Przedmiot i zakres nauki organizacja i zarządzanie

Organizacja:

  • W znaczeniu rzeczowym – każda rzecz zorganizowana. Całość, której elementy dobrano i połączono dla realizacji celów.
  • W znaczeniu atrybutowym – sposób zorganizowania. Sposób doboru i łączenia części dla powodzenia całości.
  • W znaczeniu czynnościowym – organizowanie. Działanie polegające na doborze i łączeniu części dla uzyskania powodzenia całości lub poprawy sytuacji.

Instytucje – grupa organizacji

  • złożona z ludzi i rzeczowych środków działania
  • posiadająca cel o charakterze powtarzalnym
  • o działaniu wyznaczonym przepisami
  • polegająca zarządzaniu

Zarządzanie – proces stawiania celów dla instytucji i tworzenia warunków do ich realizowania.

Przedmiotem nauki o organizacji i zarządzaniu są ludzie, rzeczowe środki ich działania (warunki, narzędzia, procesy) dobrane i połączone dla sprawnej realizacji wspólnego celu.

Podstawowe pytania nauk o organizacji i zarządzaniu:

  • Jak należy sprawnie organizować działania ludzi (indywidualne i zespołowe)?
  • Jak zapewnić sprawne funkcjonowanie i rozwój stworzonych przez człowieka całości organizacyjnych?
Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów