Konkurs na najlepszy konkurs na Blog 2006 roku ;)

 

Namno?y?o si? konkursw na wszelkiej ma?ci twory roku / miesi?ca / tygodnia / dnia itp. Konkursy organizuj? wszyscy, sk?ady jury bardzo zr?nicowane, nagrody mog? by? bardzo warto?ciowe jak i takie, ktrych nie powinno si? przyjmowa?. A wygrywa zwykle osoba zupe?nie przypadkowa, taka ktra ma najgrubszy portfel lub maj?ca najwi?cej wolnego czasu na obej?cie systemu g?osowania. Piotr Miko?ajski zaproponowa? zorganizowanie konkursu na najlepszy konkurs na Blog 2006 roku :). No to zobaczmy jakich by?my mieli kandydatw :)

Blog Roku 2006 – Onet.pl

Blog Roku 2006 to druga edycja wielgachnego przedsi?wzi?cia Onetu. 9 kategorii, szacowna kapitu?a i kupa kasy w?adowana w nagrody przez sponsorw. No i grono grubo ponad miliona blogw z platformy Onetu, ktre mog? zosta? zg?oszone do konkursu jednym klikni?ciem. I to bez ?adnych op?at.

Blogi b?d? wybierane w nast?puj?cych kategoriach:

 • Ca?kiem kobiece
 • M?ski punkt widzenia
 • O dzieciach
 • 4 strony ?wiata
 • Polityka
 • Fotografia
 • Warsztaty literackie
 • ?wiat m?odych (15 – 22 lata)
 • Teen (10 -14 lat)

G?osuj? zarwno Internauci jak i specjalnie powo?ana kapitu?a:

Po 25 najlepszych blogw z ka?dej kategorii tematycznej zostanie przedstawionych do g?osowania Wam – Internautom. Ka?dy z Was b?dzie mg? odda? dziennie jeden g?os na jednego bloga. W efekcie przyznacie 9 nagrd Internautw w 9 w kategoriach tematycznych.

(…)

Rwnolegle z Waszym g?osowaniem trwa? b?dzie ocena 90 blogw – po 10 najlepszych z ka?dej kategorii tematycznej – przez Kapitu?? Konkursu.

W sk?ad Kapitu?y wchodz? dwie grupy ludzi. Pierwsza to tzw. „Znawcy tematw powi?zanych z kategoriami tematycznymi”:

 • Ma?gorzata Domagalik (Ca?kiem kobiece)
 • Marcin Meller (M?ski punkt widzenia)
 • Monika Tarka Kilen (O dzieciach)
 • Beata Pawlikowska (Cztery strony ?wiata)
 • Grzegorz Miecugow (Polityka)
 • Tomasz Gudzowaty (Fotografia)
 • Wojciech Kuczok (Warsztaty literackie)
 • Monika Brodka (?wiat m?odych)
 • Blog27 (Teen)

Drug?, mniejsz?, grup? s? tzw. „Znawcy blogowania”:

 • Wawrzyniec Prusky – autor bloga Wawrzyniec Prusky i laureat nagrody g?wnej Blog Roku 2005
 • Halina Worwa – szef projektu OnetBlog

Mi?o pozna?. Specjali?ci wydaj? si? by? odpowiednio dobrani do poszczeglnych kategorii, jednak mo?e si? zdarzy?, ?e w nat?oku innych zaj?? przejrz? proponowane blogi bardzo pobie?nie i wybior? ten jeden jedyny na chybi? trafi?. Ale tak naprawd?, to najciekawsz? rzecz? s? tu bardzo cenne nagrody rzeczowe:

 • 12 – dniowa wycieczka do Chin dla 2 osb
 • kamera cyfrowa Sony miniDV DCR-HC96E
 • dwuosobowa wycieczka do Turcji
 • aparat cyfrowy Samsung GX-1S
 • dwuosobowa wycieczka do Rzymu
 • Nokia E50
 • 3 – dniowy pobyt w Hotelu ?eba dla 2 osb wraz z pakietem SPA
 • vouchery na zakupy w sieciach sklepw W.Kruk, Diverse, Smyk
 • HP iPAQ HX2190
 • notebooki Toshiba Satellite M100-164 oraz Toshiba Satellite A100-234
 • iPod video 30 GB z zestawem bajerw

No kurcz?, nic jak porzuci? w?asny serwer, domen? i inne dobrodziejstwa WordPressa i zacz?? blogowa? na Onecie w walce o nagrody w roku 2007 ;)

Dziennikarz Obywatelski Roku 2006 i Bloger Roku 2006 – Wiadomosci24.pl

Drugi konkurs o ktrym ostatnio g?o?no, organizowany przez serwis wiadomosci24.pl. Dwie dziedziny, pi?? kategorii, czyli w sumie 8 wyr?nie?:

 • Dziennikarz Obywatelski Roku 2006 – wy?oniony przez Kapitu?? Konkursu z grona 25 finalistw wybranych g?osami internautw
 • Dziennikarz Obywatelski Roku 2006 wed?ug internautw – spo?rd wszystkich zg?oszonych redakcja wybierze pi?ciu finalistw (weryfikuj?c czy ich materia?y s? zgodne z prawem prasowym i autorskim). Ostatecznego wyboru dokonaj? wszyscy internauci wybieraj?c jednego z pi?ciu finalistw.
 • Bloger Roku 2006 – otrzyma go w?a?ciciel najlepszego bloga wybranego przez Kapitu?? Konkursu.
 • Najlepszy Blog – zostanie przyznany autorom blogw, ktrzy otrzymaj? najwi?cej g?osw oddanych przez internautw w nast?puj?cych kategoriach: Polityka, Media i marketing, Kultura, Życie, Internet i technologie.

W tym konkursie oprcz g?osowania internautw, najlepsze blogi b?dzie wybiera? specjalna kapitu?a:

 • Kazimiera Szczuka, krytyk literacki, dziennikarka telewizyjna
 • Edwin Bendyk , redaktor tygodnika „Polityka”
 • Pawe? F?fara , red. naczelny nowego projektu Polskapresse, by?y z-ca red. naczelnego tygodnika „Newsweek”
 • Piotr Najsztub , dyrektor kreatywny tygodnika „Przekrj”
 • Bernard Margueritte , korespondent prasy francuskiej w Polsce
 • Pawe? Nowacki, sekretarz Kapitu?y, red. naczelny Wiadomo?ci24.pl

Nagrody nie s? a? tak osza?amiaj?ce jak w przypadku konkursu Onetu, ale i tak chyba warto powalczy?:

Okoliczno?ciow? statuetk?, dyplom, iPod wideo i cyfrowy aparat fotograficzny otrzyma w?a?ciciel najlepszego bloga, ktry zostanie wybrany przez Kapitu?? Konkursu, czyli zostanie Blogerem Roku 2006.

Laureaci tytu?u Dziennikarza Obywatelskiego oprcz okoliczno?ciowych statuetek oraz dyplomw otrzymaj?… laptopy!

Zg?oszenie bloga nast?puje poprzez specjalny formularz (zg?oszenia do konkursu na Dziennikarza Obywatelskiego s? obs?ugiwane przez osobny formularz). Ka?de zg?oszenie musi zosta? potwierdzone przez osob?, ktra wype?ni?a formularz (e-mail z odpowiednim linkiem). O zakwalifikowaniu lub odrzuceniu zg?oszenia zostaniemy poinformowani osobnym mailem od redaktora.

Ciekaw? rzecz? jest tu, oprcz standardowego przydzielenia do jednej kategorii, mo?liwo?? opisania swojego bloga przy pomocy tagw.

Blog Roku Polskiego Bloggera

Konkurs na Bloga Roku zorganizowany przez… Bloggera ;) Stworzony chyba na bazie spontanicznego pomys?u. Za stron? konkursow? robi WordPress ze standardowym themem K2, kilka krtkicih informacji co i jak, no i lecimy z tym koksem :)

Kwesti? wy?aniania zwyci?zcy wyja?nia regulamin:

 • Blogi b?d? oceniane przez Jury pod przewodnictwem organizatora.
 • W sk?ad jury wchodz?:
  1. Pawe? Lipiec (Polski Blogger)
  2. Pawe? Tkaczyk (Pawe? Tkaczyk @ midea)
  3. Tomek Karwatka (webusability)
  4. Marta Klimowicz (blog o blogach)
  5. Krzysztof Urbanowicz (Media Cafe Polska)
  6. Igor Janke (Salon24)

Zg?oszenie wys?a?em, bo by?em ciekaw jak dzia?a formularz zg?oszeniowy :) Musimy poda? nick i e-mail (chyba zg?aszaj?cego) oraz adres i krtki opis zg?aszanego bloga. Zero potwierdzenia, zero weryfikacji.

Nagrody? Drobiazgi i wieczna chwa?a :)

Nagrody – niespodzianki ufundowa?y serwisy: iThink.pl oraz salon24.

(…)

Nagrodami s? “odznaki” bloga roku 2006 oraz wyr?nienia. Dodatkowo za pierwsze miejsce iThink.pl zaoferowa? utworzenie w?asnego dzia?u Felietony w ramach serwisu dla zwyci?zcy, gdzie b?dzie on mg? promowa? swoj? twrczo??.

To tyle je?li chodzi o konkursy blogowe. A co je?li kto? nie prowadzi bloga, tylko „zwyk??, old-schoolow?” stron? domow?, ale te? by chcia? co? wygra?? Dla nich te? s? odpowiednie konkursy :)

Web Star Festival 3.0

„Webstarfestival to najbardziej presti?owy konkurs na najlepsze strony w polskim internecie” – Gazeta Wyborcza, 1 grudnia 2006.

Webstarfestival to konkurs promuj?cy najlepsze strony www. Nagrody przyznaje Akademia Internetu oraz Internauci. Od 1 grudnia 2006 roku rozpocz?te zosta?o przyjmowanie zg?osze? do trzeciej edycji konkursu. Zg?oszenia przes?ane do 31 lipca 2007 roku maj? zapewnin? specjaln?, ni?sz? cen?!

Gala fina?owa Webstarfestival 3.0 odb?dzie si? 5 grudnia 2007 roku.

W skrcie: konkurs organizowany przez wielkie firmy dla wielkich firm. Narobiono sporo szumu w Internecie, og?oszono wszem i wobec, ?e to bardzo wa?na nagroda i zbijamy kas? z wpisowego.

Tegoroczne Web Stary to 26 kategorii, w ktrych nagrody przyznaje mityczna Akademia Internetu w ktrej sk?ad wchodzi blisko 80 osb – „twrcw stron internetowych, przedstawicieli agencji interaktywnych, profesjonalistw zajmuj?cych si? internetem w korporacjach, mediw internetowych i tradycyjnych, laureatw Webstarfestival, dziennikarzy, grafikw etc.”. Internauci mog? rwnie? przyzna? „WebStara Internautw”, g?osuj?c na jedn? z kilku stron dopuszczonych do tego etapu przez Akademi?Internetu.

Jest to te? pierwszy z prezentowanych konkursw, ktry wymaga uiszczenia op?aty tzw. „wpisowego’. Zg?oszenie jednej pracy kosztuje nas 895 z? netto. Ugh.

A na co mo?emy liczy?, je?li wygramy? Dyplomy i fajne statuetki czekaj? ;)

InetCom.Awards

Je?li szukamy czego? ta?szego od Web Starw, mo?emy si? zg?osi? do kolejnej edycji konkursu InetCom.Awards. Zg?oszenie strony do jednej kategorii jest darmowe, za ka?d? kolejn? kategori? p?acimy 75 euro. Zg?aszaj?cy umieszcza na stronie specjalny bannerek, ktry kieruje do strony logowania. W poprzednich edycjach ?atwo by?o oszuka? te liczniki – ot kilka serwerw proxy pod r?k?, wy??czone cookies i godzinka klikania dziennie. W pierwszych edycjach wystarczy? wr?cz umie?ci? link do g?osowania w iframe na swojej stronie i ju? si? fajnie g?osy nalicza?y ;) Ostatnio jednak zmieniono system, teraz trzeba jeszcze oceni? stron? przy pomocy flashowej animki… I od razu popularno?? konkursu spad?a :)

A jakie nagrody w tym roku! Ho ho! Grand Prix to „baner na matrycy Million Pixel Site wielko?ci 120 x 60 (PNG)” o rzekomej warto?ci 7200 euro. Kolejne miejsca to mniejsze bannerki o mniejszej warto?ci. Przypomn? tylko, ?e „Million Pixel Site” to taki ?mieszny klon popularnego kiedy? serwisu „MilionDolarHomePage”, czyli sprzedajemy pikselki powierzchni reklamowej po 1 euro za sztuk?. A? dziw bierze, ?e na „Million Pixel Site” pojawi?y si? logosy Polsatu, Grupy ITI, UPC, Bankier.pl, DHL, Eurosportu… Je?li te firmy naprawd? kupi?y tam reklam?, to a? ci?nie si? na usta pytanie: KTO WAS TAK BEZCZELNIE NACI?GN???!. Strona istnieje od 10 pa?dziernika 2006, a ja by?em dzisiaj dopiero 1135. osob?, ktra tam przypadkiem trafi?a :)

Z?ote Strony Wprost

Kolejny sta?y konkurs na ciekawe strony prowadzi Wprost. Mo?emy za?atwi? sobie tytu? Z?otej Strony Wprost w kategorii „Strona tygodnia”, „Strona miesi?ca” i/lub „Strona roku”. Wygrana w tygodniu daje nam szans? startowania w konkursie miesi?cznym itp.

Czemu napisa?em „za?atwi? sobie tytu?„? Bo na dobr? kwestia wygranej zale?y tylko od kwoty, ktr? chcemy przeznaczy? na wysy?anie Premium-SMS z g?osami. Zg?oszenie strony to 3z? netto, ka?dy kolejny g?os to 1z? netto. Nie s?dz?, ?eby zainteresowanie konkursem by?o bardzo du?e, wi?c paczka znajomych, ktra wy?le po kilka SMSw i ju? mamy szans? na jak?? nagrod?.

Nagrody? Link na stronie konkursu, krtka notka o stronie na ?amach Wprost, fajny znaczek na stron? i od 30 do 365 dni monitorowania naszej strony przez Stat24.pl w wersji statBiznes.

KoNkUrS nA nAj BlOgA!!!

Hicior i najpowa?niejszy kandydat do wygrania Konkursu na najlepszy konkurs na Blog 2006 roku ;).

Takich konkursw jest w sieci od groma i ciut ciut, praktycznie ka?dego dnia rusza kolejny konkurs tego typu, a do wygrania s? setki komci, avatarkw, graficzek, animowanych gifkw, linkw i oglnie buziaki koffam was =D Wpisowe te? jest mega niskie – zwykle max 5 komciw ;)

No to co, startujemy w konkursach? :)

Wpis opublikowany 3 stycznia 2007
Tagi: , , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Konkurs na najlepszy konkurs na Blog 2006 roku ;)"

 1. ja to chyba tylko nadaje na na Najjblogasqa.Przez przypadek trafi?em na http://konkurs.topka.pl/ TOPKA :D proponuje doda? twj blogasek ze wzgl?du na nazwe.

  Autor komentarza, środa, 3 sty 2007 #

 2. jak znam zycie to chetnych do bycia Naj nie zabraknie.

  Autor komentarza, czwartek, 4 sty 2007 #

 3. Ja zaraz po sesji zabieram sie za swoja stronke/bloga wiec moze w pod koniec 2007 pomysle o czyms takim :P

  Autor komentarza, niedziela, 7 sty 2007 #

 4. Hejka fajowy konkurs nie wiem czy mozna sie zglaszac ale nie zaszkodzi sprobowac http://d-i-d-i-13.blog.onet.pl/

  Autor komentarza, sobota, 13 sty 2007 #

 5. szczerze mowiac ciesze sie ze jest ten konkurs moze mi sie raz uda

  Autor komentarza, sobota, 13 sty 2007 #

 6. :)

  Autor komentarza, sobota, 20 sty 2007 #

 7. :}

  Autor komentarza, niedziela, 21 sty 2007 #

 8. hi siemka ……

  Autor komentarza, niedziela, 21 sty 2007 #

 9. to fajny blog

  Autor komentarza, piątek, 7 mar 2008 #

 10. fajny blog :-)

  Autor komentarza, poniedziałek, 13 paź 2008 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów