Bezpiecze?stwo i Higiena Pracy z Internetem

 

Gdy trafiasz do nowej pracy, czeka Ci? szkolenie z tzw. Zasad Bezpiecze?stwa i Higieny Pracy. W przypadku prac „przemys?owych” warto po?wi?ci? temu troch? uwagi, bo jednak dobrze wiedzie? do jakich maszyn lepiej nie wk?ada? r?k, po co gumiaki gdy wok? pr?d i dlaczego kask mo?e uratowa? ?ycie.

Pracownicy biurowi traktuj? szkolenia BHP jako kolejne pitu pitu, ktre po prostu trzeba odb?bni?. Siedzimy prosto przy biurku, robimy przerwy w gapieniu si? na monitor, nie siadamy na kserokopiarce, bla bla bla.

A wed?ug mnie, takie szkolenia powinny zosta? wzbogacone o modu? „Higiena Pracy na firmowym komputerze z Internetem”.

I nie mam tu tylko na my?li regularnego przecierania jakim? stosownym ?rodkiem klawiatury i myszki ?eby si? nie lepi?y. Chocia? jak si? czasem popatrzy na „urz?dzenia wej?cia” w r?nych urz?dach czy firmach, to a? wstrz?sa na my?l o tych po??k?ych klawiszach i oblepionych myszkach… brrr…

Wiele osb nie zdaje sobie sprawy z pewnych faktw, jakie niesie za sob? wykorzystywanie firmowego komputera pod??czonego do „prywatnych” celw.

Bo nie ukrywajmy, chyba ka?dy w mniejszym lub wi?kszym stopniu w godzinach pracy u?ywa tego internetu ?eby sobie pogada? z partnerem, rodzin? czy znajomymi. To chyba ju? trzeba zaakceptowa?, byle by? to tylko dodatek do pracy, a nie kwintesencja 8 godzin sp?dzonych w biurze. Wystarczy, ?e szef albo wsp?pracownik wkurzy, to przecie? nie mo?na w sobie t?amsi? emocji, tylko trzeba si? nimi podzieli? z bliskimi.

Czy to gadaj?c o pierdo?ach, czy (tym bardziej!) obrabiaj?c ty?ek szefowi / co-workerowi na Gadu, Facebooku, mailu czy przy pomocy jakiegokolwiek innego narz?dzia komunikacji, pami?tajmy ?eby:

 • korzysta? z osobnego, prywatnego profilu lub maila – oddzielamy ?ycie „zawodowe” od „zawodowego-prywatnego”.
 • zabezpieczy? prywatny profil has?em – idziesz na urlop czy cho?by przez jeden dzie? Ci? nie ma w pracy, wi?c kto? musi przej?? Twoje obowi?zki. Siada do Twojego komputera, a tam podana na tacy ca?a historia korespondencji
 • wy??czy? zapisywanie historii na lokalnym komputerze – firmy robi? cykliczne backupy firmowych skrzynek pocztowych czy nawet ca?ych profili/dyskw na komputerach pracownikw. Je?li wi?c zostawisz swoj? „twrczo??” w „publicznym, firmowym miejscu”, to zostanie to zarchiwizowane. A zgodnie z Prawami Murphy’ego, pr?dzej czy p?niej ka?da firma zacznie tworzy? takie kopie i pr?dzej czy p?niaj taka kopia b?dzie w ko?cu potrzebna do odtworzenia czego?. Twoje „prywatne” materia?y mog? trafi? w czyje? r?c?
 • wylogowywa? si? z r?nych us?ug – fajnie mie? tego Facebooka czy prywatnego maila ci?gle gdzie? otwartego i zalogowanego, bo to modne i wygodne, ale gdy kto? kiedy? b?dzie musia? pod nasz? nieobecno?? skorzysta? z naszego stanowiska…

Znam przypadki, gdy kto? nami?tnie wykorzystywa? firmowego maila do prywatnych korespondencji, nie szcz?dz?c sobie pow?ci?gliwo?ci w komentowaniu w?adz tej firmy. I nagle przeogromne zdziwienie, gdy ta osoba „dowiadywa?a si?”, ?e skoro to by?a poczta firmowa, to w locie tworzy?a si? kopia ka?dej wiadomo?ci i trafia?a do zbiorczej analizy. „No wiedzia?em, mwi? wszystkim… ale ja my?la?em, ?e to taki straszak, on to serio robi?”

Albo, gdy skrzynka firmowa by?a wr?cz u?ywana jako podstawa do rejestracji zupe?nie prywatnych profili w r?nych serwisach. Jaka by?a nagle panika, gdy trzeba by?o zmieni? prac? i dociera? do delikwenta fakt, ?e to oznacza odci?cie dost?pu do wielu w pe?ni prywatnych kont.

Znam te? przypadki, gdy kto? id?c na urlop zostawia? niezabezpieczone w ?aden sposb prywatne profile komunikatorw. Wsp?pracownicy byli na tyle uprzejmi i pomocni, ?e pod nieobecno?? co-workera zajmowali si? nie tylko odpisywaniem na maile firmowe, ale rwnie? na… prywatne wiadomo?ci do urlopuj?cego. A nie jest trudno prowadzi? ca?kiem sensown? dyskusj? „w jego imieniu”, gdy ma si? do dyspozycji pe?n? histori? korespondencji.

Jakie jeszcze zagadnienia by?cie dodali do takiego modu?u szkole??

Wpis opublikowany 3 lipca 2012
Tagi: , , ,
Kategorie: artyku?y, ciekawostki, internet, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Bezpiecze?stwo i Higiena Pracy z Internetem"

 1. Wystarczy by? administratorem wspomnianych us?ug i problem znika :D

  Autor komentarza, środa, 4 lip 2012 #

 2. Ja by kompletnie zabroni?, pod kar? finansow?, korzystania z firmowej infrastruktury w celach prywatnych. Tyle na temat.

  Autor komentarza, piątek, 6 lip 2012 #

  • Powodzenia…. probujemy to zrobi? na wiele sposobw i wiedz, ?e si? nie da :)

   Autor komentarza, piątek, 6 lip 2012 #

 3. Nie ma sensu zabrania? korzystania z Facebooka czy innych portali w czasie pracy, bo to i tak nic nie da. No chyba, ?e poblokujesz rzne adresy stron, ale to znowu wp?ynie na atmosfer? w pracy.

  Przerabia?em to wiele razy ;)

  Autor komentarza, poniedziałek, 9 lip 2012 #

  • A potem u?ytkownicy znajd? proxy, Ty je zablokujesz, znajd? nast?pne i w k?ko

   Autor komentarza, czwartek, 12 lip 2012 #

 4. Dok?adnie, zupe?ne blokowanie serwisw zwykle raczej tylko negatywnie wp?ywa na morale. Co nie zmienia faktu, ?e warto monitorowa? cz?stotliwo?? korzystania.

  Okazjonalne zerkni?cie co tam s?ycha? w ?wiecie, to taka chwila relaksu. Nawet trzymania otwartej strony gdzie? w tle (?eby od razu dosta? wiadomo?? itd.) nie traktowa?bym jako totalnego z?a.

  Co innego, gdy z logw wychodzi nam, ?e kto? przez godzin? non-stop potrafi komentowa? i lajkowa? wszystko co popadnie, czy siedzie? non-stop w aplikacjach/grach. Wtedy mamy ewidentne zaniedbywanie obowi?zkw i podstaw? do wyci?gania konsekwencji

  Autor komentarza, poniedziałek, 9 lip 2012 #

 5. Dobry artyku?. Zadziwiaj?ce jest to, jak wiele osb nie zdaje sobie sprawy z takich rzeczy. Uwa?am, ?e w relacjach szef – pracownik powinna panowa? zasada zaufania, ale je?li ju? mieszamy sprawy prywatne z firmowymi wtedy musimy zdawa? sobie spraw? z tego… Licho nie ?pi :)

  Autor komentarza, środa, 29 sie 2012 #

 6. Sprawy prywatne na s?u?bowym stanowisku pracy powinno si? za?atwia? na wersji INCOGNITO przegl?darki. Np. w CHROME (SCHIFT +CTRL + N). Zalety s? dwie:
  1) Nie jest zapisywana historia
  2) Po zamkni?ciu okna przegl?darki likwidowane s? pliki tymczasowe i cookie a tym samym zrywane wszystkie uwierzytelnione logowania.
  Nie ma wiec wtedy ryzyka, ?e si? zapomni o czym? przed wy??czeniem komputera.

  Autor komentarza, niedziela, 2 gru 2012 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów