RMF FM: Roboty przymusowe przy organizacji Euro 2012?!

 

WTF? Krakowska rozg?o?nia zrobi?a sobie Prima Aprilis 22 lipca w ramach szukania tematw podczas sezonu ogrkowego, fake, prawda?

RMF FM dotar? do projektu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – w nim znajduje si? rozdzia? 16a i tytu? „Podejmowanie przez obywateli polskich pracy przy organizacji EURO 2012”.

Wed?ug radia zaktualizowany zapis mia?by wygl?da? nast?puj?co:

Ka?dy obywatel polski w wieku od 18 do 60 lat w przypadku kobiet i od 18 do 65 roku ?ycia w przypadku m??czyzn zobowi?zany jest do przepracowania w ramach przygotowa? do organizacji EURO 2012 dwch dni w ka?dym roku kalendarzowym pocz?wszy od roku 2008

Dodatkowe prace spo?eczne przy organizacji Euro 2012 mia?yby te? by? do?o?one:

 • za z?o?enie nieprawdziwego o?wiadczenia – 20 dni w ka?dym kolejnym roku kalendarzowym a? do roku 2012 roku
 • jako kara dla nauczycieli – prac okre?lona przez komisj? dyscyplinarn? w soboty lub niedziele (zapis z „Karty Nauczyciela”)
 • dla kierowcw – za niektre wykroczenia zamiast punktw karnych

Jakie mia?yby by? sankcje za unikanie prac spo?ecznych?

Zostaniemy uznani za niedojrza?ego spo?ecznie i b?dzie nas czeka? jednodniowe szkolenie patriotyczne w najbli?szym Urz?dzie Gminy. Plus odpracowanie limitu oczywi?cie. Kto nie b?dzie chcia? stawi? si? w na owym szkoleniu, mo?e zosta? doprowadzony do Urz?du Gminy si??. Dalej b?dziemy stawia? opr? Przewidziano do 10 000z? kary pieni??nej.

Wi?cej do przeczytania:

Kampania promocyjna?

Je?li jest to fake przygotowany w ramach promocji radia, to mo?e to troch? nadwyr??y? wiarygodno?? stacji, s? ju? pierwsze serwisy, ktre ca?kiem serio przekaza?y t? informacj? dalej. W artykule na stronach RMF mo?na przeczyta? te? nast?puj?cy fragment:

RMF FM Euro 2012

RMF FM postanowi? odpowiedzie? na projekt, sprawdzaj?c gotowo?? Polakw do wzi?cia udzia?u w takim przymusowym EURO-czynie spo?ecznym. Dlatego dzi? na Stadionie ?l?skim RMF FM postanowi? posprz?ta?, oczywi?cie w czynie spo?ecznym. Zapraszamy wszystkich, ktrzy chc? pomc, albo przekona? si? jak wygl?da czyn spo?eczny, lub te? przypomnie? sobie dawne czasy. Mamy kilkadziesi?t mocnych miote?. Potrzebne s? tylko r?ce do pracy. Czekamy.

Pewnie do wieczora poznamy prawd? :)

Wpis opublikowany 22 lipca 2007
Tagi: , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "RMF FM: Roboty przymusowe przy organizacji Euro 2012?!"

 1. Oby to by? fake… Tak jak to Tomek okre?li?e?… Je?li nie, to musz? si? szykowa? do roboty od przysz?ego roku :)

  A tak BTW to b?dzie kolejny powd, ?eby nie przyznawa? si?, ?e pochodzi si? z Polski ;>

  Autor komentarza, niedziela, 22 lip 2007 #

 2. Poziom tej stacji pozostawi? bez komentarza. Jako ?rd?o informacji s? (imo) prawie tak wiarygodni jak super express.

  Autor komentarza, niedziela, 22 lip 2007 #

 3. Hmm… Raczej te? bym chcia?, ?eby to by? fake ;-). Swoj? drog? pomys? na promocje nie jest taki z?y. Nawet mi si? podoba.

  Autor komentarza, niedziela, 22 lip 2007 #

 4. Oby to by? fake, a tak btw: RMF nie ma ju? co robi? tylko szuka? sensacji, nie lubi? tej stacji.. brr.

  Autor komentarza, niedziela, 22 lip 2007 #

 5. To RMF jeszcze istnieje? :)

  Fake. Wida?, ?e pisa? to kto?, kto na co dzie? zajmuje si? pisaniem, a nie pieprzeniem g?upot.

  Autor komentarza, niedziela, 22 lip 2007 #

 6. Ech, po co tyle ha?asu… Kolejna stacja osi?ga poziom Faktu :/

  Autor komentarza, niedziela, 22 lip 2007 #

 7. Przygotowania do wyborw? ;-D

  Autor komentarza, poniedziałek, 23 lip 2007 #

 8. NIEWIEM JAKI TOWAR BIOR? W TYM RZ?DZIE,ALE NIECH TERAZ U
  KRADN? MARSA P.S. ATAKUJ? KLONY

  Autor komentarza, poniedziałek, 23 lip 2007 #

 9. Prowokacja to by?a:
  http://fanfm.strefa.pl/fakty/fakty.php?nid=2853

  Da?e? si? Tomku nabra? :)

  Autor komentarza, poniedziałek, 23 lip 2007 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów