USA Trip: New York, Statua Wolno?ci

Byli?my te? na szczycie Statuy Wolno?ci, zapisali?my si? du?o wcze?niej ?eby mie? te? mo?liwo?? wej?cia na koron?… ktra okaza?a si? strasznie ma?a i ciasna :)

W ramach wycieczki na Liberty Island, mo?na by?o rwnie? przep?yn?? na Ellis Island, gdzie znajduje si? muzeum imigrantw.

Wszystkie fotki ustrzelone aparatem Samsung NX11 wypo?yczonym na wyjazd od Samsung Polska.

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów