzy?o. Tyle tylko, ?e sama niejako nie jest zainteresowana tym co si? dzieje… b?d?my konsekwentni i albo si? nie interesujmy w ogle albo nie tagujmy (;

  Autor komentarza, piątek, 5 gru 2008 #

 6. Literwka „wolno?” – „wolno??”

  Kiedy? tam nawet pisa?em na w?asnym blogu nt. temat powtarzania si?- (http://yagbu.eu/przemyslenia/jesli-juz-o-tym-pisano.html), jednak troch? dziwnie to uj??em jak tak teraz na ten wpis patrz?. Jednak ukaza?o si? kilka trafnych komentarzy, naprawd? trafnych(zacytuj?):
  Szuman napisa?:
  „Imo znale?? nietkni?ty temat, to jak znale?? nietkni?t? dwudziestokilkulatk? (czyt. dziewic? ;)). Ci?gn?c analogi?: do nie-dziewcy nale?y podej?c lepiej, ni? poprzedniek, lepiej j? uj?? i sprawi?, aby znowu poczu?a si? wyj?tkowa”
  Spex napisa?:
  „nie mo?na opisywa? tylko nie opisanych rzeczy. Bo to jest sprzeczne z blogosfer?. Po co w tym przypadku blogi s? wyposa?one w funkcj? TrackBack. Ktra odsy?a do podobnego wpisu i najcz??ciej wpis odsy?aj?cy jest nowym wpisem-komentarzem. Czy to jest pobielanie i duplikowanie tematy?
  Poza tym trzeba pami?ta? i? google nie lubi wszystkich w jednakowym stopniu, i nie zawsze pierwszy wpis na dany temat przeczyta wi?cej osb.

  Dlatego te? nie powinni?my si? irytowa? ;), a czasem bardziej wkurzaj?cy jest opis: „chyba przestan? obserwowa? taki siamaki tag, bo za du?o ludzi go u?ywa”. Wiadome przecie? – wszystkiego nie musisz czyta? ;).

  „W pewnym momencie pojawiaj? si? komentarze typu “Wszyscy dzisiaj piszecie o tym samym”, “ile razy mo?na przeczyta?, ?e co?tam?!”, “Napisz co? swojego, a nie to samo co X i Y!” itd.”

  Czy ka?dy czyta wszystkie blogi? Nie… jeden lubi ten, a drugi inny. Za? wszyscy chc? by? w temacie.

  Autor komentarza, piątek, 5 gru 2008 #

 7. A co to jest BLIP? Mikroblog! Na blogu pisze si? o tym, co nas rusza, boli, cieszy itp… Wi?c je?li sto tysi?cy osb zosta?o poruszonych Readerem lub MBankiem, to si? tego nie przeskoczy – poczuli, ?e musz? o tym „blipn??”. I ju?.

  Osobi?cie nie rezygnuj? z obserwacji tagu #google czy #mbank – nawet co? takiego pokaza?o mi, ?e tyle osb ma podobne problemy co ja:) A serio – wiedzialem na bie??co, kiedy mbank wstaje, kiedy pada znowu – i od tego jest dla mnie blip w takim przypadku:)

  Pozdrawiam i do jutra:)

  Autor komentarza, piątek, 5 gru 2008 #

 8. Ale blip do tego w?a?nie s?u?y, by pisa? o swoich wra?eniach. Gdyby?my mieli si? nie powtarza? to nie by?oby o czym pisa?, nie powtarza?, bo wszystko gdzie? kto? ju? kiedy? napisa?. Nie powtarza?, prawda.

  Nie wspominaj?c o tym, ?e im wi?cej pisz?cych o tym samym, tym wi?kszy hajp. A o to chodzi.

  Autor komentarza, piątek, 5 gru 2008 #

 9. Nie przeszkadza mi. A je?li przeszkadza to w??czam sobie ?redniaka,czyli tag obserwowany tylko u obserwowanych(dziesi?ciokrotnie mniej wpisw). Nie wiem,ktra napisa?am o zmianie w google readerze ale o skrkach w gmailu by?o du?o g?o?niej i nikomu nie przeszkadza?o,bo.. wszyscy si? tym ekscytowali ;)

  Autor komentarza, piątek, 5 gru 2008 #

 10. krolowanocy: 80% blipni?? z nocy jest identycznych i dotyczy #google reader. no lito?ci, czytajcie czasem archiwum taga przed blipni?ciem. 30 tekstw o tym samym.

  Taaa, b?d? za ka?dym razem odpala? przegl?dark? tylko dlatego, aby sprawdzi?, czy juz kto? o tym nie napisa?… Najcz??ciej blipuj? z komrki (via Jabber), rzadko w??czam przegl?dark?, i co mam zrobi?? Nie pasuje, ignoruj, nie musisz czego? czyta?. Klnie kto? w t?umie, to podchodzisz do ka?dego i upominasz? Czy „stulasz” uszy i idziesz w swoj? stron?? Owszem, czasem mo?na (i trzeba upomnie?), ale s? pewne granice…

  BLIP jest w?asnym kawa?kiem sieci, utrzymuj? najcz??ciej kontakty z moj? „grup?”, ca?kowicie si? zgadzam z ~lavink?.

  Autor komentarza, piątek, 5 gru 2008 #

 11. O matko, kto? si? ze mn? zgadza. Nieprawdopodobne! Ci?gle mam przyzwyczajenie z forum,?e nikt si? ze m? nie zgadza ;)
  A, par? tagw sobie jednak zignorowa?am, zdaje si? #mecz i #euro co? tam co? tam ;)

  p.s.Nie przeszkadzaj? mi anonimy na kokpicie, sporo ludzi si? nimi ekscytuje,nie mam poj?cia czemu. Przecie? z zasady jeste?my publiczni i ogl?da nas masa anonimw niezalogowanych do blipa(przynajmniej bliploga).*wiem, rozmydlam temat*

  Autor komentarza, piątek, 5 gru 2008 #

 12. „Poza tym trzeba pami?ta? i? google nie lubi wszystkich w jednakowym stopniu…” No w?a?nie.

  A i bez Google, korzystaj?c z czytnikw RSS czy odno?nikw, r?ni ludzie maj? dost?p do r?nych blogw. To zupe?nie inaczej ni? z portalami, ktrych jest kilka, a tak naprawd? dwa si? licz?…

  Autor komentarza, piątek, 5 gru 2008 #

 13. Tak jak napisa? Przemek, wi?cej luzu w podej?ciu do blipa. Ja bym jeszcze zaproponowa? wi?cej dystansu, to ma by? dobra zabawa. A tak nie b?dzie, gdy zacznie si? jakie? dziwne ograniczenia narzuca? spo?eczno?ci np. nie obserwujesz – nie pisz w danym tagu, kto? Ci? wyprzedzi? 15 sekund, nie pisz o tym samym, nie wchod? jako anonim na kokpity innych itd, itd.

  Autor komentarza, piątek, 5 gru 2008 #

 14. jesli 80% informacji jest taka sama jak w serwise obok to nie widze sensu :)
  i na pewno nie zagladam/czytam jesli jest cos ciekawe o czym nie wszyscy pisza (bumptop) wchodze i czytam :P

  Autor komentarza, piątek, 5 gru 2008 #

 15. Zgadzam si? z tym, ?e frustraci przejmuj?cy si? tym, ?e dostan? powtrzon? wiadomo?? kilka razy, s?.. frustruj?cy. Nie do??, ?e za?miecaj? tag dodatkowymi informacjami o tym, jak im si? trz?sie r?ka, to prbuj? zachowywa? si? troch? jak dzieci krzycz?ce ‚STAAAREEE’. :-) Ciekawe czy te? rzucaj? w ekrany telewizorw, gdy w ktrym? z kolei serwisie informacyjnym prezenterzy przekazuj? t? sam? wiadomo??. (Ju? nie mwi?c o tym, ?e frustracja w wykonaniu ^krolowanocy wygl?da zabawnie, przy jej zdolno?ciach do wys?ania kilkudziesi?ciu wiadomo?ci dziennie ;-)). Mo?e ja przeoczy?em, ?e tagi maj? by? jakim? ekspresowym, nieredundantnym ?rd?em wiadomo?ci?

  Autor komentarza, piątek, 5 gru 2008 #

 16. mi to nie przeszkadza

  Autor komentarza, piątek, 5 gru 2008 #

 17. Dzi?ki za Wasze opinie, teraz mo?e ja przedstawi? swoje zdanie.

  Rwnie? jestem raczej z tych, ktrym nie przeszkadza taki chwilowy nat?ok danych, przez co jestem kolejn? osob?, ktra zgadza si? z Lavink? :) Mo?e to kwestia tego, ?e przy 200+ obserwowanych troch? inaczej si? traktuje te kilka zdublowanych wiadomo?ci… nie wiem ;)

  Oglnie staram si? w ka?dej wiadomo?ci doszuka? jakiej? warto?ci dodanej. We?my ten przyk?ad z Czytnikiem. Zgadzam si?, sporo by?o takich ograniczaj?cych si? tylko do podstawowego przekazu – „jest nowy Google Reader”. Ale by?o jednak troch? takich, ktre zawiera?y t? warto?? dodan?:
  – opinie o wygl?dzie – „nie podoba mi si?”, „bardziej oczojebna”, „mi si? podoba”… czyli widz? +/- procentowo ilu osobom si? taki uk?ad podoba, wiem czy warto projektowa? kolejne us?ugi wzoruj?c si? na GR czy nie.
  – „Nie mo?na przeci?ga? tytu?w do zak?adek” – o, zmiana w funkcjonalno?ci, b?d? musia? zmieni? przyzwyczajenia albo to jako? obej??
  – „Jest szybszy / wolniejszy”, „mniejszy, odchudzony” – znowu jaka? konkretna informacja, ktra mo?e mi si? przyda?.

  Podobnie z mBankiem – nie tylko mi si? to przydarzy?o, niektrym mimo wszystko udawa?o si? logowa?, nie dzia?a? rwnie? czat, pytania czy w zwi?zku z tym wyst?puj? rwnie? jakie? problemy z obs?ug? kart…

  Zamiast od razu wyje?d?a? z mord?, trzeba czasem si? doszuka? tych wa?nych tre?ci.

  Przy czym faktycznie trzeba tu te? zauwa?y? t? r?nic? pomi?dzy mikroblogiem a blogami/serwisami/mediami. W obszernym materiale nawet jak si? te 80% informacji powtrzy, to zostanie sporo miejsca na inne wa?ne spostrze?enia. Gdy mamy do dyspozycji tylko 160 znakw, to faktycznie ci??ko zmie?ci? w tych niewielu znakach dodatkowe, warto?ciowe informacje ;)

  A na pewno w takim nat?oku informacji nie u?atwiaj? sprawy te dodatkowe statusy, w ktrych jest marudzenie, gro?by, z?o?liwo?ci czy informowanie ca?ego ?wiata, ?e si? w?a?nie zignorowa?o ten tag. Gdy ktry? tag staje si? przepchany, to cichaczem zmieniam ustawienia obserwowania i tyle.

  Autor komentarza, piątek, 5 gru 2008 #

 18. niezale?nie od tego, czy kogo? to wkurza, czy nie, to jest jak jest i szybko tego nie zmienimy. obserwowanie tagw jest ryzykowne i to, wraz ze wzrostem liczby u?ytkownikw blipa, coraz wi?ksze jest prawdopodobie?stwo zaspamowania tagiem.

  nie widz? prostego rozwi?zania. blip jest i tak wystarczaj?co skomplikowany. pomy?lcie, jak z?o?one jest zapytanie, ktre wrzuca informacje na wasze kokpity (ile czynnikw musi uwzgl?dni?) i jak cz?sto si? wykonuje.

  Autor komentarza, piątek, 5 gru 2008 #

 19. @Marcin: domy?lam si?, ?e serwery bazodanowe to u Was grzej? jak niez?y kaloryfer…

  Mo?na si? troch? powkurza?, ale w gruncie rzeczy je?li na te kilka tysi?cy u?ytkownikw serwisu pojawi si? w ci?gu jednego dnia nawet te 30-40 wiadomo?ci na ten sam temat, to przecie? nie jest to jaka? tragedia, ktra uniemo?liwia normalne korzystanie z Blipa…

  Autor komentarza, piątek, 5 gru 2008 #

 20. Zgadzam si?, ?e to przesada by pi?tnowa? userw tylko dlatego, ?e pisz? co? na swoich mikro-, blogach. Cokolwiek i o czymkolwiek by to nie by?o. Oczywi?cie nie mwi? o sytuacjach skrajnych, kiedy kto? albo u?ywa samych tagw zamiast wiadomo?ci, albo flooduje.
  Mo?na pj?c dalej i mie? w??czonego na raz blipa i twittera (jak ja), wtedy to dopiero nic nie przeszkadza bo informacje pojawi? si? co par? sekund i tak i tak ;)
  Przy okazji, nie ma na blipie jeszcze czego? takiego TwitScoop prawda? W sensie pokazuje na ?ywo „s?owa” ktre s? w danym momencie na topie, przez co mo?na si? zorientowa? o czym najcze?ciej mwia ludzie na ca?ej twittosferze.

  Autor komentarza, sobota, 6 gru 2008 #

 21. @Pawe?: Blipcast.pl w zasadzie pokazuje najpopularniejsze tagi z ostatnich 48h, jaka? namiastka zawsze.

  Autor komentarza, sobota, 6 gru 2008 #

 22. „domy?lam si?, ?e serwery bazodanowe to u Was grzej? jak niez?y kaloryfer…” Odkryli?my ?rd?o energii! Trza to opatentowa?! Lepiej grza? si? blipem ni? w?glem :)

  Autor komentarza, sobota, 6 gru 2008 #

 23. Je?li chodzi o Blipa to prawie nie przeszkadza mi dublowanie tagw. No bo przecie? nie wszyscy, ktrzy danego dnia pisali o MBanku musieli ten tag obserwowa?. W zwi?zku niektrzy pisz?cy mogli wychodzi? z za?o?enia ?e s? pierwsi – tak to sobie t?umacz?. Zawsze mo?na przesta? subskrybowa? jaki? tag.

  Co do blogw, rozchodzi si? w?a?nie o t? warto?? dodan?. Jak widz? na 10 blogach wpisy o aktualizacji Wordoress’a, ktre to jeszcze s? pozbawiony jakiej? osobistych refleksji na ten temat, to czasem mam ochot? czasem wyrzuci? 9 z tych blogw z obserwowanych :)

  Sporo blogw znik?o z mojego czytnika RSS w?a?nie przez ci?gle dublowanie.

  No ale to bloger ma walczy? o czytelnika, a nie odwrotnie. Czytelnik zawsze mo?e sobie znale?? inny blog.

  Autor komentarza, sobota, 6 gru 2008 #

 24. Tak naprawd? nawet je?li zdarzy si?, ?e zdublowane blipni?cia nas rozdra?ni?, to bynajmniej nie powd do wszczynania afery. To co?, co trzeba przyj?? za pewn? prawid?owo??, ktra od czasu do czasu mo?e wyst?pi?. Tak samo jak kilkadziesi?t wiadomo?ci od Szpiega, znanego tak?e jako (i), kiedy dodamy si? do jakiej? popularnej blipspinki :)

  Autor komentarza, poniedziałek, 8 gru 2008 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów