Akademia Gda?skiego Przedsi?biorcy

 

Zbieram si? do za?o?enia w?asnej dzia?alno?ci gospodarczej. Oprcz zainwestowania w literatur?, zapisa?em si? dzisiaj na kilka szkole? organizowanych przez Gda?sk? Fundacj? Przedsi?biorczo?ci w ramach projektu „Akademia Gda?skiego Przedsi?biorcy”.

Akademia Gda?skiego Przedsi?biorcy

Akademia Gda?skiego Przedsi?biorcy” jest projektem wspieraj?cym przedsi?biorczo?? w Gda?sku poprzez realizacj? szeregu szkole? rozwijaj?cych kompetencje osobiste oraz zawodowe przedsi?biorcw i osb, ktre zamierzaj? za?o?y? w?asn? dzia?alno?? gospodarcz?.

W ramach Akademii w okresie od wrze?nia do grudnia 2007 r. zostanie zrealizowanych 49 szkole? z nast?puj?cych obszarw tematycznych:

 • Darmowe narz?dzia komputerowe dla ma?ej firmy
 • Tworzenie i obs?uga baz danych – wprowadzenie do MS Access
 • Podstawy Internetu w biznesie
 • MS PowerPoint
 • MS Word i Excel
 • Marketing w M?P
 • Skuteczne negocjacje handlowe
 • Tworzenie biznesplanu
 • Rachunkowo?? i finanse w M?P
 • Finansowanie dzia?alno?ci M?P
 • Prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej w ramach Jednolitego Rynku Europejskiego w Niemczech
 • Prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej w ramach Jednolitego Rynku Europejskiego w Wielkiej Brytanii i Irlandii
 • Prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej w ramach Jednolitego Rynku Europejskiego w krajach skandynawskich
 • Zak?adanie w?asnej dzia?alno?ci gospodarczej

Ja wybra?em te zaznaczone pogrubieniem. Je?li chodzi o „Rachunkowo?? i finanse w M?P” jestem na li?cie rezerwowej, mam nadziej?, ?e uda mi si? za?apa? na to jedno miejsce.

Na pewno s? jeszcze miejsca na niektre szkolenia. Tematyka poszczeglnych kursw, harmonogram i formularz rejestracyjny s? dost?pne na stronie projektu.

Wpis opublikowany 10 września 2007
Tagi: , , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Akademia Gda?skiego Przedsi?biorcy"

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów