USA Trip: Bryce Canyon National Park

9 wrze?nia 2011 – Bryce Canyon National Park po?o?ony w po?udniowo-wschodniej cz??ci Utah.

Olbrzymi obszar, ktrego najwi?ksz? atrakcj? jest naturalnie Bryce Canyon. Kanion na tyle specyficzny, i? z jednej kraw?dzi wygl?da na swoisty amfiteatr – zamiast pionowej ?ciany, ?agodnie schodz?ce w d? zbocza z wyrze?bionymi formami (geolodzy pono? nazywaj? je fachowo „bajecznymi kominami”).

Widok na te bajeczne kominy jest rzeczywi?cie bajeczny i zrobi? na mnie zdecydowanie wi?ksze wra?enia ni? cho?by Wielki Kanion.

Ca?y park jest bardzo rozleg?y, na jego kra?cach s? rozsiane punkty widokowe po??czone sieci? eleganckich, asfaltowych drg.

Ze wzgl?du na po?o?enie i wysoko?? (nawet 2778 m.n.p.m. w Rainbow Point), zaskoczy?o nas troch? zimno – temperatura spada?a do 7-8°C, a wiej?cy wiatr jeszcze pot?gowa? wra?enie ch?odu.

Wszystkie fotki ustrzelone aparatem Samsung NX11 wypo?yczonym na wyjazd od Samsung Polska.

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów