BYKOM-STOP w „Kurierze Szczeci?skim”

 

W ko?cu uda?o si? otrzyma? wycinek z Kuriera Szczeci?skiego, gdzie p. Ewa Ko?odziejek bardzo fajnie opisa?a akcj?. Misiaostojanka walczy?a d?ugo o mo?liwo?? kserowania artyku?w w bibliotece, efekt: ca?y oryginalny wycinek. Wielkie dzi?ki!

J?zykowa corrida. Bykom – stop!

No, nareszcie! Nareszcie u?ytkownikom Internetu znudzi?y si? eksperymenty ortograficzne i pisowniane. Nareszcie podnios?y si? g?osy protestu. Og?oszono akcj? zatytu?owan? „Bykom – stop”. Na stronie internetowej pod tak? w?a?nie nazw? czytamy: „Koniec z potworami typu „mug?”, „ktury”, „karzdy”, „rzaden”! Koniec z milionami !! i ?? stawianych po ka?dym zdaniu! Nie piSHmY ff TeN SpoSoop! Koniec z b??dami, ktre strasz? na stronach, forach, blogach! Od dzi? pilnujemy tego, jak piszemy my i u?ytkownicy naszych stron! Wyrabiajmy w sobie dobre nawyki! Piszmy poprawnie, po polsku! T?pmy e-analfabetyzm, nie dopu??my do tego, aby za kilka lat Internet zapomnia? zupe?nie, co znaczy ortografia!”.

G?osy rozs?dku odezwa?y si? w sam? por?! Mo?e jeszcze da si?co? zrobi? z tysi?cami rzekomych dyslektykw, dysortografikw czy innych „dys”, o ktrych inicjatorzy akcji „Bykom – stop” pisz?: „Ogromna liczba osb zas?ania si? za?wiadczeniem na dysleksj? i uwa?a, ?e to je zwalnia z obowi?zku poprawnego pisania. Otrzymuj?c stosowne za?wiadczenie z poradni, trafiaj? do raju na ziemi – nauczyciele nie sprawdzaj? b??dw w wypracowaniach i na dyktandach, wi?c po co si? uczy? ortografii? Po co wysila? swoje pozosta?e szare komrki i zastanawia? si?, jak si? pisze dany wyraz? Pisz? jak popadnie, dorzuc? (D) w k?eczku przy nazwisku i mam spokj”.

Mo?na powiedzie?: ?wi?te s?owa! Nawet dysleksja nie powinna zwalnia? z pracy nad ortografi?. Ka?dy powinien mie? na swoim biurku s?ownik ortograficzny i nieustannie sprawdza? pisowni?, nawet je?li zna zasady. Sprawdza?, ?eby przypomnie?, utrwali?, zapami?ta?. Tylko tak mo?na si? nauczy? trudnej sztuki poprawnego pisania. I nie ufajmy komputerowi, ktry rzekomo sprawdza pisowni?. Co prawda poprawi „ktury” na ktry, ale nie zauwa?y b??du w zapisie „nie dotrzymanie” albo podkre?li b??d w poprawnym zapisie „niemaj?cy”. Wi?c jak mo?na na nim polega??

Internetowe eksperymenty fatalnie wp?ywaj? na znajomo?? interpunkcji. „Czemu – pytaj? autorzy akcji „Bykom – stop” – wsz?dzie zamiast standardowego pojedynczego znaku zapytania widzimy po dwa? Ano dzi?ki naszemu kochanemu Gadu-Gadu. Bo kto? wpad? na pomys?, aby takie podwjne „!!” i „??” zamienia? na animowane ikonki. I teraz ka?dy tak pisze, bo na „gg fajnie sie kreca…”. Ale tak jest tylko na GG! Nigdzie indziej nic si? nie zamieni, a to tylko wkurza pozosta?ych”.

W takiej sytuacji znaki interpunkcyjne trac? swoj? warto?? i zamieniaj? si? w elementy ozdobne. To samo dotyczy wielkich liter, maj?cych przecie? swoj? okre?lon? funkcj? w pisowni! „Świata nie zbawimy – pisz? autorzy strony – ale namawiaj?c i przekonuj?c u?ytkownikw na naszych stronach, blogach czy forach dyskusyjnych, mo?emy nawrci? chocia? kilka osb. Dla ratowania ojczystego j?zyka, dla u?wiadamiania m?odzie?y…”

Nic doda?, nic uj??. Gor?co popieram internetow? akcj? „Bykom – stop”, bo naprawd? jest o co walczy?.

Autorka: Ewa Ko?odziejek, „Kurier Szczeci?ski”

Wpis opublikowany 21 stycznia 2006
Tagi: , , , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "BYKOM-STOP w „Kurierze Szczeci?skim”"

  1. Nie ma za co:) Dla druha wszystko:P :)

    Autor komentarza, niedziela, 22 sty 2006 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów