Oprocentowanie.java

 

Program licz?cy oprocentowanie (procent z?o?ony) na kontach o okre?lonym oprocentowaniu w czasie okre?lonej liczby lat.


class oprocentowania{

// funkcja wyliczaj?ca oprocentowanie na koncie z kapitalizacj? odsetek po roku
// kp - kapita? pocz?tkowy
// n - ilo?? lat, przez ktre b?dziemy oszcz?dza?
// p - oprocentowanie w skali roku
static double iledostane(int kp, double p, int n){
double kn=0;
kn=kp*(1+(n*p));
return kn;
}

public static void main(String args[]){
double[] konta={0.005,0.015,0.02,0.03,0.055};
for(int i=0;i<5;i++){ // kolejne konta for(int j=1;j<5;j++){ // kolejne lata System.out.println("Oprocentowanie "+konta[i]*100+"% po "+j+" latach wynosi: "+iledostane(1200,konta[i],j)); } } } }

Wpis opublikowany 30 listopada 2006
Tagi:
Kategorie: wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Oprocentowanie.java"

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów