„Z?ota Czci?ka” przyznana

 

Konkurs na „z?ot? czci?k?” w tym miesi?cu wygrywa Marketing & More za news „Orange razem mo?e wi?cej„. Wisi to sobie tak od godziny, rwnie? na ich stronie g?wnej, ale chyba nikt nie zamierza tego poprawi?.

Orange przeprowadzi pierwszy liftig swojego wizerunku. Gobaln? kampani? marki zaplanowano od przysz?ego roku. Ale ju? przed ?wi?tami Bo?ego Narodzenia (od 17 listopapada) zostan? w telewizji wyemitowane spoty, b?d? wst?pem do operacji od?wie?enia marki. Has?em ?wiatowej kampanii b?dzie „Togeher we can do more”

– Dzi?ki „Organe ?atwiej by? dzi? razem. To istota nowej wizji marki poniewa? razem mo?emy osi?ga? wi?cej – wyjasnia Gra?yna Piorowska – Oliwa prezes PTK Centertel, operatora siei Organge w Posce. Wizerunkowa kampania marki b?dzie przebiega? w Polsce po has?em „I AM”. Od stycznia 2009 roku spot Oragange po liftingu b?dzie mo?na zobaczy w telwizji i w kinach.

Zaznaczone s? tylko literwki. Trzyna?cie czterna?cie „bykw” na 103 wyrazy u?yte w newsie? Jak to okre?li? Pawe? Opydo: „3 Hazany na cm2!”

A o samej kampanii pewnie jeszcze napisz? gdy pojawi si? wi?cej szczeg?w. Bardzo mnie zaciekawi? pomys? na gr? w salach kinowych…

Wpis opublikowany 6 listopada 2008
Tagi: , , , ,
Kategorie: internet, it, media, rotfl, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "„Z?ota Czci?ka” przyznana"

 1. S?dz?c po zauwa?onych b??dach – zjadanie liter, diakrytw tudzie? duplikacje sylab, mo?na zaryzykowa? stwierdzenie, ?e pisa? to chyba g?odny j?ka?a…

  Autor komentarza, czwartek, 6 lis 2008 #

 2. Jak to okre?li? Pawe? Opydo: “3 Hazany na cm2!”

  Lol :D Przypomnia?a mi si? w?a?nie pewna Twoja akcja ;)

  Autor komentarza, czwartek, 6 lis 2008 #

 3. Dzizas… Ja nie rozumiem… Przecie? normaln? czynno?ci? jest przeczytanie tekstu przed opublikowaniem/wys?aniem….
  Wydaje mi si?, ?e kto? kto to pisa? jest po prostu niedba??…

  Autor komentarza, czwartek, 6 lis 2008 #

 4. OMG, ale jak mo?na nazw? firmy o ktrej si? pisze poda? 3 razy i za ka?dym razem ?le…

  Autor komentarza, czwartek, 6 lis 2008 #

 5. … i to 3 razy z innym b??dem.

  @Tomasz
  Czepiasz si? nazwiska tej pani, a mo?e ona w?a?nie si? nazywa „Piorowska” ;) W ko?cu jeden b??d w te czy wewte robi wielk? r?nic? :)

  Gratuluj? wykszta?conej kadry redaktorskiej!

  Autor komentarza, czwartek, 6 lis 2008 #

 6. @Cezar: „w t? czy we w t?”

  Autor komentarza, czwartek, 6 lis 2008 #

 7. #fail :)

  Autor komentarza, czwartek, 6 lis 2008 #

 8. pisali tego newsa w wordzie? Pewnie nie… co w sumie dziwne by by?o

  Autor komentarza, czwartek, 6 lis 2008 #

 9. News dalej wisi w niezmienionej formie. Wstyd.

  @Cezar: pani prezes PTK Centertel nazywa si? Gra?yna Piotrowska-Oliwa, nic si? nie czepiam.

  Najlepsze jest to, ?e Orange wypu?ci?o pi?knie zredagowany, prawie czterokrotnie d?u?szy komunikat prasowy. „Bierzcie i kopiujcie z tego wszyscy”. Ale nie, kto? wpad? na pomys? ?eby to przepisa? po swojemu. Powycina? na chybi?-trafi? r?ne zdania i poskleja? w dziwnej formie. Ot cho?by wypowied? wspomnianej pani prezes brzmia?a w oryginale:

  Dzi?ki Orange ?atwiej by? dzi? razem, wsplnie tworzy? nowe wielkie idee, realizowa? je i zmienia? ?wiat. To istota nowej wizji marki Orange, poniewa? wierz?, ?e razem mo?emy osi?gn?? wi?cej – „together we can do more” – powiedzia?a Gra?yna Piotrowska – Oliwa, prezes PTK Centertel, operatora sieci Orange w Polsce.

  Autor komentarza, czwartek, 6 lis 2008 #

 10. Kto? jest lepszy ode mnie ? :)

  Autor komentarza, czwartek, 6 lis 2008 #

 11. W sumie dzi?ki tym b??dom wi?cej osb odwiedzi ten serwis ni? gdyby wszystko ortograficznie by?o ok. Grunt to zrobi? hallo wobec swojego serwisu. W?tpie, aby nie kontrolowali tego co wypuszczaj? na g?wn? SZCZEGÓLNIE po takim czasie.
  Pozdrawiam

  Autor komentarza, piątek, 7 lis 2008 #

 12. „Marketing & More” nie jest pismem, ktre by si? musia?o promowa? tak g?upimi metodami… Nie wiem kto pozwoli? ?eby ten „tekst” trafi? na ?amy ich serwisu, ale premii to on nie powinien w tym miesi?cu zobaczy?…

  Autor komentarza, piątek, 7 lis 2008 #

 13. @fo??
  No to w?a?nie mia?em na my?li :)

  @Tomasz
  Mia?em nadziej?, ?e chocia? tutaj „byka” nie waln?li, ale wida?, ?e tutaj nie ma nic na ich korzy??. Nic tylko obciach – niezale?nie co to by by?o za pismo.

  Autor komentarza, piątek, 7 lis 2008 #

 14. Jeny, ten ?wiat schodzi na psy… Jak mo?na pope?ni? 3 r?ne b??dy w nazwie jednej firmy, przepisuj?c j? trzy razy? Trza by wys?a? maila do mened?era, ?eby uwa?a?, jak dobieraj? pracownikw…

  Autor komentarza, sobota, 8 lis 2008 #

 15. No to sobie wszyscy pou?ywali :-)
  Chcia?am tylko nadmieni?, ?e newsik ju? dawno poprawiony przez redakcj? zosta?, wi?c link z czo?wki odsy?a do zamierzch?ej historii. Mo?e warto odda? honor redakcji, ktra zareagowa?a b?yskawicznie na Wasze uwagi??? (za ktre swoj? drog? dzi?kujemy :-)
  Iwona
  http://www.marketingandmore.pl/wydarzenia_single/article/8/orange_razem_moze_wiecej/browse/1.html

  Autor komentarza, środa, 12 lis 2008 #

 16. No „b?yskawicznie” to bym tego nie nazwa? – troch? to jednak wisia?o na stronie g?wnej… :)

  Autor komentarza, środa, 12 lis 2008 #

 17. Autor chyba po urodzinach wczorajszy by? ;)

  Autor komentarza, wtorek, 25 lis 2008 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów