Touch Acer Iconia – dwuekranowy laptop

 

Zgodnie z zapowiedziami, dzi? publikuj? opis touchbooka Acer Iconia – laptopa wyj?tkowo nietypowego, poniewa? wyposa?onego w dwa 14″ ekrany dotykowe.

Zamiast na fizycznej klawiaturze, stukam teraz palcami po idealnie p?askiej powierzchni ekranu dotykowego. Zamiast u?ywania myszki lub (rwnie? wirtualnego) touchpada, dotykam ikonek wy?wietlanych na g?wnym ekranie. A to zdanie napisa?em korzystaj?c z rozpoznawania pisma odr?cznego.

Zapraszam do lektury tekstu o wygodzie u?ywania tego rozwi?zania i innych nietypowych pomys?ach projektantw. A do tego nagrania wideo, zdj?cia i screeny.

Dwa ekrany dotykowe

Acer Iconia wyposa?ona jest w dwa 14″ pojemno?ciowe ekrany dotykowe o nominalnej rozdzielczo?ci 1366 x 768. Obie matryce obs?uguj? multitouch (nawet 5 punktw dotyku). Pod?wietlenie diodami LED gwarantuje rwnomierne i dobre pod?wietlenie. Oczywi?cie oba ekrany s? pokryte szklan? powierzchni? typu „glare”. Oba ekrany s? bardzo czu?e, system wychwytuje nawet delikatne mu?ni?cia – co czasem mo?na jednak uzna? rwnie? za minus, bo przypadkowe „klikni?cie” w z?y klawisz to nic trudnego, zw?aszcza klawisze strza?ek cz?sto nagle si? „wciskaj?”.

Dolna („klawiaturowa”) matryca wydaje si? mie? troch? lepsze k?ty widzenia – patrzymy na ni? w ko?cu ci?gle pod k?tem, a mimo to kolory wy?wietlaj? si? troch? lepiej ni? na grnej matrycy przy analogicznym odchyleniu.

Ca?o?? dzia?a na takiej samej zasadzie, jak gdyby?my podpi?li zewn?trzny monitor i ustawili rozszerzony pulpit na ekran znajduj?cy si? „pod” tym g?wnym. Co ciekawe, dolna matryca jest zamontowana do gry nogami – w systemie jest ustawiony obrt o 180 stopni.

Wirtualna klawiatura

Nie da si? ukry?, ?e tym co si? od razu rzuca w oczy po podniesieniu klapy, jest brak fizycznej klawiatury. Zosta?a ona zast?piona wirtualn? klawiatur? przygotowan? przez programistw Acera.

W praktyce dzia?a to tak, ?e wirtualna klawiatura jest pe?noekranow? aplikacj? uruchamian? na rozszerzonym pulpicie. Nie wiem jak rozwi?zano to technicznie, ale klawiatura jest dost?pna ju? od momentu uruchomienia komputera – mo?na si? dosta? do BIOS-u itd.

Podczas pracy na systemie, klawiatur? mo?na wywo?a? lub ukry? przy pomocy dedykowanego klawisza znajduj?cego si? na lewej kraw?dzi laptopa. Ciekawym pomys?em jest automatyczne wywo?anie klawiatury w momencie, gdy po?o?ymy na dolnej matrycy nadgarstki tak, jak gdyby?my chcieli zacz?? pisa?. System wykryje gest.

Klawiatur? mo?na ubiera? we w?asne szaty, s? dost?pne r?ne skrki (karnacje), a same klawisze wyst?puj? zarwno w wersji bia?ej, jak i ciemnej.

Same klawisze s? w miar? du?e, uk?ad klawiszy w miar? standardowy. Uk?ad klawiatury mo?na skalibrowa?, specjalny kreator proponuje r?ne drobne odmiany i wybiera t?, na ktrej lepiej napisali?my przyk?adowy tekst.

Pisanie na wirtualnej klawiaturze

Pisanie na takiej klawiaturze jest…. ciekawym do?wiadczeniem. Na pocz?tku wydaje si? to totalnie niewykonalnym zadaniem. Po kilku godzinach zacz??em si? przyzwyczaja? i nawet jako? mi to sz?o.

Zauwa?y?em, ?e bezproblemowo radz? sobie z ni? osoby s?abiej radz?ce z pisaniem na komputerze. Pisanie dwoma-trzema palcami z patrzeniem na klawisze, to piku?. Ale Szybkie, bezwzrokowe i bezb??dne pisanie na Iconi to mega wyzwanie.

[W tym momencie si? wkurzy?em i wrci?em do normalnego laptopa. I tak du?o napisa?em, ale zaj??o mi to duuu?o wi?cej czasu ni? zwykle.]

Teraz ?a?uj?, ?e nie zainstalowa?em sobie na Iconii jakiego? keyloggera – na pewno BACKSPACE by?by najcz??ciej u?ywanym klawiszem. Trzeba wielkiego opanowania i znajomo?ci uk?adu klawiatury do bezb??dnego pisania. A i wtedy nie jest ?atwo. Najwi?cej czasu zaj??o poprawianie polskich znakw – niby trzyma?em wci?ni?ty Alt, ale mi co? nie zawsze wskakiwa?y. A potem szybko starasz si? trafi? w Backspace, a tu same ” = ” si? pojawiaj? na ekranie. No to odrywamy obie r?ce do klawiatury, chwila przerwy, spojrzenie na klawisze, poprawienie i znowu trzeba si? wczu?. A czas leci…

Rozpoznawanie odr?cznego pisma

Jak ju? przy klawiaturze jeste?my, to warto wspomnie? o rozpoznawaniu pisma, ktre dzia?a ca?kiem fajnie i sprawnie.

Chocia? powiedzmy sobie szczerze – to g?wnie bajer, bo na d?u?sz? met? to specjalnie wygodne nie jest.

Bateria

Dwa wielkie ekrany dotykowe musz? si? znacznie odbi? na czasie pracy na baterii. Iconia wytrzymuje oko?o 2 godzin w trybie oszcz?dzania energii, z w??czonym WiFi i pod?wietleniem na oko?o 40-50%. Podczas prostego pisania tekstu, gdzie procesor dzia?a na ?wier? gwizdka.

W??czenie czego? bardziej wymagaj?cego i ustawienie pod?wietlenia na 100% powoduje, ?e wska?nik baterii zmienia si? na naszych oczach :)

Konfiguracja, wykonanie, wyposa?enie

Acer Iconia Touchbook to ca?kiem solidnie wyposa?ony laptop. Pod mask? sieci procesor Intel i5 M480 @ 2,67 GHz wsparte przez 4 GB RAM DDR3. Karta graficzna to zintegrowany intel GMA HD. Do tego dysk 640 GB na multimedia.

Pod tym wzgl?dem wykonania, Acerowi nale?? si? s?owa uznania. Metalowa obudowa z matowym wyko?czeniem wygl?da bardzo elegancko (a spd jest ju? w ogle rewelacyjny, zobaczcie dodatkowe fotki). Chocia? prawie trzy kilo wagi (2.8 kg) to troch? sporo.

Na prawej kraw?dzi znalaz?o si? miejsce dla gniazda Gigabit Ethernet, portu VGA (D-Sub), port USB 3.0 i gniazda mini-jack dla mikrofonu i s?uchawek. Z lewej strony gniazdo zasilania, wylot powietrza, dwa gniazda USB 2.0 i gniazdo HDMI.

Tak, dobrze widzicie – nie ma wbudowanego czytnika kart pami?ci. Zamiast niego w pude?ku znajdziemy… czytnik na USB, taki zewn?trzny.

A jak ju? jeste?my przy dziwnych rzeczach wypadaj?cych z pude?ka, to warto wspomnie? o filtrze DC eliminuj?cym zak?cenia zasilania, ktry jest do??czony do zestawu. Chocia? od razu zastanawia wtedy co mo?e by? nie tak z zasilaczem, ?e potrzebny dodatkowy filtr.

TouchBrowser

Acer przygotowa? dla Iconi specjaln? przegl?dark? nazwan? TouchBrowser, ktra charakteryzuje si? tym, ?e… rozci?ga obszar przegl?darki na oba ekrany. Zobaczcie tylko jak to wygl?da:

Mwi?c szczerze, nie widz? jakiego? sensownego zastosowania… Bo chyba nie chodzi tu tylko o to ?eby sobie zobrazowa? uk?ad strony Above / Below The Fold ;-)

Scrapbook

Żeby nie by?o, ?e wszystkie dodatkowe aplikacje s? tu zbyteczne – scrapbook to ca?kiem fajne ustrojstwo. Taki prosty ekranik do rysowania, nak?adania i obracania fotek i takich tam. Certyfikat fajno?ci mo?e narysowa? trzyletnia Patrycja, ktra testowa?a dzielnie ekrany dotykowe z Wujkiem Tomkiem ;)

Inne uwagi

 • Windows 7 nie jest a? taki straszny je?li chodzi o wsp?prac? z ekranami dotykowymi. Suwaki i przyciski na oknach s? troch? powi?kszone, ?eby ?atwiej si? je „?apa?o”. Chocia? to jednak system desktopowy i najlepiej si? jednak obs?uguje normaln? myszk?
 • Nie znalaz?em prostego sposobu na wy??czenie dolnego ekranu, gdy nie jest mi zupe?nie potrzebny do szcz??cia – np. gdy ogl?dam film. Wola?bym wy??czy? go zupe?nie ?eby nie ci?gn?? baterii i nie ?wieci? mi w ekran.
 • Jak ju? pisa?em wcze?niej, oprogramowanie Acera utrudnia zamian? Iconi w wielk? ksi??k?. Z reszt?, nie wiem czy tradycyjny dysk by chcia? d?ugo pracowa? w pozycji pionowej…

 • W?a?nie przez okno wpad?o mi troch? ?wiat?a i zobaczy?em ile mam odci?ni?tych paluchw na matrycach… Dobrze, ?e w zestawie jest ?ciereczka.
 • Super jest zdejmowalna dolna powierzchnia, ktra daje nam ?atwy dost?p do bankw pami?ci, twardego dysku, umo?liwia przeczyszczenie wiatraka itd. A zaczepy/blokady ukryte w postaci n?ek to mistrzostwo ?wiata.

Acer Iconia Touchbook – Fajne, tylko dla kogo?

No dobra, wiemy jak si? sprawuje urz?dzenie, co ma w sobie. Zastanawiam si? tylko dla kogo takie ustrojstwo, ktre:

 • Kosztuje bardzo du?o (cena w UK na poziomie £1,500)
 • Nie jest jednak mobilnym tabletem (waga, wymiary, bateria)
 • Nie jest laptopem biurowym (pisanie nie jest jednak najwygodniejsze)
 • …ani tym bardziej sprz?tem do grania (karta graficzna, brak klawiatury)

Tylko gad?et – ciekawostka?

Jakie? pytania?

Pewnie b?d? mia? jeszcze Iconi? u siebie przez kilka dni, wi?c gdyby?cie mieli jeszcze jakie? pytania, to zapraszam do komentowania.

» Zobacz dodatkowe ilustracje do wpisu «

 

Wpis opublikowany 5 kwietnia 2011
Tagi: , , , , , ,
Kategorie: ciekawostki, gad?ety, hardware, Testy sprz?tu, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Touch Acer Iconia – dwuekranowy laptop"

 1. Z tego co pami?tam zupe?nie bezkrytycznie podesz?a do Iconii tylko moja cra :-)

  Autor komentarza, wtorek, 5 kw. 2011 #

 2. Dok?adnie, tylko Patrycji si? podoba?o :) Chocia? fotek w Scrapbooku by?o troch? ma?o :)

  Autor komentarza, wtorek, 5 kw. 2011 #

 3. A jak dolny ekran wytrzymuje nacisk d?oni(nadgarstkw) przy pisaniu.?

  Autor komentarza, wtorek, 5 kw. 2011 #

  • Nie ma jakich? ugi??, odbarwie?, zniekszta?ce?. Ekrany wykonane ca?kiem solidnie

   Autor komentarza, wtorek, 5 kw. 2011 #

 4. co to za dzwiek w tych filmikach?:o
  filtr DC moze zeby panele dotykowe nie wariowaly?

  Autor komentarza, wtorek, 5 kw. 2011 #

  • Albo to przez otwarte okno, albo mi mikrofon w aparacie wariuje… sprbuj? przez YouTube podmieni? jako? t?o d?wi?kowe

   Autor komentarza, wtorek, 5 kw. 2011 #

 5. bledzik:
  „Nie jest laptopem biurowym (pisanie ___ jest jednak najwygodniejsze)”

  Autor komentarza, wtorek, 5 kw. 2011 #

  • Poprawione, thx

   Autor komentarza, wtorek, 5 kw. 2011 #

 6. Hehe zamkn?? takiego laptopa z jakim? elementem (d?ugopis, zatyczka od pena, cokolwiek) i trach ;)

  Autor komentarza, wtorek, 5 kw. 2011 #

  • Szczerze mwi?c, to nawet zwyk?ego laptopa mo?na uszkodzi? zostawiaj?c w ?rodku co? wi?kszego ni? kartka papieru :)

   Autor komentarza, wtorek, 5 kw. 2011 #

 7. a przetestowa?e? :D jak reaguje na rozlanie? ;>

  Autor komentarza, wtorek, 5 kw. 2011 #

  • Nie sta? mnie teraz na zalewanie tego laptopa ;) S?dz?, ?e zareaguje tak jak ka?dy inny – je?li si? szybko zetrze z ekranu, to luz ;) Je?li pokieruj? si? Sercem i sprawdz? zasi?g WiFi w wannie… to ten, no, mo?e nie by? super szczelny ;)

   Autor komentarza, wtorek, 5 kw. 2011 #

 8. o w ko?cu test ;]]]]]]]]]]]]

  I mm pytania, ju? tutaj o tym pisa?em
  http://tomasz.topa.pl/zapowiedz-testu-touchbook-acer-iconia.html

  czy g?wny pulpit mo?e zosta? przeniesiony na dolny ekran: menu start, pasek zada?, ikony programw, ekran logowania, wszystkie okna dialogowe itd
  czy mo?na sobie przenie?? uruchomione aplikacje na dolny ekran (pe?noekranowo lub okienka aplkacji) i po wy??czeniu a nast?pnie ich w??czeniu po?o?enie ich zostanie zapami?tane i uruchomi? si? na dolnym ekranie? (to niby wszystko obs?uguje Windows przy kilku monitorach ale czy w przypadku tego urz?dzenia te? tak mo?na, czy takie ustawienia nie b?d? sie gryz?y z t? wirtualn? klawiatur? ??
  czy mo?e pan uruchomi? jakie? programy u?ytkowe typu photoshop czy nawet office-a czy inne i poprzesuwa? na dolny ekran paletki narz?dziowe i jak si? je obs?uguje palcami, chodzi o wygode i te? co na to ta wirtualna klawiatura ;)

  Autor komentarza, wtorek, 5 kw. 2011 #

  • Je?li chodzi o zmian? uk?adu ekranw – teoretycznie mo?liwe. W praktyce wygl?da to tak, ?e w tle chodzi jaki? proces Acera, ktry pilnuje uk?adu i przywraca domy?lne ustawienia przy prbie jakiejkolwiek zmiany.

   Dorzuci?em screen: http://tomasz.topa.pl/touch-acer-iconia-dwuekranowy-laptop.html/zmiana-ekranu

   Je?li by namierzy? co to pilnuje i ubi? proces, to pewnie droga wolna.

   Okienka mo?na jak najbardziej przenosi? na d?. Domy?lnie klawiatura dzia?a tak, ?e pojawiaj?c si? „wypycha” aplikacje na grny ekran. Ale da si? w opcjach to wy??czy?, wtedy klawiatura przykrywa reszt? – jak ju? wspomnia?em w tek?cie, Acerowa klawiatura to aplikacja pe?noekranowa.

   Mo?na ewentualnie u?ywa? standardowej klawiatury ekranowej z Windowsa, ale nie jest tak wygodna.

   Autor komentarza, wtorek, 5 kw. 2011 #

 9. czyli te ekrany tak na sztywno programowo ustawili i zablokowali – niezbyt mi si? to podoba ;) ja widze zupe?nie inne podej?cie do obslugi tego urz?dzenia a producent takiego podej?cia nie przewidzia?
  ;)

  „Je?li by namierzy? co to pilnuje i ubi? proces, to pewnie droga wolna.”

  ;) i po ubiciu tego procesu mo?e si? zdarzy? tak, ?e ta wirtualna klawiatura wyskoczy na grnym ekranie ;D
  po zamianie pulpitw, albo ca?kowicie zniknie

  dzi?ki, dzi?ki

  Autor komentarza, wtorek, 5 kw. 2011 #

  • No niestety, na?o?ono troch? ogranicze? ?eby sobie zwyk?y u?ytkownik nie zrobi? kuku przypadkowo co? zmieniaj?c. A fajnie by by?o sobie pomajstrowa? przy ustawieniach :)

   Autor komentarza, wtorek, 5 kw. 2011 #

 10. beznadzieja, ja zawsze trzymam r?ce na klawiaturze, odpoczywaj? s? lu?ne…a tutaj co w powietrzu maj? wisie?..dno i nie wiem na co to komu chyba dla szpanerw ze zbyt du?? ilo?ci? sa?aty!

  Autor komentarza, piątek, 8 kw. 2011 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów