Nasza Klaso, jak to jest: usun?li?cie mj profil, czy nie?

 

Nasza Klasa - konto usuni?te, czy nie?

Za po?rednictwem serwisu Prawo.VaGla.pl, Tomasz Berezowski opisa? swoj? „przygod?” z „Nasz?-Klas?”. Okaza?o si?, ?e pomimo wybrania opcji usuni?cia swojego konta ponad rok temu, wci?? mo?na si? zalogowa? przy pomocy „niewa?nych” ju? danych na „usuni?te” konto:

14 miesi?cy temu za?o?y?em konto na www.nasza-klasa.pl … 13 miesi?cy temu skasowa?em to konto, z powodw wiadomych (…).

Ale w zesz?ym tygodniu z powodw s?u?bowych musia?em przeanalizowa? pewne aspekty N-K. I tak z g?upia frant wpisa?em mj skasowany login i moje stare has?o… i voila! Zalogowa?em si? do mojego skasowanego profilu…

Pojawi?y si? linki do dwch wpisw autorstwa Marcina Szuma?skiego, ktry miesi?c temu pisa? o tej samej sprawie. Informacja o tej sytuacji pojawi?a si? rwnie? na blogu Lege Artis.

W komentarzach do wspomnianych tekstw pojawi?y si? g?osy, ?e usuni?cie konta a ??danie usuni?cia danych osobowych do dwie r?ne sprawy i jest to bicie piany o nic. Ja ekspertem z zakresu prawa nie jestem, ale „na ch?opski rozum”, widz? ewidentnie, ?e co? tu jest nie tak. Czytam regulamin i widz?:

2.2. Baza Kont (Profili) — zbir danych i zdj?? udost?pnionych przez U?ytkownikw Serwisu, ktre s? za ich zgod? gromadzone, przetwarzane w uporz?dkowany sposb w systemie informatycznym, na potrzeby ?wiadczonych przez Administratora us?ug.

3.2. Przedmiotem dzia?alno?ci Serwisu jest prowadzenie przez Administratora Bazy Kont (Profili) umo?liwiaj?cych wyszukiwanie U?ytkownikw oraz zawieranie nowych znajomo?ci pomi?dzy nimi, jak rwnie? udost?pnianie przez Administratora zasobw Serwisu w celu umieszczania w nim przez U?ytkownikw danych i zdj??.

4.6 d) wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celw nale?ytego wykonania umowy o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn?,

5.5 U?ytkownik ma prawo wgl?du do przetwarzanych danych w ka?dym czasie, jak rwnie? prawo do ich poprawiania oraz ??dania ich usuni?cia z Bazy Kont (Profili).

7.5. Rozwi?zanie umowy przez U?ytkownika polega na usuni?ciu przez niego Konta, w drodze procedury podanej na stronie http://nasza-klasa.pl/profile/remove.

W „Polityce Prywatno?ci” rwnie? powtarza si? zwrot:

Art. 4 ZABLOKOWANIE KONTA

Rozwi?zanie umowy przez U?ytkownika jest dobrowolne i mo?e nast?pi? w ka?dym czasie, za pomoc? formularza dost?pnego pod adresem http://nasza-klasa.pl/profile/remove. Rozwi?zanie umowy o ?wiadczenie us?ug drog? elektroniczn? skutkuje zablokowaniem Konta.

Czyli rozumuj? tak: rejestruj?c si? w serwisie, zawieram z NK umow? o ?wiadczenie dla mnie jakiej? us?ugi. Podaj? swoje dane osobowe, aby serwis mg? ?wiadczy? mi ow? us?ug?: trzyma? moje dane w postaci „konta” (w?rd innych w „Bazie Kont”) i dzi?ki temu umo?liwia? mi szukanie znajomych i inne takie.

Usuwaj?c konto w sposb okre?lony przez NK, rozwi?zuj? umow? (w sposb zaakceptowany przez obie strony, co jest potwierdzone w Regulaminie („rozwi?zanie umowy przez U?ytkownika polega na usuni?ciu przez niego Konta”) jak i Polityce Prywatno?ci („Rozwi?zanie umowy przez U?ytkownika jest dobrowolne i mo?e nast?pi? w ka?dym czasie, za pomoc? formularza…”)).

Skoro rozwi?za?em umow? o ?wiadczenie mi przez NK pewnej us?ugi, a udost?pni?em swoje dane wy??cznie do celw ?wiadczenia mi tej us?ugi, to od momentu rozwi?zania umowy (=zaprzestania ?wiadczenia us?ugi), moje dane powinny zosta? usuni?te, poniewa? dalsze ich przetwarzanie odbywa?oby si? bez mojej zgody.

Dlaczego mam wi?c zak?ada?, ?e „??danie usuni?cia danych z Bazy Kont (Profili)” jest osobn? czynno?ci??

Jestem ciekaw jaka si? pojawi odpowied? ze strony NK…

Wpis opublikowany 21 grudnia 2008
Tagi: , , ,
Kategorie: internet, it, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Nasza Klaso, jak to jest: usun?li?cie mj profil, czy nie?"

 1. Zastanawiam si? czy tu jeszcze nie chodzi o ta magiczn? zgod? na przetwarzanie danych. Jakokolwiek to rozumie?. Mo?e przetwarzanie to trzymanie danych na serwerach ;-) A usuniecie konta to zablokowanie dost?pu do dancyh znajduj?cych si? na serwerach.
  Tak sobie rozumuje g?o?no…
  I jeszcze cytacik:
  „O?wiadczam, ?e zosta?em/am poinformowany/a o prawie dost?pu do tre?ci moich danych oraz ich poprawiania i ?e wszelkie dane osobowe zosta?y przekazane przez mnie dobrowolnie.”

  Autor komentarza, niedziela, 21 gru 2008 #

 2. Nie wiesz, ?e NK to portal policyjny?

  Autor komentarza, niedziela, 21 gru 2008 #

 3. no i co zmieni taki artyku??

  Autor komentarza, poniedziałek, 22 gru 2008 #

 4. @Fazi: jestem pewien, ?e zarz?d NK czyta tego bloga i zaraz polec? g?owy ;)

  A tak serio: g?o?no si? zastanawiam nad sytuacj?…

  Autor komentarza, poniedziałek, 22 gru 2008 #

 5. Na jakie podstawie s?dzicie ?e dane konta (czyli imi?, nazwisko itp.) nie zosta?y usuni?te ?

  Autor komentarza, poniedziałek, 22 gru 2008 #

 6. @Jakub: sam Pan G?bka mwi, ?e „w edycji profilu mog? obejrze? swoje dane”…

  Autor komentarza, poniedziałek, 22 gru 2008 #

 7. Fakt, nieprzeczyta?em screena, ale wg mnie ma sens stwierdzenie ?e „usuni?cie konta a ??danie usuni?cia danych osobowych do dwie r?ne sprawy”, gdy? jak czytamy: „Rozwi?zanie umowy o ?wiadczenie us?ug drog? elektroniczn? skutkuje zablokowaniem Konta.”. To samo mo?na wywnioskowa? czytaj?c Art. 7 regulaminu. Czyli usuni?cie konta to tak naprawde jego zablokowanie, teraz powstaje pytanie, co , kto rozumie przez zablokowanie, zaskakuj?ce jest w tym wypadku to: „Nie ma mo?liwo?ci przywrcenia (ze wszystkimi danymi) usuni?tego wcze?niej konta.” I jeszcze cytat „U?ytkownik rozwi?zuje tym samym umow? z Administratorem, co jest rwnoznaczne z zablokowaniem Konta”. Rzecz? oczywist? jest ?e niepowinno byc jak jest. :)

  Autor komentarza, poniedziałek, 22 gru 2008 #

 8. Nasza klasa ma Ci? w „d”, kupczy Twoimi danymi jak chce a ty mozesz im ….. za nimi stoi kasa, za nimi stoi taki jeden ?mieszny Pan urzedas zwany w skrcie GIODO…Podsumowuj?c – zosta?e? oszukany przez NK. I co z tego ?My?lisz ?e jak im napisa?e? „wal?c pi??ci? w st?” to si? przestraszyli ? … jak mwi? mj ?wietej Pami?ci Dziadek przedwojenny wojskowy “Koniowi zamelduj”Teoretycznie mo?esz pisa? do GIODO, i?? na policj?,do S?du ( ale to jest dla prawnikw i bogatych) albo “poskar?y? sie mamie” Mi?y kolego, przyjacielu pamietaj ?yjesz w Polsce a to taki “burdelik” w ktrym wszyscy wszystko maj? gdzie?…Ja nie zak?ada?em nigdy konta na NK a s? tam moje dane i zdjecia …Pan GIODO stwierdzi? po kilku sprzecznych decyzjach, ?e to nie dane, teraz poszed?em do WSA, Pisali o tym Vagla, Rzepa, GW …nawet by?o w TVN i co z tego dane i zdjecia s? nadal….walcze, prbuje, pytanie czy ?ycia mi wystarczy ? Pozatym same przeds?dowe przepychanki z GIODO to nic mi?ego …. ….Oni tylko zarabiaj? pieni?dze a Misio Serzycki ich lubi….a jak si? kogo? lubi to sam wiesz jak jest? ….

  Autor komentarza, wtorek, 6 sty 2009 #

 9. To jeszcze nic, wysz?o na jaw ?e nasza-klasa nie do?? ?e wbrew woli u?ytkownika nie usuwa jego danych osobowych to jeszcze poza jego wiedz? przetwarza ca?? histori? edycji tych?e danych. Usuni?cie stamt?d swoich danych jest mo?liwe chyba tylko drog? s?dow?! Przeczytajcie to: http://www.wykop.pl/link/375648/brudne-lapy-naszej-klasy/

  Autor komentarza, czwartek, 10 cze 2010 #

 10. moze pomozecie mi jak mo?na si? skontaktowac z administracja naszej klasy.mimo ze wpisuje dobry login i has?o wyskakuje b??dny co mam robi?

  Autor komentarza, wtorek, 14 wrz 2010 #

 11. Trzy lata temu pisa?am do moderatora o zlikwidowanie mojego konta ktre mia?am sama,obecnie mam nowe konto z m??em a tamtego nie mog? si? pozby?,wi?c do kogo mam si? zwrci? o zlikwidowanie mojego konta bo sama ju? nie wiem,odnosz? wra?enie ?e kto? ma mnie gdzie?,pom?cie.

  Autor komentarza, czwartek, 24 mar 2011 #

 12. witam nie moge rozmawiac z ludzmi na naszej klasie co to moze byc jak odblokowac jesli mozecie podajcie mi numer do was telefonu oki od przedwczoraj nie moge rozmawiac nie wiem czy cos zablokowalem czy co czekam za numerem telefonu do was zaraz zadzwonie do was Wojciech tyda tuchola

  Autor komentarza, środa, 29 cze 2011 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów