Zarządzanie kryzysowe – tematy prac seminaryjnych

Do pobrania w jednym pliku wraz z dokładnym opisem: http://tomasz.topa.pl/tmp/zarzadzaniekryzysowe.doc.

 • Założenia Ustawy o Zarządzaniu Kryzysowym
 • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej – systemy zaopatrzenia w energię i paliwa
 • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej – systemy łączności i sieci teleinformatycznych
 • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej – systemy bankowe i finansowe
 • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej – systemy zaopatrzenia w żywność i wodę
 • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej – systemy ochrony zdrowia
 • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej – systemy transportowe i komunikacyjne
 • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej – systemy ratownicze
 • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej – systemy zapewniające funkcjonowanie administracji publicznej
 • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej – systemy produkcji, stosowania, przechowywania i składowania sub­stan­­cji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substan­cji niebezpiecznych
 • Celowość ochrony infrastruktury krytycznej państwa
 • Szczeble zarządzania kryzysowego na obszarze RP
 • Stany wyjątkowe
 • Stany klęski żywiołowej
 • Charakterystyka stopni alarmowych w świetle ustawy dot. ZK
 • Działalność Sił Zbrojnych RP w czasie kryzysu
 • System monitoringu i osłony kraju – SMOK
 • Finansowanie działań kryzysowych w świetle ustawy dot. ZK
 • Działalność zespołów reagowania
 • Założenia Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 • Założenia Ustawy o Bezpieczeństwie Morskim
 • Założenia Ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych
 • Założenia projektu „Ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa
 • Założenia Strategii Bezpieczeństwa Narodowego
 • Działalność Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Działalność Biura Bezpieczeństwa Narodowego
 • Działalność Inspekcji Celnej – T.Topa
 • Organy i jednostki organizacyjne kontroli skarbowej
 • Działalność Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • Działalność Centrum Powiadamiania Ratunkowego
 • Charakterystyka zagrożeń asymetrycznych
 • Działalność urzędów morskich w sferze bezpieczeństwa morskiego
 • Charakterystyka wojskowego doradztwa dla żeglugi cywilnej – Naval Cooperation and Guidance for Shipping (NCAGS)
 • Bezpieczeństwo transportu morskiego w świetle dyrektywy UE w sprawie wzmożenia ochrony w portach i Rozporządzenia nr 725/2004
 • Bezpieczeństwo transportu morskiego w świetle Kodeksu ISPS
 • Charakterystyka współczesnego terroryzmu (+)
 • Fundamentalizm religijny, separatyzm, ekstremizm, anarchizm (+)
 • Cele strategiczne współczesnego terroryzmu (+)
 • Podstawowe międzynarodowe akty prawne dot. zakazu produkcji broni biologicznej
 • Istota zagrożenia możliwością użycia bojowych środków trujących (iperyt, sarin, VX), wirusa choroby zakaźnej (ospa prawdziwa, grypa ptasia) w ataku terrorystycznym i porównaj z istotą zagrożenia możliwością użycia pałeczek wąglika (+)
 • Istota zagrożenia terroryzmem nuklearnym (+)
 • Funkcjonowanie laboratoriów referencyjnych BSL (+)
 • Scharakteryzuj pojęcie cyberterroryzmu.(+) – Natalia
Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów