Nowe Google Picasa Web Albums- rozpoznawanie twarzy, odkrywanie ?wiata

 

Picasa Web Albums

Nie samym Chromem ?yje cz?owiek. Google tego samego dnia zaktualizowa?o us?ug? Picasa Web Albums. Lifting wygl?du to tylko dodatek do innych nowinek, w tym:

 • mo?liwo?? zarz?dzania licencjami dla naszych zdj?? (© zakaz powielania lub Creative Commons z wybranymi atrybutami)
 • funkcja Explore pozwalaj?ca przegl?da? zdj?cia innych u?ytkownikw
 • system rozpoznawania twarzy i zaznaczania postaci na zdj?ciach („Name tags„)

Explore – odkrywaj nowe zdj?cia

Picasa Web Albums

Pod zak?adk? Explore kryje si? strona bardzo przypominaj?ca stron? g?wn? Flickra. Mozaika z wybranych i polecanych zdj??, przegl?darka ostatnio dodanych do albumw fotek (z publicznych albumw) czy lista najpopularniejszych tagw. Nie wiem kto wybiera te zdj?cia, ale naprawd? jest na czym zawiesi? oko. Te? mg?bym pracowa? nad Picas?, ca?y dzie? ogl?da? zdj?cia i wybiera? te najlepsze :)

Picasa Web Albums - gra

Bardzo fajnym sposobem ogl?dania zdj?? jest gra, w ktrej zgadujemy gdzie zosta?o zrobione dane zdj?cie. Nasze typy obstawiamy oczywi?cie na mapce z Google Maps. Im bli?ej trafimy, tym wi?cej punktw zdob?dziemy. Przy fotkach typu kwiatek, zwierz?tko, wn?trze domu itd. mo?emy strzela? w ?lepo – je?li trafimy, to mo?emy spokojnie i?? gra? w Lotto przy najbli?szej kumulacji, bo mamy nieziemskiego farta :) Ale przy zdj?ciach z miast, gr, ludzi o charakterystycznych cechach itd. mo?emy ju? pog?wkowa? i wskazanie cho?by prawid?owego regionu ?wiata powinno nas napawa? dum? :) Mj najlepszy wynik to wskazanie miejsca oddalonego raptem o 66 km od miejsca zrobienia fotki :)

Rozpoznawanie twarzy, zaznaczanie postaci na zdj?ciach

Picasa Web Albums - gra

Samo rozpoznawanie twarzy na zdj?ciach nie jest niczym nowym – w wyszukiwarce zdj?? Google Image Search istnieje taka opcja od dawna (patrz przyk?ad: Doda – tylko twarze). Zaznaczanie osb na zdj?ciach to z kolei funkcja, ktr? doskonale znaj? u?ytkownicy Facebooka. Koniec z podpisywaniem zdj?? w stylu „od lewej Jasiu, Stasiu, Kasia… a za nimi jeszcze Tereska i Monika” – ka?d? osob? na zdj?ciu mo?emy podpisa?. Najlepiej opowie nam o tym pracownik Google na tym filmie:

Zaznaczam osoby na moich fotkach!

Nie powiem, zawsze mi si? podoba?a ta funkcja i te? postanowi?em sprbowa? otagowa? moje fotki. Nie przemy?la?em tylko jednej rzeczy – mam pe?no zdj?? z koncertw i innych imprez, gdzie oglnie rzecz bior?c, twarzy nie brakuje ;) Google najpierw skanuje wszystkie nasze zdj?cia poszukuj?c na nich twarzy. Je?li masz du?o zdj?? – uruchom proces rano, a popo?udniu po pracy b?dzie ju? wszystko gotowe do zabawy :) U mnie wykry?o 542 twarze, oczywi?cie spora cz??? z nich to by?y przypadkowe osoby…

Picasa Web Albums - tagowanie ludzi

Gdy ju? Google przeskanuje nam wszystkie fotki, w zak?adce People pojawi nam si? narz?dzie do opisywania – ca?kiem proste w obs?udze. Do ka?dej fotki s? dobierane inne podobne. Je?li zdj?cia s? dobrej jako?ci, to dopasowanie rwnie? jest ca?kiem porz?dne. Pod zdj?ciami pole na opis danej osoby (np. ksywka). Jeszcze ni?ej – sugestie Google wygenerowane na podstawie podobie?stwa do wcze?niej otagowanych ju? zdj??.

Picasa Web Albums - tagowanie ludzi

Gdy ju? si? uporamy z tagowaniem wszystkich zdj??, mo?emy wyszukiwa? fotki z wybranymi osobami. Na screenie powy?ej przyk?ad z wszystkimi fotkami na ktrych jestem. A przynajmniej jestem rozpoznawalny… ;)

Picasa Web Albums - tagowanie ludzi

Je?li przegl?daj?c zdj?cia trafimy na takie, na ktrym osoby nie zosta?y uwzgl?dnione przez automat wyszukuj?cy twarze, mo?emy je zaznaczy? i opisa? r?cznie. W sidebarze obok listy osb na zdj?ciu jest ikonka pozwalaj?ca doda? now? osob?. Zaznaczamy odpowiednie pole, podpisujemy i voila!.

Podsumowuj?c…

Google zdecydowanie postanowi?o rozbudowa? Web Albums, aby nie by?o to miejsce wy??cznie do wrzucania zdj??. Mo?liwo?? przegl?dania fotek innych u?ytkownikw poprzez funkcje Explore, gr? czy tagi sprawdzaj? si? bardzo dobrze i przyci?gaj? internaut? przed monitor na d?u?szy czas. Tagowanie znajomych na fotkach to te? ?wietna zabawa na zbli?aj?ce si? d?ugie jesienne wieczory :)

Zapowiada si? te? kilka ciekawych us?ug zwi?zanych z wychodz?cym nied?ugo programem Picasa 3.0… ale o tym ju? w kolejnym po?cie ;)

» Zobacz dodatkowe ilustracje do wpisu «

 

Wpis opublikowany 4 września 2008
Tagi: , , , , , , ,
Kategorie: blog, google, hosting, internet, it, wyszukiwarki

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Nowe Google Picasa Web Albums- rozpoznawanie twarzy, odkrywanie ?wiata"

 1. rzeczywiscie fajnie rozpoznaje twarze, ale jest jeden problem, przy nadawaniu nazwy, google podpowiada nam imie czy nazwsko z ksiazki adresowej gmaila i niby fajnie, tylko po wybraniu nazwy zasugerowenj z ksiazki adresowej w tejze ksiazce gina wszytskie inne adresy email jakie mial ten ktos i zostaje tylko ten jeden ktory wybralismy dla danej osoby.

  Autor komentarza, czwartek, 4 wrz 2008 #

 2. Pi?knie. Z jakih? niezrozumia?ych przyczyn po zmianie jezyka nie mam w ustawieniach „name tags”. :/ Ani na angielskim ameryka?skim ani na zwyk?ym :/

  Autor komentarza, czwartek, 4 wrz 2008 #

 3. @Lavinka: po zmianie j?zyka na English (US), w ustawieniach powinna si? pojawi? opcja „Name tags”…

  Autor komentarza, czwartek, 4 wrz 2008 #

 4. Tagowanie – ok. Zaznaczanie i rozpoznawanie twarzy – ok. Ale wyszukiwanie po zdj?ciach na ktrych mnie rozpoznano ? A ja tam w tym widz? bardziej niebezpieczn? zabawk? do wyszukiwania i zdobytwania informacji o ludziach ni? zabaw? na d?ugie wieczory.

  Autor komentarza, czwartek, 4 wrz 2008 #

 5. @Ganc: Z prywatno?ci? nie jest tak ?le. Domy?lnie wszystkie zaznaczone postacie s? widoczne tylko dla nas. Je?li ju? udost?pnimy t? funkcj? go?ciom, zobacz? oni tylko nadan? ksywk? (a ju? nie np. adres e-mail danego kontaktu).

  Wyszukiwanie ogranicza si? do albumw konkretnego u?ytkownika. Je?li album jest oznaczony jako prywatny – globalna wyszukiwarka nic nie znajdzie, np.: http://picasaweb.google.com/lh/view?q=tomasz%20topa&psc=G&filter=1

  Autor komentarza, czwartek, 4 wrz 2008 #

 6. Mo?e w ko?cu si? skusze na Picas?… :P

  Autor komentarza, czwartek, 4 wrz 2008 #

 7. niech jasny szlag trafi takie nowo?ci!! dobrze koRnac, ?e zwrci?e? uwag?! zd??y?em w?a?nie zepsu? „tylko” ~30 kontaktw. A straty mog?by by? duuu?o wi?ksze, musz? poszuka?, gdzie mam backup kontaktw, je?eli w ogle gdzie? sie zachowa? na dysku – nie robi?em go zbyt cz?sto, bo nigdy nie by?o problemw jak nowe googlowe aplikacje sie podlaczaly pod ksiazke gmaila ;/

  Autor komentarza, sobota, 6 wrz 2008 #

 8. Ciekawe nowo?ci… Ju? p?dz? je testowa?. Na pewno si? przydadz?, zw?aszcza, ?e z Picasy do?? cz?sto korzystam…(;

  Autor komentarza, sobota, 6 wrz 2008 #

 9. rewelacja z tym rozpoznawaniem twarzy – prosto, skutecznie, sugestie cz?sto trafnie podpowiadaj? kto jest na zdj?ciu… jedynie niesmak w zwi?zku z tymi kontaktami, nie testowa?em ale jest jak piszecie to wpadka…

  w moim przypadku ca?y proces nie trwa? d?u?ej ni? 30 minut (rozpoznanie plus otagowanie) ale nie mam wielu zdj?? (kilkaset)

  by?em bliski wykupienia konta na flickr ale widz? ?e google nie zapomina o rozwoju picasa i na razie zostaj? :)

  Autor komentarza, piątek, 12 wrz 2008 #

 10. jest problem z prywatno?ci?, wszystkie te dane znajduj? si? w posiadaniu jednej korporacji, ktra ma do nich nieograniczony dost?p i mo?liwo?ci przetwarzania. bez problemu znajdzie wszystkie fotki na ktorych jest dana osoba, nawet nie podpisane , dzi?ki w?a?nie tej funkcji.

  Autor komentarza, czwartek, 19 lut 2009 #

 11. jest fajnie – teraz czekamy na tak? sam? funkcje rozpoznawania twarzy w samym programie PICASA a nie tylko na stronie WEB ALBUM.

  Autor komentarza, wtorek, 11 sie 2009 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów