BE – Informatyka – opracowania pytań

Poniższe materiały zostały tu kiedyś umieszczone na potrzeby mojej grupy ze studiów. Na 99,9% nie posiadam żadnych dodatkowych materiałów związanych z tym tematem ani nie gwarantuję 100% poprawności.

1. Co to jest informatyka?

Informatyka – jest nauką o przetwarzaniu informacji, jej analizowaniu i badaniu za pomocą komputerów, procesów i struktur liczbowych.

Wersja z książki: Informatyka jest nauka o przetwarzaniu informacji, zwłaszczy przy użyciu automatycznych środków pomocniczych. Informatykę określa sie także jako analizę i badanie za pomocą komputerów procesów i struktur obliczeniowych.

4. Co to jest informacja?

Informacja – to sensowny zapis otoczenia człowieka. Przedstawia obiektywną wiedze i stanowi podstawę do komunikowania się z innymi ludźmi.

5. Klasyfikacja informacji

 • w formie dźwięków
  • dźwięki
  • mowa
 • w postaci obrazów
  • napisy
  • obrazy
  • obrazy typu wideo

8. Co to jest dana? Klasyfikacja danych.

Dana – informacja zapisana w pamięci komputera lub nośniku. W informatyce dane są obiektami, na których operują programy.

 • dane audio
 • techniki cyfrowe zapisu dźwięku
 • dane napisowe
  • dane tekstowe
  • dane numeryczne
  • dane typu DATA i typu CZAS
  • inne dane napisowe
 • dane graficzne
  • mapy bitowe
  • dane wektorowe
 • dane wideo
  • techniki cyfrowe rejestracji obrazów wideo

10. Istota pozycyjnego systemu odwzorowania liczby, L=?

System pozycyjny – sposób zapisywania liczb, polegających na używaniu cyfr c(1),c(2),….c(n) z niewielkiego zbioru, które, zapisywane obok siebie w postaci: l=c(p-1), c(p-2)…c(0)c(-1)c(-2)…c(-q) interpretuje się jako sumę iloczynów liczb reprezentowanych przez poszczególne cyfry i potęg liczby naturalnej n, nazywanej podstawą systemu o wykładnikach równych numerowi pozycji cyfry w ciągu (np. system binarny)

L= S[Ea(ij)N]
N-podstawa systemu pozycyjnego(N=10, dziesiętny)
a-wspólczynnik wagowy i-tej pozycji
i-wskażnik pozycji

j-rodzaj współczynnika wagowego

Wersja z Wikipedii – System Liczbowy:

Liczby które posiadają pojedyncze symbole tylko dla kilku pierwszych liczb. Cyfry te są kolejno umieszczane w ściśle określonych pozycjach i oznaczają mnożnik potęgi liczby n+1, gdzie n=najwyższa liczba reprezentowana pojedynczą cyfrą. W momencie gdy dana potęga nie jest potrzebna do zapisu danej liczby, zostawia się w zapisie puste miejsce, lub częściej specjalny symbol oznaczający zbiór pusty- współcześnie jest to cyfra „0”, np. liczba 5004 w dziesiętnym systemie liczbowym, w którym podstawą pozycji jest właśnie 10 odczytuje się jako: 5×103+0x102+0x101+4×100=5×1000+0*100+0*10+4*1=5004.

13. Co to jest alfabet?

Alfabet – to skończony i uporządkowany wg porządku leksykograficznego zbiór (najpierw cyfry, potem litery duże, potem litery małe) służących do tworzenia napisów: A:{Z(1),Z(2)…Z(n)}; Z(1) – znak najmłodszy, Z(n) – znak najstarszy

14. Co to jest język?

Język – jest to szyfr, za pomocą którego się porozumiewamy.

15.Na czym polega przetwarzanie danych numerycznych.

Przetwarzanie danych numerycznych sprowadza się do dwóch czynności:

 • operacji arytmetycznych (operatory arytmetyczne: + – * /)
 • operacji logicznych( operatory logiczne <,>,<=,>=,<>,=

16. Efektywność odwzorowania danych numerycznych.

Własności operacji arytmetycznych na danych logicznych:

 • liczby są reprezentowane w systemie pozycyjnym, a więc są wielomianami
 • liczby typu INTEGER są reprezentowane dokładnie, ich arytmetyka jest dokładna, zagrożenia przy przetwarzaniu to dzielenie oraz nadmiar i niedomiar
 • liczby typu REAL są reprezentowane na ogół niedokładnie, ich arytmetyka jest przybliżona

19. Na czym polega przetwarzanie danych tekstowych.

Przetwarzanie danych tekstowych sprowadza się do:

 • sprawdzania wartości wyrażeń logicznych, których argumentami są teksty, przy czym do budowy tych wyrażeń używa się następujących operatorów logicznych: <,>,<=,>=,<>,=.
 • łączenia tekstów ( konkatenacji)

Przyjmuje się że pierwszy znak alfabetu jest „najmłodszy”, a ostatni zaś „najstarszy”.

23. Co to jest kalendarz.

Informacja typu DATA jest podawana z dokładnościa do lat, miesięcy i dni (doby). Odniesieniem jest numeracja rocznych cykli na osi czasu nazywana kalendarzem. Znane są dwa kalendarze: juliaśki i gregoriański.

24. Dane typu DATA i ich format.

W kalendarzu komputerowym mozna dokonywać operacji na danych typu DATA w przedziale od 1 stycznia 1900 roku do 31 grudnia 2099 roku. Dane typu DATA padawane są w formacie dziesięcioznakowym: DD-MM-YYYY

Operacje na danych typu DATA sprowadzają się do działań na liczbach z przedziału <1,73050>

25. Dane typu CZAS i ich format.

Dane typu CZS odnosza się do jednostki czasu, godziny. Podstawą wyznaczenia tego okresu jest doba, którą tworzy noc i dzień, każde podzielone na 12 godzin. Godzina została podzielona na 60 minut a każda minuta na 60 sekund. Dane typu CZAS są podawane w formacie: hh:mm:ss

29. Co to jest i jakie cechy posiada piksel?

Piksel (ang. pixel – wyraz utworzony ze zbitki dwóch angielskich słów: picture+element) jest to najmniejszy element obrazu bitmapowego. Jeden piksel to bardzo mały kwadrat (rzadziej: prostokąt) wypełniony w całości jednolitym kolorem. (źródło: Wikipedia – Piksel)

38. Podstawowe modele barwy w grafice komputerowej

Najczęściej spotykane:

 • RBG (red,green,blue) – wszelkie wyświetlacze
 • CMYK (Cyan, Magneta, Yellow, blacK) – urządzenia drukujące

Gdyby się chcieć bawić, to Wikipedia wymienia jeszcze np.:

 • CIEXYZ
 • CIELab
 • CIELUV
 • HSB lub HSV
 • HLS, HSI
 • YUV oraz YQI

47. Co to jest procesor i jego podstawowe parametry?

Procesor – jest głównym urządzeniem jednostki centralnej, zawiera układ sterowania (US-„MIPS”) i jednostkę arytmetyczno-logiczną (JAL-„MFLOP”). Jest synchronizowany przez układ logiczno-czasowy (zegar)

49. Funkcje procesora?

 • interpretuje i wykonuje rozkazy języka wewnętrznego
 • wykonuje operacje arytmetyczne i logiczne

50. Typy pamięci zewnętrznych i ich podstawowe parametry?

Pamięci zewnętrzne – typu magazyn:

 • magnetyczne (dyski twarde, dyskietki)
 • optyczne (CD,DVD)
 • pamięci flash

Parametry: pojemność i czas dostępu (prędkość działania)

Więcej: Pamięć komputerowa w WikiPedii

51. Typy pamięci wewnętrznych i ich podstawowe parametry?

Pamięć wewnętrzna – używana jako pamięć operacyjna, do przechowywania danych w trakcie pracy komputera. Wykorzystują układy jednostki centralnej, musza być szybkie, maja ograniczona pojemność.

 • rejestry procesora
 • cache
 • operacyjna (RAM)

Parametry: pojemność i czas dostępu (prędkość działania)

Więcej: Pamięć komputerowa w WikiPedii

54. Co to jest system operacyjny (SO) i jakie są jego główne funkcje?

Wg Wikipedii: System operacyjny (ang. skrót OS operating system) – jest to zbiór programów pośredniczących pomiędzy aplikacjami użytkownika a sprzętem.

Zadania systemu operacyjnego:

 • zarządzanie zasobami komputera, m.in.: procesorem (a dokładniej czasem procesora), pamięcią, urządzeniami peryferyjnymi oraz przydzielanie zasobów procesom,
 • koordynacja pracy ww. urządzeń poprzez obsługę przerwań oraz odpowiednie na nie reagowanie,
 • ochrona danych i pamięci – tak aby jeden proces, w wyniku błędu lub zamierzonego działania nie mógł zniszczyć lub pozyskać danych innego procesu,
 • automatyzacja najczęściej wykonywanych funkcji
 • ukrywanie skomplikowania sprzętu komputerowego przez tworzenie abstrakcji, np.
  • zbiory zapisanych klastrów na dysku widziane są jako pliki o symbolicznych nazwach
  • abstrakcja równoległości wykonywania programów
  • jednolity sposób dostępu do urządzeń

55. Co to jest program komputerowy?

Program &raquo; Oprogramowanie (ang. software) to zestaw instrukcji przeznaczonych do wykonania dla komputera. Celem oprogramowania jest przetwarzanie danych w określonym przez twórcę zakresie. Oprogramowanie jest synonimem terminów program komputerowy oraz aplikacja, przy czym stosuje się go zazwyczaj do określania większych programów oraz ich zbiorów. Oprogramowanie to dział Informatyki.

57. Co to jest algorytm i jaką ma strukturę?

Algorytm – uporządkowany i skończony przepis postępowania prowadzący do rozwiązania określonego zadania; zbiór poleceń dotyczących pewnych obiektow(danych) ze wskazaniem kolejności, w jakiej maja być wykonane. Rozróżnia sie algorytmy numeryczne i sekwencyjne.

Struktura algorytmu:

 • Początek
 • Blok Deklaracji
 • Blok Instrukcji
 • Koniec

Co to jest program źródłowy i wynikowy?

Program źródłowy – algorytm zapisany w określonym języku programowania wraz ze strukturami danych na których operuje; program jest przypisem (wyrażonym w ustalonej notacji) wg którego komputer lub inne urządzenie interpretujące wykonuje czynności przewidywane w algorytmie

Program wynikowy – ciąg instrukcji do wykonania dla komputera zapisany w języku maszynowym, juz skomplikowany i gotowy do użycia dla użytkownika

Wersja z Wikipedii:

 • postać źródłowa – powstająca w trakcie programowania, umożliwiająca modyfikację i rozbudowę programu,
 • postać binarna (kod maszynowy) – przeznaczona do wykonywania przez komputery, efekty działania obserwuje użytkownik w postaci wydruków, obrazów na monitorze, zmian w danych.
Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów