Targetowanie behawioralne w Google AdSense – Interest-Based Advertising

 

Google po raz kolejny poszerza pole dzia?ania swojego systemu Google AdSense. Ju? wkrtce w?rd wszystkich wydawcw system reklam kontekstowych zostanie wzbogacony o aspekty behawioralne, tzn. dobr reklam b?dzie uzale?niony nie tylko od tre?ci znajduj?cych si? na konkretnej stronie, ale rwnie? od naszych zainteresowa?. Tych okre?lonych wprost w panelu Ads Preferences, jak i wywnioskowanych przez Google na podstawie odwiedzanych przez nas stron.

Google twierdzi, ?e nowy model przyniesie korzy?ci zarwno wydawcom (w?a?cicielom witryn), reklamodawcom oraz samym internautom poszukuj?cym w sieci konkretnych rzeczy. I w zasadzie jestem sk?onny si? z tym zgodzi?.

Pozostaje jednak jeszcze kwestia prywatno?ci.

Jak to dzia?a

 • Surfujesz po internecie, wchodzisz na r?ne strony zawieraj?ce reklamy Google AdSense. Do Twojej przegl?darki trafia plik cookie, z unikalnym identyfikatorem.
 • Za ka?dym razem gdy wchodzisz na now? stron? z reklamami Google AdSense, Twj identyfikator jest odczytywany i zestawiany z tematyk? danej strony.
 • Je?li cz?sto odwiedzasz strony po?wi?cone tematyce np. sportu, Twj identyfikator zostanie przypisany do kategorii „Sport”.
 • Podobnie jest w przypadku filmw na YouTube – ogl?dasz du?o filmikw urywkami meczy? Rwnie? zostajesz przypisany do kategorii „Sport”.
 • Nast?pnym razem gdy wejdziesz na jak?? stron? uczestnicz?c? w programie Google AdSense, system reklam sprawdzi do jakich kategorii nale?y Twj identyfikator i uwzgl?dni je podczas dobierania reklamy. Przyk?adowo, je?li jeste? na stronie po?wi?conej Mediolanowi, to z racji Twojej „sportowej” historii jest bardziej prawdopodobne, ?e dostaniesz reklam? zwi?zan? ze sportem (wyjazdy na mecze AC Milan, gad?ety, serwisy sportowe itp.) ni? z muzeami, gastronomi? czy sztuk?. Chyba, ?e zosta?e? rwnie? zaklasyfikowany do grup „Food” i „Arts” ;)

Jakie to daje korzy?ci

 • Ty jako internauta jeste? zadowolony, poniewa? reklamy dok?adniej odzwierciedlaj? Twoje zainteresowania i poszukiwane informacje, wi?c jest wi?ksza szansa na to, ?e klikniesz w reklam?.
 • W?a?ciciel witryny (wydawca) jest zadowolony, poniewa? Ty jako jego go?? znalaz?e? dok?adnie to czego szuka?e?. Wi?cej klikni?? w reklamy przek?adaj?cych si? na wi?ksze zarobki jest tu chyba oczywiste ;)
 • Reklamodawca jest zadowolony, poniewa? reklama trafia do odbiorcw, ktrzy powinni cz??ciej kupi? jego us?ugi. Mniej „bezwarto?ciowych” klikni?? to wi?ksze oszcz?dno?ci.

Prywatno??

Google za ka?dym kroku informuje, ?e identyfikacja dotyczy konkretnej przegl?darki, nie osoby i na ?adnym kroku nie s? przekazywane Twoje dane osobowe.

Numer identyfikuj?cy zawarty w cookie dotyczy tylko i wy??cznie konkretnej przegl?darki, gdy wi?c usuniesz pliki cookies, Twj identyfikator zniknie, a przy pierwszym wej?ciu na stron? z reklamami Google AdSense otrzymasz (czyt. Twoja przegl?darka otrzyma) nowy unikalny numer z „czyst? histori?”.

Jak wy??czy? reklamy oparte na zainteresowaniach

Uwzgl?dnianie zainteresowa? jest domy?lnie w??czone.

Pod adresem http://www.google.com/ads/preferences/ znajduje si? panel zarz?dzania reklamami. Korzystaj?c z funkcji Opt-Out mo?esz wy??czy? dobieranie reklam na podstawie zainteresowa?. Od tego momentu historia Twojego buszowania po sieci nie b?dzie mia?a wp?ywu na dobr reklam.

Je?li jednak chcia?by? otrzymywa? spersonalizowane reklamy, pod tym samym adresem mo?esz rwnie? zarz?dza? swoimi zainteresowaniami.

Prezentacja od Google

Google przygotowa?o kilkuminutowe video w ktrym Shuman Ghosemajumde, Business Product Manager for Trust and Safety, wyja?nia w jaki sposb dzia?aj? reklamy oparte na zainteresowania i jaki maj? wp?yw w?a?nie na prywatno?? internautw:

Wi?cej o nowych reklamach mo?na poczyta? na blogach Google: The Official Google Blog, Inside AdSense i Public Polisy Blog. Dok?adne wyja?nienie zasad w j?zyku angielskim znajduje si? rwnie? na stronach Google Ads.

Wpis opublikowany 13 marca 2009
Tagi: , , , , , , ,
Kategorie: google, internet, it, reklama, video, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Targetowanie behawioralne w Google AdSense – Interest-Based Advertising"

 1. Kolejny krok naprzd. :) Atrakcyjno?? us?ugi b?dzie z pewno?ci? wzrasta? proporcjonalnie do liczby osb korzystaj?cych z google adwords. Pki co w Polsce wiele pustych nisz reklamowych do wzi?cia.

  Pozdrawiam zdrowo!
  Konrad Kokurewicz

  Autor komentarza, piątek, 13 mar 2009 #

  • Coraz wi?cej kursw i konsultantw AdWords w naszym kraju, do szkole? i hostingw dorzucaj? kupony AdWords, musi to stopniowo zyskiwa? na popularno?ci.

   Chocia? fakt, ?e cz?sto si? ma?ych firm nie widuje w linkach sponsorowanych…

   Autor komentarza, piątek, 13 mar 2009 #

 2. Dlaczego ‚opt-out’ a nie ‚opt-in’?

  Autor komentarza, piątek, 13 mar 2009 #

 3. @harnir: a wyobra?asz sobie, by Google prosi?o o zgod? na serwowanie takich reklam? Przecie? nikt by jej nie wyra?a?.

  Autor komentarza, niedziela, 15 mar 2009 #

 4. Tomek,

  Oczywi?cie, ?e w targetowaniu behawioralnym mo?esz zapomnie? o prywatno?ci. Oczywi?cie, oprcz cookies, ktre mo?esz usun??, istnieje wiele innych metody identyfikacji – sta?y adres IP i jego baza odwiedzin, wn?trzne protoko?u TCP/IP, baza odwiedzin witryn partnerskich Google czy chocia?by jego serwisw reklamowych.

  Permanentna inwigilacja – by?a, jest i b?dzie! :)

  Natomiast reklama, to tylko reklama. Nie wmawiajmy sobie, ?e ona jest obiektywna i pomo?e odbiorcom, tak samo jak jej nadawcom. Jak rozumiem, Google nied?ugo zaproponuje nie korzystanie w ogle z wyszukiwarki, sk?dinn?d dalej najlepszej na ?wiecie, i klikanie w inteligentn? reklam?. :)

  Autor komentarza, piątek, 20 mar 2009 #

 5. Najskuteczniejsza reklama to polecenie przez znajomego. Widzia?em gdzie? statystyki, ?e ponad 70% osb wierzyw rekomendacje. Rekalam AdSense troszeczk? mo?e wpisuje si? w to… zale?y od konfiguracji kampanii i targetowania.

  Autor komentarza, poniedziałek, 22 paź 2012 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów