Nowy portal informacyjny TVN24.pl i redesign TVN24

 

Dzisiaj w po?udnie ruszy? zapowiadany w sobot? Portal Informacyjny TVN24.pl. Wida? te? w ko?cu wprowadzone zmiany w studiu TVN24, ktrych namiastk? by?o ju? wida? w w weekend.

Nowy portal oferuje… do?? sporo. Mamy wiadomo?ci podzielone na 10 kategorii (Polska, ?wiat, Sport, Biznes, Meteo, Prasa, Micha?ki, Sondy, Fakty, Najnowsze informacje) okraszone du?? dawk? materia?w video i fotografiami. Na stronie g?wnej mo?na zobaczy? najwa?niejsze informacje ze wszystkich cz??ci oraz dosta? si? do wszystkich dzia?w.

Mamy te? sekcj? blogw – 14 redaktorw TVN b?dzie pisa? na ?amach portalu, m.in. Justyna Pochanke, Jacek Pa?asi?ski, Tomasz Sianecki, Roman M?odkowski, Tomasz Sekielski czy Grzegorz Miecugow. Zobaczymy jak cz?sto b?d? aktualizowane te blogi.

S? kana?y RSS! 9 r?nych kana?w (Polska, ?wiat, Polityka, Biznes, Sport, Meteo, Micha?ki, Prasa, Blogi). Dost?p do nich mamy w zak?adce „Na ?ywo” lub na stronach poszczeglnych kategorii wiadomo?ci. Szkoda, ?e nie ma jak si? do nich dosta? wprost ze strony g?wnej.

Jako alternatyw? dla kana?u RSS, TVN zaproponowa?o aplikacje „Pasek” i „Pulpit” – niewielkie programy do ?ci?gni?cia i zainstalowania w systemie Windows 2000/XP/Vista, ktre siedz? ci?gle na pulpicie i prezentuj? nam newsy w oknie tego tickera.

Jak na portal stacji telewizyjnej, mamy te? dost?p do podcastw. Do wyboru programy „Szk?o Kontaktowe”, „Kropka nad i”, „Ostatnie pi?tro”, „Internet 24” i inne. S? te? dost?pne Fakty TVN.

A sam wygl?d? ?adny, w przyjemnych kolorach. RAFi okre?li? go jako „w miar? przejrzysty” i w pe?ni si? z tym zgadzam. Ja jeszcze nie zauwa?y?em wi?kszych niedorbek, ale inna sprawa, ?e nie jestem specjalist? od grafiki :) Szeroko?? okre?lona na 960px, czyli 10px mniej ni? w przypadku Gazety i na szcz??cie nikt nie wpad? tu na pomys? wstawiania zdj?? w formie widescreen ;)

Co do zmian w TVN24 jako telewizji, wszystko sta?o si? jasne :) Dos?ownie i w przeno?ni – kolorystyka stanowczo ja?niejsza, b??kity, sporo bia?ego. Nowe studio prezentuje teraz w tle bia?? ?cian? z wieloma ekranami na ktrych wida? m.in. r?ne stacje nale??ce do ITI. Generalnie kolorystyka studia i np. belek z podpisami komponuj? si? dobrze z kolorystyk? nowego portalu. Mamy te? nowy podzia? okna i przej?cia w przypadku jednoczesnej transmisji ze studia i np. z konferencji prasowej czy relacji w terenie. No i oczywi?cie zmieniony ticker z newsami na dole – nie ma ju? przewijanych newsw, tre?? si? zmienia co kilka sekund.

Wida? te? dope?nianie si? stacji i portalu. W jednym z serwisw by?o ju? ??czenie ze specjalnym studiem, gdzie (je?li dobrze zapami?ta?em) Jakub Porada prezentowa? materia?y z portalu. Jedyne co bym doradzi? autorom, to udost?pnienie wydzielonego pasma czy nawet serwera na potrzeby takiego studia, poniewa? teraz podczas transmisji na ?ywo… trzeba by?o d?ugo czeka? na za?adowanie podstrony i video – wida?, ?e zainteresowanie now? stron? jest spore :)

Now? stron? TVN24.pl oceniam bardzo pozytywnie i na pewno b?d? tam cz?stym go?ciem. Nie ustawi? na pewno jako startow?, bo t? od lat zajmuje jedyne s?uszne about:blank ;)

Wpis opublikowany 19 marca 2007
Tagi: , , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Nowy portal informacyjny TVN24.pl i redesign TVN24"

 1. A ja dzi? szcz??cia nie mia?em. Obejrza?em sobie tylko 2-3 filmiki, bo przy prbie wej?cia na cokolwiek dostawa?em informacj? o braku takiej strony. Podejrzewam, ?e to tylko chwilowa niemoc spowodowana zmianami lub nat?okiem zwiedzaj?cych. No i pewien niesmak spowodowa?y ci?gle w??czaj?ce si? wiadomo?ci po powrocie na stron? g?wn? z podstron serwisu. Na dodatek g?o?no?? materia?u video nie chcia?a si? zapami?ta? i za ka?dym razem by?em zmuszony dokona? regulacji.
  Ale ja to si? jak zwykle czepiam drobiazgw. :)

  Autor komentarza, poniedziałek, 19 mar 2007 #

 2. No ja sobie ustawi?em w?a?nie stron? tvn24.pl jako startow? – wtedy od razu mam dost?p do wiadomo?ci :) Wreszcie jaka? sensowna alternatywa dla onetu. Bardzo podoba mi si? du?a ilo?? materia?w wideo. Jak tak dalej pjdzie to telewizor b?d? w??cza? tylko na P? w skokach i inne wydarzenia sportowe – reszta ju? jest w sieci ;)

  Autor komentarza, poniedziałek, 19 mar 2007 #

 3. Dobra, nacieszyli?my si? nowym serwisem – czas spojrze? na to wszystko spokojniej i powa?niej.

  a) strona jest zdecydowanie za d?ugo. Fotka wykonana screengrabem ma a? *5471px* d?ugo?ci! Ciach w po?owie i link do archiwum!

  b) Nag?wki jednak stanowczo za du?e. Arial 33px zaczyna mi ju? przypomina? nag?wki w Fakcie lub Super Ekspresie…

  c) Nowe kolory g?wnego studia TVN24… nieee… nieee… to jest stanowczo za jasne, za du?o bia?ego, b??kitu. Granatowa, ciemnoniebieska kolorystyka pasowa?a ?wietnie.

  d) Kolor logo na stronie si? jaki? taki jasny zrobi?… Cholipa, popatrzcie tylko: Logo - porwnanie

  e) Blok w prawej kolumnie zatytu?owany „Blogi” – ile razy mo?na te same opisy tych samych redaktorw czyta?…

  f) Pierwszy post Romana M?odkowskiego zniech?ca zupe?nie do czytania. Tytu? mo?na spokojnie zmieni? na „Kazali mi pisa? bloga za kar?, to pisz?” (http://www.tvn24.pl/0,75,blog.html)

  g) „Oce? wag?” / „?rednia waga” – Je?li waga podaje poprawn? warto?? to jest dobra, oceniam pozytywnie, natomiast moja ?rednia waga w ostatnim miesi?cu jest stanowczo za wysoka…. Kto to wymy?li??

  h) Skoro ju? jest opcja zak?adania kont w kwestii ogl?dania video online, to nie mo?na ju? by?o tego samego loginu u?y? do forum? A no tak, to dalej silnik onetu…

  i) Skoro ju? o transmisji video mowa, ceny abonamentw: tygodniowy – 9 PLN, miesi?czny – 29,90 PLN, kwartalny – 82,90 PLN – jednak ciutk? du?o…

  j) I nie spe?niam wymaga? sprz?towych do transmisji video: „W systemie musi by? zainstalowana przegl?darka Internet Explorer 5.0 lub nowsza” obleci – mam IE7. „Windows XP/2000 lub nowszy” – luzik. Ale poni?ej z kolei: „Us?uga nie jest dost?pna dla systemu operacyjnego Windows Vista i programu Windows Media Player 11.”

  k) W cenniku reklamy oczywi?cie znalaz?y si? pozycje „Scroller”, „Toplayer” i „Brandmark” (shaped pop-up) – esz, a ju? cieszy?em si?, ?e bannerki na stronie s? raczej ma?o uci??liwe…

  l) Jednak jest sposb na doj?cie do kana?w RSS ze strony g?wnej! Wystarczy u?y? selecta „Na skrty” – gdyby nie przypadkowy klik, w ?yciu bym nie wpad? na to…

  m) „M jak mrwka” – ludzie z BE wiedz? o co chodzi ;)

  n) jak tvN – ostatnia literka, czyli koniec zn?cania si? ;)

  Autor komentarza, poniedziałek, 19 mar 2007 #

 4. @Tomek punkt f

  przeczytaj sobie: http://www.tvn24.pl/0,60,blog.html – wpis Tomka Sianeckiego. pt: Przymus dobrowolny.
  „Moi Szefowie, oby ?yli i rz?dzili wiecznie, postanowili otworzy? mi oczy. (…) ?ycie ka?dego cz?owieka, czyli i moje, dzieli si? na dwie cz??ci. T? przed epok? blogw i t? z blogami. Ta druga jest oczywi?cie super, d?ezi i trendi (przepraszam je?li nie s? to ju? okre?lenia trendi)….”

  Autor komentarza, poniedziałek, 19 mar 2007 #

 5. @Micha?: Tak, czyta?em czyta?em… Marcin wypisa? wi?cej takich kwiatkw: http://netto.blox.pl/2007/03/tvn-skonczylo-sie-na-master-of-puppets.html

  Autor komentarza, poniedziałek, 19 mar 2007 #

 6. Oczywi?cie, ?e ma pare niedorbek. Ale to mi?o, ?e powoli powstaje polski odpowiednik CNN, na ca?ej linii. Mam nadziej?, ?e b?dzie coraz lepiej.
  Pozatym s?dz?, ?e to jest jaka? odpwied? na itvp.pl, bo do tej pory raczej by? trudny dost?p do materia?? video z tvn.

  Autor komentarza, wtorek, 20 mar 2007 #

 7. […]Niestety, nawet wsparcie Dream Labu (sp?ki wydzielonej z Onetu) nie pomog?o w zaprojektowaniu serwisu poprawnego pod wzgl?dem u?yteczno?ci i designu. Przyk?ad Gazety.pl, ktra niedawno poddana zosta?a redesignowi dowodzi, ?e prac? nad tak du?ymi serwisami warto odda? w r?ce do?wiadczonych agencji interaktywnych.

  Reasumuj?c – ciekawe tre?ci, ciekawe rozwi?zania przedstawione w ?rednio atrakcyjny wizualnie i ma?o intuicyjny sposb. A szkoda, bo portal ma potencja?, by zostawi? konkurencj? daleko w tyle.[…]

  Wi?cej tutaj.

  Autor komentarza, wtorek, 20 mar 2007 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów