Wyniki konkursu o netbooka i Orange Free

 

I ju? wszystko jasne! Po miesi?cu zabawy z netbookiem i Orange Free, czas zako?czy? konkursy i przekaza? te gad?ety w kolejne, dobre r?ce.

Przez ostatnie dwa tygodnie zbierali?cie pytania powi?zane z tym blogiem i testowanym zestawem. Pytania by?y r?ne, niektre mo?e faktycznie mo?na by?o przygotowa? lepiej – jest nauczka na przysz?o??. Wszystkie zg?oszenia jednak rozpatrywa?em na Wasz? korzy?? – chc? w ko?cu da? komu? ten komputer :)

Strona z pytaniem by?a odwiedzana prawie 100 razy dziennie, co mnie bardzo cieszy?o. Natomiast po opublikowaniu ostatniego pytania, dos?ownie w niespe?na 5 minut przysz?o prawie 30 zg?osze? z zestawami odpowiedzi.

Poznajmy wi?c odpowiedzi na wszystkie pytania i, co najwa?niejsze, zwyci?zcw!

19.10: O ilu laptopach / netbookach pisa?em ju? na tym blogu?

Netbooki otrzymane do testw:

Moje laptopy/netbooki:

Dodatkowo pojawi?o si? porwnanie netbookw, gdzie zosta?y wymienione kolejne cztery (zauwa?cie, ?e w tabelce by? 1000H a nie 1000HE):

 • ASUS EeePC 1000H
 • MSI Wind U100
 • Lenovo S10
 • Samsung NC10

Odpowiedzi? zaliczaj?c? by?o wi?c 9. Wi?kszo?ci si? uda?o, chocia? kilka osb nie zauwa?y?o r?nicy pomi?dzy 1000HE a 1000H.

Ale Wy jeste?cie jeszcze lepsi i znale?li?cie na blogu (we wpisach lub w moich komentarzach) jeszcze wi?cej modeli:

 • Acer TravelMate 2414 (przy okazji recenzji Amilo Pro pisa?em, ?e zamwi?em ten model, ale ju? go nie by?o w magazynie)
 • MSI VR705 (jako jedna z alternatyw dla netbooka)
 • Compaq Evo N600c (stary laptop, wspomniany kilkukrotnie w r?nych tekstach)
 • Wychwycili?cie te? nieprzeno?ny laptop ASUS EeePC 701
 • Niektrzy uwzgl?dnili te? zabugowanego MacBooka (musz? znale?? jak?? kopi? tego filmiku)
 • …oraz wytkn?li?cie mi, ?e od dawna marudz? o zakupie MacBooka ;-)

20.10. Jak? maksymaln? pr?dko?? po??czenia oferuje Orange Free?

Bana?. 7,2mbit/s (dzi?ki HSPA / 3G / 3,5G). Wszyscy odpowiedzieli poprawnie.

21.10 Ile maksymalnie pami?ci operacyjnej RAM mo?e obs?u?y? Acer Aspire One D260?

1 lub 2GB. Zdania s? podzielone, nawet w przypadku oficjalnych stron Acera. Wszyscy poprawnie odpowiedzieli. A nowy w?a?ciciel netbooka mo?e podzieli si? z nami wynikami prby do?o?enia wi?kszej kostki pami?ci.

22.10 Co trzeba zrobi? ?eby w drugim konkursie wygra? zestaw Orange Free 59 z modemem?

Komentowa? inne wpisy po?wi?cone testom – po raz kolejny nie da?o si? da? czego? prostszego.

23.10 Jakie gry poleca?em na blogu, zanim jeszcze wci?gn??o mnie Angry Birds?

By?o tego troch?… no i zauwa?yli?cie, ?e wymieni?em te? kilka tytu?w, chocia? wprost nigdzie nie by?o informacji o ich polecaniu. Wystarczy?o wi?c wymieni? cho?by kilka tytu?w by zaliczy?.

Na blogu pojawi?y si? te? wzmianki o Hotel Giant, Europa Universalis II, Disciples, Fallout: Tacticts, S?siedzi z Piek?a Rodem (na p?ytce Gazety Wyborczej), Wied?min i World Of Wordcraft.

A kilka osb zaskoczy?o mnie uwzgl?dnieniem jeszcze takich pozycji jak Internetow? Gr? Gie?dow? czy gr? b?d?c? cz??ci? akcji Ka?dy-mo?e-przegra?.pl. Wy?apali?cie te? wpis o Pac-Manie od Google :)

24.10 Wymie? r?nice pomi?dzy Acer Aspire One D260-2DGkk a D260-2Dpu

Bateria 3-cell i brak wbudowanego modemu 3G – znowu pro?cizna powtarzana wielokrotnie.

25.10 Pies bernardyn biegnie z pr?dko?ci? 10 km/h i niesie pude?ko 10 p?ytek DVD o pojemno?ci 4,7 GB ka?da. Czy b?dzie on przesy?a? dane szybciej ni? sie? Gigabit Ethernet (1000 Mb/s) na odcinku 8 km?

Tu przyznaj?, by? haczyk. Pod pytaniem by? link do starego wpisu ?eby pokaza?, ?e tego typu pytania nie s? nowo?ci?.

S?k w tym, ?e tym razem pyta?em o Gigabit Ethernet (1000 Mb/s), a nie o Fast Ethernet (100 Mb/s). Kilka osb nie przeczyta?o zadania, tylko zrobi?o copy&paste odpowiedzi z komentarzy pod starym wpisem…

A niestety, w tym przypadku sie? wygrywa – Gigabit Ethernet jest szybszy i od Fast Ethernetu i od psa :) Warto by?o przeliczy? samodzielnie…

26.10 Ile portw USB posiada Acer Aspire One D260?

3 porty. Kolejne pytanie, na ktre odpowiada si? w kilka sekund.

27.10 Od kiedy prowadz? blog Tomasz.Topa.pl?

To pytanie by?o znowu troch? podchwytliwe, bo zaznaczy?em przecie?, ?e w archiwum jest przek?amanie :) Do zaliczenia wystarczy?a odpowied? typu „rok 2005” czy wymieniona w archiwum data 16 wrze?nia 2005.

Ale bardzo si? ciesz?, ?e kilku osobom chcia?o si? pogrzeba? jeszcze dalej :)

Pierwszy historyczny post pojawi? si? 30 kwietnia 2005r. o godzinie 20:09:25 i zawiera? informacj?, ?e cokolwiek si? pojawi na stronie dopiero po maturach ;) Informacj? tak? mo?na by?o odgrzeba? korzystaj?c z us?ug WebArchive.org. Kilka cwanych osb sprawdzi?o rwnie? dane we WHOIS i znale?li informacj?, ?e domena topa.pl zosta?a zarejestrowana 21 kwietnia 2005 roku o godzinie 22:42:26.

Odnalezienie przek?amania rwnie? nie powinno by? problemem i wystarczy?o spojrzenie na archiwum. Pod dat? 16 wrze?nia jest tam ponad 20 wpisw. Gdyby to jeszcze kogo? nie przekonywa?o, mg? sprawdzi? kiedy faktycznie odbywa?a si? Eurowizja w 2005 roku.

A wiecie sk?d to przek?amanie? We wspomnianym dniu zmienia?em silnik blogowy. Waln??em si? w pisanym w?asnor?cznie importerze i w kilkunastu pierwszych wpisach pojawi?a si? aktualna wtedy data zamiast oryginalnej. Tego dnia nauczy?em si? te? robi? regularne backupy bazy MySQL :)

No i super bonusowe pytanie o „punkty, ktre nie maj? znaczenia”. Osob?, ktr? mia?em na my?li jest Drew Carey, ktry zawsze rozpoczyna? swj drugi program s?owami „Welcome to ‚Whose Line Is It Anyway?’, the show where everything is made up and the points don’t matter” ;)

28.10 We? PageRank bloga Tomasz.Topa.pl i pomn? go przez liczb? rdzeni w procesorze zamontowanym w netbooku Acer Aspire One D260. Do otrzymanej liczby dodaj liczb? portw USB dost?pnych w tym netbooku, liczb? zamontowanych anten WiFi i „bitowo??” preinstalowanego systemu operacyjnego. Czym jest otrzymana liczba?

Kolejne pytanie, ktre Wam si? ?rednio spodoba?o. Bo „czym jest otrzymana liczba?” zbyt oglne, bo niektre skrypty zwraca?y PageRank 0 (chocia? pod pytaniem doda?em informacj?, ?e „Page Rank mam na pi?tk?”).

5 * 1 + 3 + 2 + 32 = 42

Kto zna ksi??k?/film „Autostopem przez Galaktyk?”, wiedzia?, ?e 42 jest odpowiedzi? na Wielkie Pytanie o Życie, Wszech?wiat i ca?? reszt? (Ultimate Question of Life, the Universe, and Everything).

Ale uznawa?em ju? podanie samej liczby.

Nawet nie wiecie jak zdziwi?y mnie odpowiedzi typu „41”, „49”, „73” czy „74”…

29.10 W jakich godzinach obowi?zuj? „Szcz??liwe Godziny” w Orange Free, ktre umo?liwiaj? pobieranie danych z internetu bez limitw?

Po pytaniu z 28. pa?dziernika obieca?em sobie, ?e ostatnie pytania b?d? ju? super proste. Szcz??liwe Godziny obowi?zuj? od p?nocy do 8:00 rano. Pisa?em o tym.

30.10 Ile wynosi bonus za do?adowanie kwot? 100z? w ofercie Orange Free na Kart??

Zgodnie z tabelk? umieszczon? na moim blogu, bonus wynosi 6 GB. Uzna?em rwnie? odpowied? „10z?” dotycz?c? bonusu przyznawanego do wszystkich do?adowa? pre-paid w Orange.

31.10 Ktrym firmom dzi?kujemy za zorganizowanie kampanii, mo?liwo?? testowania netbooka, bezprzewodowego internetu i przeprowadzenia tego super konkursu? ;)

W pierwszym zdaniu pierwszego wpisu by?o wprost podane, ?e za kampani? odpowiada Orange i Grupa Heureka.

Jedna osoba sprecyzowa?a nawet dok?adnie, ?e kampani? obs?uguje Webola wchodz?ca w sk?ad Grupy Heureka.

Ci??ko jednak by?o uzna? odpowiedzi typu „Orange Free” (to nazwa us?ugi, a nie firmy…), „Acer” (chocia? tu by jeszcze mo?na by?o nagi?? od biedy), „Blogvertising.pl – Brand New Media” (inne akcje tak, ale nie w tym przypadku :)) czy… „ASUS” (na pewno nie sponsorowaliby testw netbooka konkurencji :))

W tym miejscu raz jeszcze dzi?kuj? Orange i agencji Webola/Heureka za sprz?t do testw i mo?liwo?? organizacji konkursu. No i polecam si? na przysz?o?? ;)

  

No dobrze, skoro mamy ju? wszystkie odpowiedzi…

Wyniki konkursu o netbooka

Wiecie ju? gdzie si? kto potkn??. Tomasz by? bardzo blisko, ale nie wychwyci? r?nicy pomi?dzy ASUS-em 1000HE a 1000H. Bartosz odpowiada? super, ale stwierdzi?, ?e bloguj? od 2006 roku. Obie Joanny da?y si? z?apa? na Gigabit Ethernet. Andrzej niestety zupe?nie nie trafi? z agencj? obs?uguj?c? kampani?. S?awek o w?os przegra? z matematyk?.

Na placu boju zostali wi?c: Magdalena, Wojciech, Mariusz, Sasune, Vogel, Dawid i SBL… Wszyscy byli szybcy. Trzy osoby wykaza?y si? super dok?adno?ci? przy podawaniu odpowiedzi. Ale nagroda przypada tylko jednej osobie – tej „naj” :)

And the netbook goes to…

Mariusz Bokecki! Za dok?adno?? odpowiedzi, refleks i… troch? szcz??cia ;)

Ja w?a?nie reinstaluj? system na netbooku, a na Twj adres leci mail z gratulacjami i pro?b? o podanie dok?adniejszych namiarw w celu ustalenia sposobu przes?ania nagrody :)

A Vogela poprosz? jeszcze o wiek creczki i adres – mam ma?? nagrod?-pocieszk? za ?liczny obrazek :)

…A w sumie to jeszcze dzi? zamwi? co? fajnego na nagrody pocieszenia – je?li osoby bior?ce udzia? w konkursie przy?l? mailem swoje adresy, to im wkrtce wy?l? co? dobrego w podzi?kowaniu za udzia? w konkursie :)

Wyniki konkursu Orange Free 59

Natomiast nagrod? za komentowanie wpisw, czyli Orange Free 59 wraz z modemem modemem Huawei E1752 otrzyma… osoba, ktr? poznacie w kolejnym wpisie jutro ;)

Mam dwie kandydatury i musz? si? jeszcze zastanowi?, sorry – wytrzymacie jeszcze jeden dzie? w niepewno?ci :)

Wpis opublikowany 2 listopada 2010
Tagi: , , ,
Kategorie: komercyjne, konkursy, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Wyniki konkursu o netbooka i Orange Free"

 1. Gratulacje dla zwyci?zcy!!

  Autor komentarza, wtorek, 2 lis 2010 #

 2. Rwnie? moje gratulacje dla zwyci?zcy.

  Co prawda nie uda?o mi si? wygra? (mo?e tylko, a mo?e te?) przez to cholerne ostatnie pytanie, ale i tak zabawa by?a super. Dlatego te? dzi?ki za ten konkurs – nie tyko sponsorom „tytularnym”, ale i Tomkowi, bo mg?by spyli? netbooka na Allegro i mie? z tego dodatkow? kas? (no chyba, ?e w umowie pisali co innego ;)).

  No i czekam na wi?cej wpisw, recenzji i jak si? da … konkursw te? :)

  Autor komentarza, wtorek, 2 lis 2010 #

  • Generalnie o umowach i pieni?dzach rozmawiam tylko
   z Urz?dem Skarbowym – a i to bardzo niech?tnie ;)

   Konkursy b?d? na pewno, chocia? z pewno?ci? na razie w mniejszej skali. Chyba, ?e kto? zainteresowany sponsorowaniem – zapraszam do kontaktu :) Mo?e ju? w przysz?ym tygodniu co? rozdam z szafy…

   Na razie si? nastawiam na testowanie tabletw ;)

   Autor komentarza, wtorek, 2 lis 2010 #

  • Jasna sprawa, chocia? z US to lepiej w ogle nie rozmawia? ;)

   PS. Orange si? wykaza?, teraz mo?e Plus/Era/Play si? zg?osz? – taka ma?a „sugestia otwarta” do „wielkich” ;)

   Autor komentarza, wtorek, 2 lis 2010 #

 3. By?em ?wi?cie przekonany i? jeszcze mwi?e? o TTD/OpenTTD. Ale chyba pomyli?em blogi, bo z tego co teraz szuka?em. To pojawia?y si? te gry w komentarzach, ale nie wspomniane przez ciebie.

  Autor komentarza, wtorek, 2 lis 2010 #

 4. ;] no i wszystko jasne :) gratuluj? pierwszemu winerowi

  Autor komentarza, wtorek, 2 lis 2010 #

 5. Serdeczne gratulacje dla Mariusza!
  Nast?pnym razem b?d? uwa?niej analizowa? tabelki :D

  Autor komentarza, wtorek, 2 lis 2010 #

 6. :) a to co sylabusa z odpowiedziami mia?e? :P ?

  Autor komentarza, wtorek, 2 lis 2010 #

 7. Gratuluj? zwyci?zcy!

  Analizuj?c pytania i oglnie ca?ego bloga doszed?em do wniosku, ?e na tego netbooka nie zas?ugiwa?em. Jest tu tylu aktywnych fascynatw takiej tematyki i im bardziej nale?a?a si? wygrana. Z tego te? powodu nie zauwa?y?em u siebie rozgoryczenia i rozczarowania wynikami. Troch? szkoda oczywi?cie, ?e nie wygra?em, ale trudno. Tym bardziej, ?e po?wi?ci?em na ten konkurs mas? czasu. Jak bierzesz udzia? w konkursie musisz liczy? si? z mo?liwo?ci? przegranej. Tak bywa:)

  Co do pyta?, to wszystkie by?y identyczne dla ka?dego i nie ma co psioczy?. To przecie? tylko zabawa.

  Jeszcze raz gratuluj? Mariuszowi a Tomkowi dzi?kuj? za zabaw? i emocje.

  Do nast?pnego….

  Autor komentarza, wtorek, 2 lis 2010 #

 8. Gratulacje dla zwyci?zcy! Wielkie brawo:)

  Kurde, zasugerowa?em si? tym przek?amaniem archiwum, przeczyta?em historyczne notki, wywnioskowa?em, ?e w pewnym momencie zmieni?e? „co?” i…no c?, przekombinowa?em:) Ale pytania (a raczej poszukiwanie odpowiedzi) sprawi?y mi wiele frajdy. A w niedziel? o 13:12 mj klawisz F5 prze?y? istny atak!

  PS: ale co do liczby laptopw to upiera?bym si?, ?e by?o ich jednak 11;)

  Autor komentarza, wtorek, 2 lis 2010 #

 9. oj ch?opaki ch?opaki ;]

  Autor komentarza, wtorek, 2 lis 2010 #

 10. Chcia?bym mie? tyle nagrd do rozdania, ale z drugiej strony co za du?o, to niezdrowo ;) wci?? czekam na kontakt od Mariusza – mam nadziej?, ?e nie wpad? w jaki? szok ;)

  A co dalej? Kilka testw, porwna?, kilka spotka? z ktrych mam nadziej? wynie?? troch? ciekawych materia?w na wpisy ;)

  Stay tuned ;)

  Autor komentarza, wtorek, 2 lis 2010 #

 11. to mo?e jaka? #ankieta dotycz?ca tych komentarzy ktre bierzesz pod uwag?? albo rzeczywi?cie jednej osobie daj modem a drugiej op?acon? kart?;)

  Autor komentarza, wtorek, 2 lis 2010 #

  • ehhh no i ?le my?lisz Jerzyk, to jest tak jakby? spodnie chcia? na p? przeci?? i da? dwm osobom po nogawce :P

   Autor komentarza, wtorek, 2 lis 2010 #

 12. Gratuluje zwyci?zcy :) Nie wiele chyba mi brak?o, no ale c?, b?d? czeka? na nast?pne konkursy:) Pozdrawiam !

  Autor komentarza, wtorek, 2 lis 2010 #

 13. Grrrr, czyli musz? zbiera? pieni?dze, a my?la?em, ?e si? uda. ;)

  Gratulacje, Mariusz!

  Autor komentarza, wtorek, 2 lis 2010 #

 14. Dzi? testowa?em neta OF w mojej miejscowo?ci ;], kolega by? tak dobry i u?yczy? mi go na par? godzin, powiem, ?e zno?nie chodzi, wyci?ga? nawet 3Mb/s.

  Autor komentarza, wtorek, 2 lis 2010 #

 15. Gdyby kto? by? zainteresowany, to ma?a aktualizacja tego co si? dzieje w sprawie nagrody. Skontaktowa?em si? z Mariuszem i zdecydowa? si? zamieni? netbook na troch? inny gad?et. Okaza?o si? wczoraj, ?e w przysz?ym tygodniu ma dosta? firmowego laptopa i netbook i tak by pewnie nied?ugo na aukcji wyl?dowa?. Żeby nie gania? kurierw od morza po gry, ustalili?my, ?e wystawi? sprz?t i za?atwi? mu nowy gad?ecik.

  Je?li kto? jest zainteresowany, to aukcja dost?pna pod adres http://allegro.pl/show_item.php?item=1307949541

  Je?li netbook si? sprzeda za t? cen?, to po zakupie drugiego gad?etu (Mariusz prosi? ?eby nie wyjawia? o co chodzi) powinno zosta? troch? na „pocieszki” dla reszty. A te, mam nadziej?, ?e uda si? zorganizowa? ju? w najbli?szym tygodniu i rozes?a? zainteresowanym :)

  Autor komentarza, sobota, 6 lis 2010 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów