Philips.com.pl lubi tylko IE :(

 

Wej?cie na stron? www.philips.com.pl daje nam na dzie? dobry formularz do wyboru wersji j?zykowej strony. Mi?o ze strony Philipsa, chocia? nie wiem czemu nie przyj?to takiego samego rozwi?zania jak w przypadku www.philips.pl, czyli „do polskiej domeny – polska wersja j?zykowa”. Ale nic, skoro jest opcja „Remember my choice” to tylko raz si? b?d? bawi? w wybr odpowiedniej wersji z listy i potem ju? spokj. Hm… wybr z listy… no w?a?nie…

Wydawa? by si? mog?o, ?e kombinacja <select> + kilka <option> to raczej do?? uniwersalne rozwi?zanie i przegl?darki nie powinny mie? z tym problemu. Tyle teorii. Praktyka wygl?da natomiast tak, ?e je?li ten <select> b?dzie uzupe?niany przez 16KB kodu JavaScript (6KB w pliku HTML + 10KB w locales.js) to nie ka?da przegl?darka sobie poradzi z tym formularzem… U?ytkownicy przegl?darek Mozilla Firefox, Opera, Flock… generalnie ka?dej, ktra nie ma „Internet Explorer” w nazwie, zobacz? nast?puj?c? rzecz:

Philips.com.pl

Hm… dobra, zdarza si?. Klikni?cie na strza?k? wywala alerta z informacj?, i? nie wybra?em ?adnej opcji. Poniek?d prawda. Pozostaje wi?c odwiedzi? „Philips Global”…

Ja rozumiem, ?e taka kombinacja mo?e mie? na upartego jakie? uzasadnienie, gdy dane dotycz?ce dost?pnych wersji j?zykowych lub struktury serwisu si? zmieniaj? bardzo cz?sto, jednak powiedzmy sobie szczerze: jak cz?sto Philips uruchamia nowe zlokalizowane wersje swojego serwisu? Czemu nie ma po prostu zwyk?ego selecta i strza?ki-submita w czystym HTMLu? A zamiast tego konsola JavaScript wypluwa b??dy, a u?ytkownik nie wie co ma robi?…

B??d: illegal character
Plik ?rd?owy: http://philips.com.pl/_js/locales.js
Wiersz: 1, Kolumna: 1
Kod ?rd?owy:
_

A, s? jeszcze jakie? byki w CSS:

Ostrze?enie: B??d podczas parsowania warto?ci dla w?asno?ci „cursor”. Deklaracja opuszczona.
Plik ?rd?owy: http://www.crsc.philips.com/crsc/styles/global.css
Wiersz: 568

Ostrze?enie: Oczekiwano „,” lub „{„, ale odnaleziono „HTML”. Zbir regu? zignorowany z powodu b??dnego selektora.
Plik ?rd?owy: http://www.crsc.philips.com/crsc/styles/global.css
Wiersz: 103

Na szcz??cie na stronie, na ktr? trafiamy po linku „Visit Philips Global” jest w prawym grnym rogu ma?a ikonka pozwalaj?ca na zmian? wersji j?zykowej na polsk? i zapami?tanie tych ustawie?. Tudzie? my zapami?tamy, ?eby wchodzi? przez adres philips.pl…

Wpis opublikowany 31 stycznia 2007
Tagi: , , , , , , , , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Philips.com.pl lubi tylko IE :("

 1. Do Osio?kw ich! :)

  Autor komentarza, czwartek, 1 lut 2007 #

 2. Nie wiem, czy dobrze kombinuj?, ale:
  – w plik locales.js co drugi znak jest wstawiany znak o kodzie 0x00, wygl?da to mniej wi?cej tak: 5f 00 70 00 61 00…, co mo?e by? bezpo?redni? przyczyn? b??du „illegal character”. Wida? ktry? z koderw ma problemy z pos?ugiwaniem si? edytorem tekstowym. ;)
  – b??d w CSS dla w?asno?ci „cursor”, to nic innego jak cursor:hand – microsoftowa metoda na cursor:pointer.
  – b??dny selektor to *HTML, ktry najwyra?niej mia? by? jakim? hackiem dla IE – koder jest lama i nie wie co to conditional comments ;)

  Podejrzewam, ?e wystarczy?oby poprawnie zapisa? wspomniany plik locales.js w prawid?owy sposb i strona automagicznie zacz??aby dzia?a?. Te dwa b??dy w CSS to akurat piku? – da si? z nimi prze?y?.

  Autor komentarza, piątek, 2 lut 2007 #

 3. Napisz do nich Yano to na pewno dostaniesz komplet ?yletek jednorazowych xD

  Autor komentarza, piątek, 2 lut 2007 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów