Przedmiot i zakres nauki organizacja i zarz?dzanie

Organizacja:

  • W znaczeniu rzeczowym – ka?da rzecz zorganizowana. Ca?o??, ktrej elementy dobrano i po??czono dla realizacji celw.
  • W znaczeniu atrybutowym – sposb zorganizowania. Sposb doboru i ??czenia cz??ci dla powodzenia ca?o?ci.
  • W znaczeniu czynno?ciowym – organizowanie. Dzia?anie polegaj?ce na doborze i ??czeniu cz??ci dla uzyskania powodzenia ca?o?ci lub poprawy sytuacji.

Instytucje – grupa organizacji

  • z?o?ona z ludzi i rzeczowych ?rodkw dzia?ania
  • posiadaj?ca cel o charakterze powtarzalnym
  • o dzia?aniu wyznaczonym przepisami
  • polegaj?ca zarz?dzaniu

Zarz?dzanie – proces stawiania celw dla instytucji i tworzenia warunkw do ich realizowania.

Przedmiotem nauki o organizacji i zarz?dzaniu s? ludzie, rzeczowe ?rodki ich dzia?ania (warunki, narz?dzia, procesy) dobrane i po??czone dla sprawnej realizacji wsplnego celu.

Podstawowe pytania nauk o organizacji i zarz?dzaniu:

  • Jak nale?y sprawnie organizowa? dzia?ania ludzi (indywidualne i zespo?owe)?
  • Jak zapewni? sprawne funkcjonowanie i rozwj stworzonych przez cz?owieka ca?o?ci organizacyjnych?
Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów