Prawa Murphy’ego

 

Zasadniczo Prawem Murphy’ego jest tylko pierwsze sformułowanie z poniższej listy: “Jeśli coś może się nie udać, nie uda się na pewno” (”Anything that can go wrong will go wrong”), wypowiedziane przez inżyniera Edwarda A. Murphy’ego, Jr. w 1949r. (Szczegółowo zostało to opisane w Wikipedii) .

Utarło się jednak, że “Prawami Murphy’ego” jest nazywany cały zbiór poniższych “mądrości”. Wydają się one śmieszne, banalne, głupie… A jednak niezwykle często sprawdzają się w życiu… Aha – pamiętajcie, że Murphy był optymistą ;)

Podstawowe Prawo Murphy’ego:

 • To co może się nie udać, nie uda się na pewno.

Pochodne Prawo Murphy’ego:

 • Nie uda się nawet wtedy, gdy właściwie nie powinno się nie udać. Wszystko wali się naraz.

Prawa Murphy’ego

 • Nigdy nie kłóć się z głupcem — ludzie mogą nie dostrzec różnicy.
 • Jeżeli myślisz, że idzie dobrze — na pewno nie wiesz wszystkiego.
 • Trudne problemy zostawione same sobie staną się jeszcze trudniejsze.
 • Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo — na pewno to zepsujesz.
 • Druga kolejka jest zawsze szybsza.
 • Wszystko co dobre jest nielegalne, niemoralne albo powoduje tycie.
 • Niemożliwe jest zbudowanie niezawodnego urządzenia — głupcy są zbyt pomysłowi.
 • Światełko w tunelu — to reflektory nadjeżdżającego pociągu.
 • To, czego szukasz, znajdziesz w ostatnim spośród możliwych miejsc.
 • Wniosek to punkt, w którym nie masz już siły dalej myśleć.
 • Komputer służy do tego aby ułatwić Ci pracę, której bez niego w ogóle byś nie miał.

Złota zasada Murphy’ego:

 • Zasady określa ten, kto ma złoto.

Budowlane Prawo Murphy’ego:

 • Doskonały i nieomylny Inżynier to taki który unika drobnych błędów na drodze do wielkiej katastrofy.

Matematyczny dowód Prawa Murphy’ego:

 • Prawidłowa formuła matematyczna Prawa Murphy’ego w dziedzinie komputerowego przetwarzania danych ma postać: 1+1=2 gdzie “=” jest symbolem oznaczającym “niekiedy, jeśli w ogóle”.

Filozoficzne podstawy do prawa Murphy’ego:

 • Sztuczna inteligencja jest lepsza od naturalnej głupoty.
 • Jeżeli uczynisz komuś przysługę, to jesteś od zaraz trwale za to odpowiedzialny.
 • Niejasność jest wielkością niezmienną.
 • Skrót jest najdłuższą drogą pomiędzy dwoma punktami.
 • Cztery zjawiska blokują postęp ludzkości: ignorancja, głupota, komitety normalizacyjne oraz ludzie sprzedający komputery.
 • Istnieją trzy rodzaje kłamstw: kłamstwa odruchowe, powszechne oraz testy komputerowe.

Czternaście szczegółowych praw Murphy’ego dotyczących elektroniki:

 • Nie wierz w cuda, polegaj na nich.
 • Wymiary będą zawsze podane w najmniej użytecznych jednostkach. Na przykład prędkość będzie wyrażona w furlongach (220 yardów) na dwa tygodnie (fortnight).
 • Każdy przewód obcięty na długość okaże się za krótki.
 • Układ zabezpieczający zniszczy układy zabezpieczane.
 • Tranzystor zabezpieczony przez szybko działający bezpiecznik, zabezpieczy go — paląc się w pierwszej kolejności.
 • Cokolwiek zostanie upuszczone na układ elektroniczny pod napięciem, spadnie zawsze tam, gdzie wyrządzi najwięcej szkód.
 • Stopień głupoty twojego postępowania jest wprost proporcjonalny do liczby przyglądających ci się osób.
 • Prawdopodobieństwo wyczerpania się baterii jest wprost proporcjonalne do zapotrzebowania na kalkulator (notebook).
 • Dowolne urządzenie, uszkodzone w dowolny sposób (z wyjątkiem całkowitego zniszczenia), będzie doskonale działało w obecności wykwalifikowanego personelu naprawczego.
 • Element wybrany losowo z grupy o 99-procentowej wiarygodności, będzie należał do pozostałego 1 procenta.
 • Konieczność znaczących zmian w projekcie jest odwrotnie proporcjonalna do czasu pozostającego do oddania tego projektu.
 • Ciężar upuszczonej części jest wprost proporcjonalny do stopnia złożoności i ceny obszaru uderzonego.
 • Jeżeli zakres bezpieczeństwa jest ustalony na podstawie doświadczenia twórców i obsługi naprawiającej, to dowolny użytkownik natychmiast znajdzie sposób aby go przekroczyć.
 • Jeżeli projekt został całkowicie określony i wszystkie sposoby badań zostały wyczerpane, to niezależny, niedoinformowany amator eksperymentator odkryje fakt, który bądź zlikwiduje zapotrzebowanie na ten projekt, bądź też rozszerzy jego zakres.

Zasada Robertsona:

 • Dyplomata to ktoś, kto mówi ci, abyś poszedł do diabła, a ty cieszysz się na podróż.

Prawo Gumpersona:

 • Prawdopodobieństwo każdego zdarzenia jest odwrotnie proporcjonalne do stopnia, w jakim jest ono pożądane.

Prawo Wylera:

 • Nie ma rzeczy niemożliwych dla kogoś, kto nie musi ich zrobić sam.

Prawo Balaniego:

 • Jak długo trwa minuta, zależy od tego, po której stronie drzwi toalety się znajdujesz.

Prawo Liebermana:

 • Aby oszacować czas potrzebny na wykonanie jakiegoś zadania należy przewidywany czas pomnożyć przez dwa i przyjąć jednostkę o rząd wyższą.

Prawo Greena:

 • Wszystko jest możliwe pod warunkiem, że nie wiesz o czym mówisz.

Maksyma Manly’ego:

 • Logika jest absolutnie pewną metodą dochodzenia do niepewnych wniosków.

Prawo Sattingera:

 • Każde urządzenie będzie działać lepiej, jeżeli włożysz wtyczkę do gniazdka.

Prawo Fetta:

 • Nigdy nie powtarzaj udanego doświadczenia.

Zasada twórczej niekompetencji Petera:

 • Zawsze sprawiaj wrażenie, że osiągnąłeś już swój poziom niekompetencji.

Prognoza Petera:

 • Poświęć wystarczająco dużo czasu na utwierdzenie się w jakiejś potrzebie, a potrzeba zniknie.

Maksyma Matcha:

 • Głupiec na wysokim jest jak człowiek na szczycie wysokiej góry; wszystko wydaje mu się małe i on wszystkim wydaje się mały.

Prawo H.L. Menckena:

 • Ci, którzy potrafią — robią. Ci, którzy nie potrafią — uczą.

Rozwinięcie Martina:

 • Ci, którzy nie potrafią uczyć — zarządzają.

Pierwsze Prawo Socjo-Genetyki:

 • Celibat nie jest dziedziczny.

Reguły Bifelda:

 • Prawdopodobieństwo, że młody mężczyzna spotka pociągającą dziewczynę wzrasta gwałtownie kiedy on już jest w towarzystwie [1] dziewczyny, [2] żony, [3] przystojniejszego i bogatszego kolegi.

Prawo Beckhapa:

 • Uroda * rozum = constans

Prawo Katza:

 • Ludzie i narody zaczną działać racjonalnie, kiedy wyczerpią wszystkie inne możliwości.

Prawo Vique’a:

 • Człowiek bez religii jest jak ryba bez roweru.

Zasada Tsara:

 • Przy dziesięciu priorytetowych sprawach któraś na pewno będzie wykonana jako pierwsza.

Dylemat Główny:

 • Optymista wierzy, że żyjemy w najlepszym ze światów
 • Pesymista obawia się, że może to być prawdą.

Definicje

 • Definicja użytkownika komputerów: Zestresowana istota, zazwyczaj rodzaju żeńskiego, która wykonuje swoją pracę przy oślepiającym oczy monitorze, wykorzystując do tego bezużyteczne programy, niezrozumiałe podręczniki i niedostosowane urządzenia peryferyjne. Bez pomocy komputera można by było wykonać tę pracę w o połowę krótszym czasie.
 • Definicja posiadacza komputera “domowego” i “półprofesjonalnego”: Stworzenie męskie, któremu nie robi różnicy to, że poświęca nie kończące się godziny zajęciu, z którego nie ma żadnej praktycznej korzyści, a przy tym traci wszelki kontakt z rzeczywistością i nie ma już w ogóle czasu dla swojego otoczenia, rodziny i przyjació
 • Definicja posiadacza komputera “profesjonalnego”: Stworzenie męskie, któremu nie robi różnicy to, że poświęca nie kończące się godziny zajęciu, z którego nie ma żadnej praktycznej korzyści, a przy tym traci wszelki kontakt z rzeczywistością i nie ma już w ogóle czasu dla swojego otoczenia, rodziny i przyjaciół.

Spostrzeżenia ogólne

 • Systemy złożone wykazują skłonność do popełniania kompleksowych błędów.
 • Zaś systemy proste wykazują skłonność do popełniania kompleksowych błędów.
 • Nowe systemy produkują nowe błędy.
 • Stare systemy produkują tak nowe, jak i stare błędy.
 • Systemy złożone wykazują skłonność do zakłócania realizacji własnych funkcji.
 • Człowiek pracujący z komputerem nie po stępuje zgodnie z wymaganiami komputera.
 • Człowiek postępuje rozsądnie wtedy i tylko wtedy, gdy wszelkie inne możliwości zostały już wyczerpane.
 • Systemy odporne na idiotów obsługiwane są właśnie przez idiotów.
 • Komputery współpracujące z innymi komputerami nie zachowują się tak, jak wymagają tego inne komputery.
 • Rozłożenie dowolnego urządzenia na części jest proste.
 • Ponowne jego złożenie tak, żeby działało, nie jest możliwe.
 • Wszystko, co zostało złożone, ulegnie wcześniej czy później rozkładowi.
 • Wszystko ulega rozkładowi w najmniej odpowiednim momencie.
 • Każdy skomplikowany montaż wymaga trzech rąk.
 • Każdy prosty montaż wymaga czterech rąk.
 • Wszystkie komputery PC są kompatybilne, ale niektóre są kompatybilniejsze od innych.
 • Twój jest zawsze mniej kompatybilny.
 • O ile klawiatura została stworzona po to, by przy pomocy bezładnych ruchów kursorem wybrać z nieprzejrzystego menu niezrozumiałe instrukcje, które łatwiej byłoby wybrać przy pomocy myszy, to mysz służy do wybierania z nieprzejrzystego menu, przy pomocy bezładnych ruchów, trudno zrozumiałych rozkazów, które łatwiej byłoby wskazać za pośrednictwem klawiatury.
 • Pustą dyskietkę możesz przeszukiwać długo i bezskutecznie.
 • Długo i bezskutecznie możesz przeszukiwać również pełną dyskietkę.
 • Wniosek: Każdą dyskietkę możesz przeszukiwać długo i bezskutecznie.

Podstawowe prawa informatyki

 • Komputer służy człowiekowi.
 • Ziemia jest płaska.
 • Dla komputera nie ma rzeczy nie do pomyślenia, a tym bardziej nie ma rzeczy niemożliwych — z wyjątkiem tych, których od niego wymagamy.
 • W świecie komputerowego przetwarzania danych żadna awaria się nie kończy, ponieważ przechodzi zawsze w następną.
 • Awaria komputera wyczekuje cierpliwie na najbardziej niedogodny moment, aby bezlitośnie zaatakować.
 • W pracy z komputerem opieranie się na jakichkolwiek zasadach jest błędem.
 • Nie unikniesz nigdy dużej awarii, jeśli spowodujesz małą — w najlepszym wypadku mała awaria pozostanie mała, stając się z czasem coraz bardziej uciążliwą.
 • Nikt nie jest w stanie przewidzieć wszystkich możliwych awarii — możesz być jednak pewien, że każdą z osobna odczujesz na własnej skórze.
 • Wnioski: Drobne awarie nie istnieją. Jeżeli miała jednak miejsce drobna awaria, oznacza to, że nie poznałeś jeszcze jej rzeczywistych rozmiarów.
 • Im doskonalej program wykonuje swoje funkcje, tym dotkliwiej Cię zawiedzie.
 • Każdy inny program zawodzi tak samo dotkliwie.
 • Tylko niepotrzebny nikomu program przebiega bez zakłóceń.
 • Masz zawsze o jeden wirus więcej, niż sądzisz.
 • Podczas przeszukiwania program antywirusowy nieodwracalnie zniszczy wszystkie zbiory tekstowe i programowe, a nietkniętym zostanie jedynie wirus.
 • Ostatecznie wirus pozostanie jedynym programem możliwym do przetworzenia.
 • Elipsy są przedstawiane i drukowane jako schodkowate jajka.
 • Schodkowate jajka pozostają schodkowatymi jajkami.
 • Koła nie są kołami.
 • Wyjątek: Kołami będą wtedy (i tylko wtedy), kiedy narysujesz je jako elipsy. Drukarka przedstawi je wtedy jako poprawne elipsy.
 • Program konwersji graficznej może być spokojnie zastąpiony poleceniem kasowania. Wynik jest taki sam, albo przynajmniej wyjdzie na to samo.
 • Program kalkulacyjny, który daje właściwy i przyjazny wynik — kłamie.
 • Zanim z kalkulacji otrzymasz wyniki jedynie zbliżone do użytecznych, program włączy swój generator liczb losowych.
 • Wartości pieniężne możesz otrzymać w dolarach, markach lub muszlach Fidżi; nigdy w złotówkach.
 • Wyjątki są liczniejsze od reguł.
 • Od wszystkich uznanych wyjątków istnieją wyjątki.
 • Jeżeli opanowałeś już wyjątki, to nie pamiętasz już jakich reguł one dotyczą.
 • Prawidłowo napisany tekst pojawi się tylko wtedy, gdy napiszesz go ręcznie.

Osiem praw Szanownego Klienta

 • Klientowi nigdy nie przyjdzie na myśl ile kosztuje projekt, tylko ile można na tym projekcie zaoszczędzić.
 • Jeżeli udało Ci się wprowadzić w programie, wymagane przez klienta poprawki, wtedy on z nich zrezygnuje.
 • Żaden klient nie wie czego właściwie chce.
 • Każdy klient wie dokładnie czego nie chce.
 • Żaden klient nie chce tego co masz już gotowe.
 • Nie wie także co chciałby mieć zamiast tego.
 • Klient, który najmniej płaci marudzi najwięcej.
 • Klient żąda większych zmian dokładnie wtedy, kiedy produkt jest już gotowy.

Prawa ogólne

 • Na polecenie “Napisz Tak lub Nie” użytkownik wpisuje “Tak lub Nie”.
 • Na polecenie “Wciśnij ENTER” użytkownik wpisuje “ENTER”.
 • Na polecenie “Naciśnij dowolny klawisz” użytkownik naciska klawisz SHIFT albo ESCAPE.
 • Jeżeli napiszesz procedurę, która zapobiega pojawianiu się błędnych wartości, to zawsze znajdzie się użytkownik, który ją pominie.
 • Jeżeli istnieją 4 różne możliwości doprowadzenia programu do krachu i wszystkie 4 zablokujesz, wtedy użytkownik znajdzie piątą metodę.
 • Nie ma programów całkowicie idiotoodpornych.
 • Program oddany użytkownikowi w piątek wraca do autora w poniedziałek.
 • Na pierwsze 90% programu potrzeba 10% przeznaczonego na jego realizację czasu.
 • Pozostałe 10% programu wymaga 90% przeznaczonego na jego realizację czasu.
 • Rozpoczynasz zawsze od pozostałych 10%.
 • 10%, od których rozpoczynasz pracę stanowią te procedury, które w ostatecznym rozrachunku zostaną usunięte na życzenie klienta.
 • Jeżeli nie wiesz co czynisz, rób to w sposób elegancki.
 • W zespole programistów każdy ma genialny plan rozwiązania problemu. Wszystkie plany się wzajemnie wykluczają i żaden nie prowadzi do poprawnego rozwiązania.
 • Liczba osób w zespole programistycznym ma tendencje wzrastające niezależnie od ilości pracy.
 • W każdym programie błędy wykazują skłonność do występowania w tym miejscu, które sprawdzasz jako ostatnie.
 • Każdy program, który się dobrze zaczyna, kończy się źle.
 • Program, który zaczyna się źle, kończy się przerażająco.
 • To co wygląda łatwo jest trudne.
 • To co wygląda trudno jest niemożliwe.
 • To co wygląda na niemożliwe potrafi rozwiązać nawet twoja teściowa i to bez pomocy komputera.
 • Każdy programista przybywający z innego miasta jest fachowcem.
 • Idealny fachowiec wie absolutnie wszystko o niczym.
 • Nie wierz w cuda — zdaj się na nie.
 • Każda formuła i każda stała muszą być traktowane jako zmienne.
 • Prawdopodobieństwo wydarzenia jest odwrotnie proporcjonalne do życzenia.

WINDOWS

 • Motto: Masochistyczne skłonności nie są wprawdzie warunkiem koniecznym do pracy w systemie operacyjnym Windows. Są jednak bardzo pomocne.
 • Każdy program w Windows pracuje poprawnie do momentu niczym nieuzasadnionej utraty danych.
 • Interaktywne, multimedialne aplikacje DOS’a “zawieszają się” same, podczas gdy interaktywne, multimedialne aplikacje Windows zawieszają się natychmiast po dowolnej ingerencji użytkownika.
 • Jedyną metodą obsługi plotera i drukarki w Windows jest drukowanie krzywych i plotowanie tekstów.

Wpis opublikowany 16 września 2005
Tagi: , , , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Prawa Murphy’ego"

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów