Eurowybory i mikroblogi

 

Eurowybory i mikroblogi: Twitter i Blip

Ostatnio wszelkiej ma?ci wybory ?ledz? tylko pod k?tem sposobu prowadzenia kampanii wyborczych. Patrz? co tam wymy?lili poszczeglni politycy i ich sztaby, zw?aszcza w internecie. W poprzednich wyborach parlamentarnych „hitem” by?y filmiki wrzucane g?wnie na YouTube. Jedn? z tegorocznych „ciekawostek” wykorzystywanych przez polskich kandydatw na europos?w s? mikroblogi.

U?y?em okre?lenia „ciekawostki”, poniewa? na pewno nie s? one jeszcze tak rozpowszechnione w Polsce, ale zawsze jest to sposb na dotarcie do nowej grupy potencjalnych wyborcw.

Mniej lub bardziej regularnie i dok?adnie ?ledz? mikroblogi nast?puj?cych kandydatw do europarlamentu (kolejno?? przypadkowa): Adam Bielan, Janusz Lewandowski, Bartosz Rychli?ski, Micha? Kami?ski, Andrzej Dycha, ?ukasz Naczas, Bogus?aw Sonik.

Co znajdziemy na mikroblogach kandydatw

W swoich mikroblogach kandydaci na europos?w wymieniali miejsca w ktrych odb?d? si? spotkania, programy telewizyjne w ktrych wyst?powali czy inne media w ktrych by?y z nimi wywiady. Nie oby?o si? bez komentowania poczyna? konkurencji i drobnych z?o?liwo?ci. Sporadycznie pojawia?y si? wpisy niezwi?zane bezpo?rednio z kampani?, np. informacja o urodzinach crki czy komentarz do fina?u Ligi Mistrzw. Szkoda, ?e tak ma?o – tego typu prywatne wpisy troch? „zbli?aj?” kandydata do odbiorcw.

Bartosz Rydli?ski melduje wykonanie zadania

Oczywi?cie nie zabrak?o rwnie? zdj??, grafik, spotw wyborczych czy innych filmikw. Pod wzgl?dem obs?ugi multimediw, Blip by? tutaj bardziej korzystnym narz?dziem dla kandydatw.

A najwa?niejsze jest to, ?e kandydaci odpowiadali na przes?ane do nich wiadomo?ci od innych u?ytkownikw. Mo?e i krtko, ale to zawsze mo?na zwali? na specyfik? platformy i zabieganie zwi?zane z kampani? :) Grunt, ?e dostrze?ono mo?liwo?? odczytywania wiadomo?ci i odpowiadania, a nie ograniczono si? jedynie do pisania sloganw.

Bliperview

Jacek Gadzinowski przeprowadzi? rwnie? za pomoc? Blipa wywiad z europos?em Lewandowskim („bliperview” wzorowany na „twitterview”) – kolejna ciekawostka, na pewno ?ledzi?o to wi?cej osb ni? debat? przygotowan? na jednym z uniwersytetw (przysz?o 9 osb… w tym 4 kandydatw, ktrzy mieli debatowa?) czy przytoczone przez Adama Bielana spotkanie Richarda Henry’ego Francisa Czarneckiego :)

Blipowa eurodebata

Eurodebata w serwisie BLIP

Swoj? drog?, dzi? (pi?tek, 5 czerwca) o godzinie 21:00 odb?dzie si? debata na Blipie. Swoje pytania mo?na przesy?a? wiadomo?ciami prywatnymi do u?ytkownika ^eurodebata. Szczeg?y na bliplogu. Ciekawe jak to wyjdzie.

TweetElect09

Na ciekawy pomys? wpad?a rwnie? agencja public relation Burson-Marsteller. Uruchomili oni serwis TweetElect09, ktry agreguje twitterowe wiadomo?ci zwi?zane z eurowyborami (otagowane #eu09, zawieraj?ce nazwiska kandydatw czy nazwy partii / komitetw startuj?cych w wyborach), a nast?pnie pozwala na ich przegl?danie zebranych w jednym miejscu. Tweety mo?na filtrowa? wed?ug krajw, nazw partii/komitetw wyborczych i nazwisk kandydatw.

TweetElect09

Jak wida? na screenie, pewne fory w rankingach ma Jaros?aw Wa??sa – nazwisko pada cz?sto w tweetach (twitni?ciach? :)) dotycz?cych wyst?pie? Lecha Wa??sy na konferencjach Libertasu.

Mikrocisza wyborcza i co po wyborach?

Dzi? o p?nocy zaczyna si? cisza (przed)wyborcza, ktra potrwa do niedzieli do godziny 22:00 (lub d?u?ej, je?li Pa?stwowa Komisja Wyborcza zadecyduje o jej przed?u?eniu). Ciekawe, czy w tym okresie pojawi si? cokolwiek na mikroblogach kandydatw…

Kolejna rzecz, ktra mnie ciekawi, to co si? stanie z mikroblogami kandydatw po wyborach. Czy je?li dostan? si? do parlamentu europejskiego, to nadal b?d? korzysta? z tej formy komunikacji? A mo?e ju? jutro na ich nieu?ywanych ju? kontach zaczn? si? tworzy? wirtualne paj?czyny?

I jak to dobrze, ?e ju? za chwil? si? sko?czy to ca?e show zwi?zane z wyborami i wrcimy do rzeczywisto?ci… czyli w sumie tego samego…

» Zobacz dodatkowe ilustracje do wpisu «

 

Wpis opublikowany 5 czerwca 2009
Tagi: , , , , ,
Kategorie: blip, ciekawostki, internet, twitter, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Eurowybory i mikroblogi"

  1. Dzisiejsz? debat? zajawia?a te? gazeta.pl na HP linkuj?c do http://technologie.gazeta.pl/technologie/1,82011,6691313.html co – jak s?dz? – b?dzie mia?o jaki? tam wp?yw na ogl?dalno?? samej debaty na blipie. I dobrze :)

    Autor komentarza, piątek, 5 cze 2009 #

  2. Erasus… nie wytyka si? literwek, ale w ~160 znakach to chyba mo?na si? przy?o?y?.

    Autor komentarza, sobota, 6 cze 2009 #

  3. A ja ostatnio staram si? zupe?nie unika? wszelkich materia?w promocyjnych partii politycznych, niezale?nie od tego czy s? wybory, czy nie. Wol? na przyk?ad czyta? o wyborach w USA, wtedy si? cz?owiek tak nie denerwuje :) Ale te? ciekawie jest obserwowa? r?ne strony kampanii i jaki efekt maj? na g?osy wyborcw je?li si? nie jest tak zaanga?owanym.

    Autor komentarza, wtorek, 27 lis 2012 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów