Nexto dla Androida

 

Nexto wypu?ci?o dzi? wersj? beta mobilnej aplikacji do czytania ebookw i s?uchania audiobookw.

Co ciekawe, nie zacz?li od iOS (iPhone / iPod / iPad), natomiast postawiono na Androida. Kto? w ko?cu odwa?y? si? postawi? na pojawiaj?ce si? telefony i (coraz cz??ciej) tablety z tym systemem.

Dzi?ki aplikacji, ktrej finalna wersja pojawi si? w Markecie pod koniec miesi?ca, mo?na odczytywa? zakupione w Nexto eBooki oraz s?ucha? audiobookw (a nawet przekona?em si? do nich przy okazji Ojca Chrzestnego).

Aplikacja zawiera w zasadzie wszystko co potrzebne: katalog pozycji z mo?liwo?ci? ?atwego zamawiania, pobieranie zakupionych ju? pozycji na telefon, wbudowany odtwarzacz…

Z ciekawszych pomys?w uwzgl?dnionych w aplikacji:

 • pobieranie audiobookw we fragmentach, a nie w postaci jednej wielkiej paczki,
 • pobieranie ksi??ek w tle nawet gdy nie korzystamy z aplikacji,
 • domy?lne ograniczenie ?ci?gania ksi??ek tylko do WiFi, dzi?ki czemu nie wykorzystamy sobie zaraz ca?ego limitu transferu

Je?li chodzi o samo czytanie ebookw, jest pewna zasadnicza r?nica pomi?dzy aplikacj? Nexto a np. Aldiko – tutaj trzeba sobie palcem ci?gle scrollowa? tekst w d?. Aldiko fajnie dzieli na strony i dotkni?cie ekranu przerzuca od razu dalej.

Brak e-prasy

Odnotowa?em jeden spory brak, a bardzo liczy?em na uwzgl?dnienie tej jednej funkcji sklepu Nexto w aplikacji. Nie mo?na kupowa? ani czyta? e-prasy. Mia?em nadziej?, ?e w ko?cu na nowym tablecie b?d? mg? przejrze? po raz kolejny wszystkie zakupione numery gazet, a tu jednak kiszka.

Czyli min??o p?tora roku, a mj dylemat Plik czasopism vs plik z czasopismem wci?? nie jest rozwi?zany.

Je?li kto? chce jeszcze przetestowa? bet?, musi zarejestrowa? si? na stronie mobilenexto.pl (mobile, nie mobilne – kilka razy si? pomyli?em ju?).

» Zobacz dodatkowe ilustracje do wpisu «

 

Wpis opublikowany 4 stycznia 2011
Tagi: , ,
Kategorie: android, gsm, software, tablety, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Nexto dla Androida"

 1. Graficznie nie powala, jaki? taki zlepek nieprzemy?lany.

  Co do wej?cia najpierw na Android..Dziwne, ich wybr.

  Ale widz?, ?e zrobili ten sam b??d co konkurencja (eGazety) na iOS – w ogle nie przemy?lana kwestia czytania ?ci?gni?tych materia?w :(
  Wida?, ?e kto? po prostu w firmie powiedzia? fajnie mie? aplikacj? na iOS, Android itd. gdzie nie posz?y za tym powa?ne dyskusje i my?lenie o zarabianiu…

  Autor komentarza, środa, 5 sty 2011 #

 2. Witam, dzi?kuj? za wpis i poni?szy komentarz. Odnosz?c si? do czytania ebookw. Na razie specjalnie przygotowali?my przewijanie tekstu w d?, aby sprawdzi? u?yteczno?? takiego rozwi?zania. Nie musi by? ono grosze od przewijania w bok, zw?aszcza, ?e czytanie w d? jest bardziej naturalne na telefonach. Ale tutaj mo?emy si? myli? i po to s? beta testy.

  Katalog ePrasy jest w planach. Jest tylko tutaj wieczny problem z formatem PDF (w takiej wersji otrzymujemy od wydawnictw czasopisma). Mog? by? pewne trudno?ci z czytaniem plikw PDF, zw?aszcza na ma?ych urz?dzeniach.

  ps. wybr Androida jest ?wiadomy i przemy?lany. Zwyczajnie a. ?atwiej nam jest prowadzi? betatesty, b. mamy wi?kszy wp?yw na sam? aplikacj? c. Androidw b?dzie w tym roku na 100% wi?cej ni? iOS’w w Polsce.

  Kolejne wie?ci w drodze.

  Autor komentarza, środa, 5 sty 2011 #

  • Dzi?kuj? za komentarz i troch? dodatkowych informacji.

   Najwi?kszym problemem z PDF-ami ePrasy jest, o czym ju? chyba kiedy? wspomina?em na facebookowym fanpage’u, zabezpieczenie FileOpen. Mobilny Acrobat Reader nawet na najmniejszych ekranach by sobie jako? poradzi? z opcj? „reflow” i wy?wietlaniem samego tekstu.

   W ka?dym razie, ?ycz? powodzenia w dalszych pracach i polecam si? pami?ci przy informacjach na temat kolejnych wersji.

   Autor komentarza, środa, 5 sty 2011 #

 3. nie znajduje mi tego w emarkecie?
  jakie has?o nale?y wpisa??

  dzi?kuj? za info….

  Autor komentarza, środa, 5 sty 2011 #

  • Wersji beta nie ma w Markecie, trzeba si? zarejestrowa? na mobilenexto.pl

   Autor komentarza, środa, 5 sty 2011 #

 4. Fileopen w nied?ugim czasie b?dzie ko?czy? swj ?ywot na Nexto.pl. Zmiany wkrtce.

  Autor komentarza, czwartek, 6 sty 2011 #

 5. Z e-pras? w Nexto.pl to pora?ka. W dzisiejszych czasach Android to jak Windows 7. Nie po to ma si? tablet na Androidzie, ?eby nie mo?na by?o odczyta? zakupionej e-gazety bo kto? sobie ubzdura? jak?? durn? wtyczk?. Ma to zabezpieczy? przed piractwem czy utrudni? ?ycie uczciwym ludziom?

  Autor komentarza, sobota, 19 mar 2011 #

 6. No i mia?o by? tak pi?knie… niestety nadal WPROST jest kodowany openfile i mog? sobie na swoim transformerze popatrze? na plik i tyle.
  Nie mie?ci mi si? w g?owie, ?e nadal nikt nie zrobi? wtyczki do ANDROIDA by czyta? e-pras?.
  Przykre.
  Za pozosta?e mo?liwo?ci aplikacji jak najbardziej pochwa?y. Nie odstaj? zbytnio od Aldiko czy innych popularnych rozwi?za?.

  Autor komentarza, piątek, 14 paź 2011 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów