Mobilny system operacyjny? Portable Applications i inne

 

Przez ostatni tydzie? mj laptop by? w serwisie. Pracowa? jako? trzeba, wi?c odkurzy?em starego laptopa (Compaq Evo N600c), ktrego obecnie m?cz? Rodzice, kiedy siostra wybywa?a z domu mo?na by?o usi??? przy PieCu. Ale jednak bez w?asnego komputera troch? jak bez r?ki… Niby wsz?dzie jest to samo, ale jednak to nie to.

Je?li masz swj komputer, ktrego u?ywasz tylko Ty, to po pewnym czasie system jest ju? skonfigurowany „pod Ciebie”. Na dysku idealnie dopracowana struktura plikw, podzia? na partycje, wydzielone katalogi na dane ka?dego rodzaju. Zainstalowane programy s? skonfigurowane w sposb, ktry Tobie odpowiada najlepiej, s? wszystkie niezb?dne rozszerzenia. Dopieszczony z precyzj? do piksela uk?ad ikon na pulpicie, pasku zada?, sidebarach. Przegl?darka z ca?ym zestawem zak?adek, kana?w RSS, skrtw, wyszukiwarek…

No, przynajmniej ja tak mia?em ;) Teraz dane grzecznie le?? zarchiwizowana na p?ytkach DVD i czekaj? na jutrzejszy reinstall systemu. Ju? mi si? u?miech na twarzy pojawia na my?l o konieczno?ci ponownego konfigurowania wszystkiego.

Czy zestaw naszych danych nie mo?e by? mobilny? ?atwy do przeniesienia z komputer na komputer, dost?pny wsz?dzie tam, gdzie my jeste?my? Mo?e! I to w coraz wi?kszym stopniu!

WebOS, czyli wszystko w sieci

Jednym z proponowanych rozwi?za? jest trzymanie wszystkiego w sieci i wykorzystywanie komputera jedynie jako terminala, ktry b?dzie pobiera? wszystkie dane z Internetu i je wy?wietla?. Rozwi?zanie powszechnie znane: dajemy Ci mas? miejsca naszym serwerze na Twoje pliki, wszystko masz zawsze pod r?k?, nic nie musisz instalowa?.

Przyk?ady? Ot, cho?by Google. GoogleMail (GMail) to prawie 3GB miejsca na nasz? poczt?, reklamowane has?em „Niczego nie wyrzucaj!”. Ale GMail to nie tylko poczta i ksi??ka adresowa. To od pewnego czasu tak?e kalendarz (Google Calendar), komunikator (interface to GTalk), album zdj?? (Picassa WebAlbum), zak?adki (Google Bookmarks) czy nawet oprogramowanie biurowe (Google Docs). Odpuszczenie sobie start.com na rzecz Windows Live powi?zanego z Hotmailem i Messengerem sugeruje, ?e i Microsoft zaczyna kombinowa? w tym kierunki.

Teoretycznie ka?de firma hostingowa oferuje teraz po kilka, kilkana?cie czy nawet kilkadziesi?t gigabajtw miejsca do wykorzystania na nasze pliki oprcz strony WWW. DreamHost daje mi nawet 200GB miejsca, co ponad trzykrotnie przekracza pojemno?? dysku w moim laptopie. Czy oznacza to jednak, ?e trzymam tam pliki z wszystkimi moimi projektami? Nie! Na serwerach typu SharedHosting w ?yciu bym czego? takiego nie zrobi?, kwestie prywatno?ci, bezpiecze?stwa danych itp. Serwer dedykowany? Ju? pr?dzej, ale to oznacza a) spore koszty i b) konieczno?? poprawnego skonfigurowania i zabezpieczenia takiego serwera we w?asnym zakresie. A dla takiego windziarza jak ja to ju? jest nie lada wyczyn i wszystko mo?e szybko przypomina? poziomem bezpiecze?stwa wsp?dzielone us?ugi ;) A gdzie? pomi?dzy tym wszystkim wci?? kr??y widmo wolnych ??czy internetowych…

Portale, czyli trzymaj wszystko w swojej kieszeni

Drug? opcj? jest trzymanie wszystkich wa?nych danych i aplikacji na przeno?nych urz?dzeniach. Czyli do przeno?nego komputera, jakim jest niew?tpliwie laptop, u?ywamy jeszcze przeno?nego nap?du, typu pendrive. Wszystko co potrzebne nosimy w kieszeni w ma?ej kosteczce i p?niej pod??czamy tylko do jakiego? komputera.

Po sieci ju? kr??y twr o nazwie Windows XP – USB Stick Edition, czyli bardzo okrojona wersja systemu Windows XP, ktr? mo?emy odpala? z dysku USB. Ju? jest jaka? podstawa do tego, robi? takie mobilne dystrybucje.

Mamy system operacyjny, teraz czas na jakie? aplikacje. Ju? od do?? dawna w sieci mo?na znale?? programy typu Portable, czyli specjalne wersje przygotowane do dzia?ania z dyskw Flash USB czy p?yt CD-RW. Od pewnego czasu zosta?y one zgrupowane w jednym miejscu: www.PortableApps.com. W sk?ad tego pakietu wchodz? takie programy jak: Portable Firefox, Portable Thunderbird (super sprawa w po??czeniu z ??czeniem si? z serwerem via IMAP), Portable OpenOffice (ca?y pakiet biurowy w kieszeni!), Miranda i Gaim (komunikatory), GIMP (pot??ny program graficzny) i wiele innych. Programy te po prostu ?ci?gamy, rozpakowujemy na naszego pendrive’a i u?ywamy!

Zapowiada si? fajnie, ale rozwi?zanie to ma te? pewien minus. Przez ca?y czas musieliby?my pracowa? na aplikacjach Portable, nawet gdy jeste?my na swoim prywatnym komputerze. Programy te b?d? dzia?a? troch? wolniej ni? ich tradycyjne odpowiedniki uruchamiane z dysku twardego. Co wi?cej, b?dzie si? te? du?o szybciej zu?ywa? nasz nap?d pami?ci flash, ktry jednak ma okre?lon? jako?? ?ywotno??, liczon? w ilo?ci zapisw danych.

Rozwi?zaniem nad ktrym si? ostatnio coraz cz??ciej zastanawiam to zakup zewn?trznego dysku. Zwolnionego dzia?ania programu typu Firefox, ktry i tak siedzi ju? ca?y w mojej pami?ci RAM nie odczuj?, a jednak taki dysk twardy wytrzyma d?u?ej ni? pendrive flash. Pojemno?? takich nap?dw jest liczona w dziesi?tkach gigabajtw (a czasem ju? nawet i setkach!), wi?c mo?na na takim dysku nosi? te? ze sob? ca?y zestaw potrzebnych danych, a nie tylko same aplikacje.

By? mo?e kiedy? b?dziemy po prostu chodzili z takim przeno?nym dyskiem i po pod??czeniu si? do jakiego? terminala b?dziemy mieli dost?p do wszystkich naszych danych… :)

XP USB

Wpis opublikowany 21 listopada 2006
Tagi: , , , , , , , , , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Mobilny system operacyjny? Portable Applications i inne"

 1. Polecam Ci pewien pomysl mojego znajomego z IT z PG, aktualnie praciownika Intela. To jego strona: http://www.ubikon.com .

  Autor komentarza, wtorek, 21 lis 2006 #

 2. A gdzie? ostatnio czyta?em, ?e Vista w bodaj?e pierwszym Service Pack b?dzie mia?a mo?liwo?? wyeksportowania _wszystkiego_ co potrzebne na no?nik przeno?ny (mowa o nawet najbardziej precyzyjnych ustawieniach i wybranych plikach). Potem taki no?nik wk?adamy do jakiej? stacji z Vista na pok?adzie i… jeste?my u siebie.

  Autor komentarza, wtorek, 21 lis 2006 #

 3. @Marcin: Ciekawe, ciekawe… Ale moja alergia na pingwiny znowu daje zna? o sobie :) Kiedy? zafunduj? sobie serwer dedykowany i tam postawi? jaki? system z Remote Desktop… Na razie przesiad?em si? na PortableFirefox i PortableThunderbird. Na razie dzia?a to z dysku lokalnego, ale ju? testowa?em przenoszenie tego na pendrive i odpalanie na innym kompie – ?miga a? mi?o :) Teraz tylko jaki? program do synchronizacji b?dzie trzeba zmontowa?…

  Autor komentarza, środa, 22 lis 2006 #

 4. @Alpha – zobacz to: http://portableapps.com/suite

  Autor komentarza, środa, 22 lis 2006 #

 5. Ja sta?em si? szcz??liwym posiadaczem PeDeA, z dost?pem do Wi-Fi i Windowsem 2003 na pok?adzie. Wystarczy jeden program do synchronizacji z laptopem i ju? jestem w domu :-)
  Ci??ko natomiast idzie synchronizacja z Linuksem, co w sumie nie powinno dziwi?… :-(

  Autor komentarza, wtorek, 28 lis 2006 #

 6. @Marcin: Niestety, strona jest obecnie niedost?pna. Czy istnieje mo?e jaki? mirror? Bardzo mnie zainteresowa? ten temat. B?d? wdzi?czny za jakiekolwiek info.

  Autor komentarza, poniedziałek, 9 kw. 2007 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów