Los Kandidatos na Prezidentos

 

TVP 2 s?ynie z programw rozrywkowych. W?a?nie nada?a kolejny cykl kabaretowy, pt. „Audycje komitetw wyborczych”. Bardzo mi?a rozrywka na czwartkowe popo?udnie, chocia? poziom wyst?pw… pardon, wyst?pie?, nierwny.

Dla tych, ktrych omin??a przyjemno?? ogl?dania tego programu, krciutkie opisy poszczeglnych skeczy, w kolejno?ci prawie-zupe?nie-przypadkowej :)

Liwiusz Ilasz

Kandydat z lekko ameryka?skim akcentem, ale za to doborowy adwokat. Pochwali? si? lekko zjechan? stron? internetow?, pokaza? fajn? karuzel? i chwali? si? tym, ?e jest niezale?ny, ponadpartyjny, finansuje wszystko z w?asnej kieszeni i ?e jest za zacie?nieniem stosunkw z USA. Jak nic chodzi o to, ?eby mg? bez problemw kierowa? Polsk? ze swojej kancelarii na Manhattanie. Oglnie – jako? mnie nie przekona? do niczego, spokojnie mog?em wyj?? i zrobi? sobie herbatk? podczas jego pi?ciu minut.

Maciej Giertych

Kandydat LPR na prezydenta. Pomimo 69 wiosen na karku, zdecydowa? si? na start w kampanii. Ale si? 4 października wycofa?, dlatego zdziwi?a mnie bardzo ta reklamwka. Kandydat LPR na prezydenta. Sporo wyliczania jego „features”, takich jak tytu? profesora, znajomo?? j?zykw itp. Kandydat LPR na prezydenta. Mnstwo uj?? z gratulacji, u?ciskw d?oni, wr?czania mu kwiatw itp. Kandydat LPR na prezydenta. Reklamwka zacz??a si? ciekawie – od informacji, ?e po wyborze Papie?a w delegacji uczestniczyli cz?onkowie PZPR i na uroczysto?ciach pogrzebowych te?. andydat LPR na prezydenta. Tak, mnie te? wkurza? ten przerywnik puszczany co chwil?.

Jan Pyszko

Adres jego strony by? widoczny ca?y czas. To dobrze. Na tej stronie s? tylko klipy z jego przemwie?, ktre by?y rwnie? puszczane w tej reklamwce. To źle. Co ciekawsze, ten kandydat ma a? dwie oficjalne strony internetowe. Zupe?nie inne i robione przez zupe?nie inne osoby :) Druga strona zawiera troch? wi?cej danych, ale i tak jako?ci? nie zachwyca.

Dalej, nasz doktor (zre)habilitowany ma niewielkie problemy z wymow? – „chcem”, „som”, „mogem” da?o si? wyraźnie us?ysze? :). Twierdzi, ?e wystartowa? w wyborach na prezydenta za namow? polonii za granicami naszego pi?knego kraju. Sk?d ten chirurg z Zaolzia jest taki znany w Australii?

Adam S?omka

To by?a wyj?tkowa reklamwka. czemu? Poniewa? ani razu nie pokazano postaci kandydata :) Patrz?c na jego aparycj? domy?lam si?, ?e jest to celowe dzia?anie, maj?ce na celu podniesienie jego notowa? :)

Ten skecz urozmaica?y sceny z polskich s?dw, gdzie policja wyprowadza?a krzycz?cych cz?onkw Konfederacji Polski Niepodleg?ej z sali posiedze?, ktrzy uniemo?liwiali prowadzenie rozpraw. Zaprawd? dziwna to taktyka – s?d prowadz? procesy wobec osb, ktrych oni te? by chcieli posadzi? za kratkami, a mimo to utrudniaj? prac?…

Stanis?aw Tymi?ski

Kolejny egzotyczny kandydat, ktry przyje?d?a do Polski co 15 lat, ?eby wzi?? udzia? w wyborach prezydenckich. Ostatni taki numer wywin?? w 1990 roku, gdzie by? g?wnym kontrkandydatem Lecha Wa??sy. Na codzie? prowadzi firm? komputerow? w kanadzie i wytwrni? alkoholu w Peru.

W swojej reklamwce mwi? praktycznie ca?y czas o tym, ?e z?otwka jest za silna, przez co tracimy na biznesie z zagranic?. Martwi si? te? tym, ?e nikt nie patrzy na szarych Polakw. Ciekawe sk?d on mo?e o tym wiedzie?, mieszk?j?c za oceanem.

Ale Stan mo?e liczy? na silne poparcie serwisw randkowych: swoj? obecn? ?on?, Mulan (z Chin, 20 lat m?odsza) pozna? w?a?nie za pomoc? Internetu. On chyba lubi egzotyk? – jego poprzednie ?ony pochodzi?y z Finlandii i Peru.

Leszek Bubel

Przewodnicz?cy Polskiej Partii Narodowej, ktrej pogl?dy, program i za?o?enia s? rwnie po…ane jak ich strona internetowa. Nasz „naczelny antysemita RP” potrafi odmieni? s?owo „Żyd” w ka?dym przypadku, ka?dej formie i w ka?dym kontek?cie, zachowuj?c przy tym maksymalnie negatywny charakter tego zwrotu.

Moim zdaniem – najwi?kszy Bubel stworzony przez natur?.

Jaros?aw Kalinowski

Kandydat ktry chyba wybitnie podpad? Wirtualnej Polsce, poniewa? nie umie?cili go na li?cie kandydatw na prezytenta! Z tego co pami?tam, prbowa? te? swoich si? 5 lat temu, w sonda?ach mia? nawet wi?ksze szanse ni? obecnie. Reklamwk? zacz??a jaka? skoczna discopolowa melodia, co zach?ci?o mnie do wyj?cia do ?azienki i olania tej prezentacji :)

Janusz Korwin-Mikke

Cz?owiek z muszk?. Jedni mwi?, ?e go?? mwi najsensowniej ze wszystkich. Inni, ?e ju? dawno trafi? na ?mietnik historii. Efekt jest taki, ?e od d?u?szego czasu nie wiedzie mu si? w wyborach. A w reklamwce mwi? wprost i dosadnie: „Ja mam szstk? dzieci, ktrzy mnie utrzymaj? na emeryturze. A pa?stwo?”.

Najciekawsze jednak by?o wyst?pienie jakiego? go?cia, ktry mwi?, ?e idealny m?? stanu powsta?by z po??czenia Jaros?awa Kaczy?skiego (PiS) i Korwina. Pomys? ciekawy, ale w po?owie refleksji ca?o?? zosta?a tak zamotana, ?e nie wiadomo, czy on wrzuca? Kaczy?skiemu czy go popiera? i dlaczego akurat takich trzech jak ich dwch to by nie by?o ani jednego…

Andrzej Lepper

Cz?owiek z charakterem i pi?kn? opalenizn?. Ostatnio polubi? przemawianie do lewicy i wciskanie im, ?e Samoobrona i on sam s? dla nich jedyn? nadziej?. Lubi te? podzia? na Tych Dobrych i Libera?w, chyba lansuje mod? na nowe wyzwisko „Ty liberale!”. Jego b?ogie oblicze zach?ca?o do wybrania jego jako „Prezydenta zwyk?ych ludzi” (to chyba has?o z ostatnich wyborw…).

Chcia?bym si? te? dowiedzie?, jakim cudem na stronie Andrzeja znalaz?y si? takie ciekawe wyniki sonda?y – Lepper 38%, Kaczy?ski 15%, Tusk 9%… :)

Marek Borowski

Prawy cz?owiek lewicy, tudzie? zwolennik zdrowej rwnowagi. Dzisiaj zosta? oficjalnie poparty przez obecnie mi?o?ciwie nam panuj?cego prezydenta, Aleksandra I Kwa?niewskiego. P. Marek zosta? zaproszny do pa?acu prezydenckiego, gdzie bardzo ?adnie we dwoje wygl?dali podczas konferencji prasowej. Mieli nawet garnitury i krawaty w podobnych odcieniach.

Najwa?niejsza rzecz, ktra mi si? rzuci?a w oczy podczas jego prezentacji, to fakt, ?e klipy ze spotka? by?y kr?cone „z r?ki”. Dam sobie g?ow? Borowskiego uci??, ?e te zachwiania ekranu i dziwne perspektywy, to na pewno nie by?o dzie?o profesjonalnych operatorw i kamer ze statywu. A w trz?sienie ziemi tak ?atwo nie uwierz?.

Na plus zaliczam pomys? umieszczenia Bloga Pani Borowskiej na stronie kandydata. Pomys? nietypowy, ale wykonanie kiepskie. Wpisy o d?ugo?ci zaledwie kilku-klikunastu wyrazw wygl?daj? blado nawet przy blogach wykr?conych nastolatek…

Henryka Bochniarz

„Mog?abym mwi? o tym, o tamtym, o siamtym… Ale wol? dzia?a?. Wybieram konkrety :)

Henryka Teodora, jedyna kandydatka w?rd tylu panw kandydatw. Chyba celowo nie umieszczona na pocz?tku tego tekstu w?rd zgrai egzotykw. Mimo tego, ?e nie mie?ci si? na podium w ?adnym sonda?u, wzbudza pozytywne emocje. Mo?e to przez ten pomara?czowy kolor…

I na koniec dwch pewnych kandydatw do drugiej tury. Poniewa? o nich mwi si? na codzie?, skupi? si? tylko na samych klipach.

Lech Kaczy?ski

Bez w?tpienia, najlepsza pod wzgl?dem technicznym reklamwka ze wszystkich obecnych. Znany g?os lektora, odpowiednio dobrane kolory, wysoka jako?? nagrania, dźwi?k, zawiera?a wszystko co potrzebne (spoty z wyborcami, sielanka z rodzin?), fragmenty wyst?pie?. Wida?, ?e posz?o na kampani? ?adnych kilka milionw z?otych

Donald Tusk

A to moim zdaniem najciekawsze, zupe?nie inne od pozosta?ych, podej?cie do klipu. Krcitkie info z logo Platformy i pozosta?a cz??? to tylko wypowiedź kandydata. Statyczne, bez wodotryskw, prawdziwe, chocia? kilka sformu?owa? delikatnie naci?gni?tych, chocia? w porwnaniu do poprzednich reklamwek, czyste jak ?za.

Donald wypowiada? si? o jednym ze spotka? z wyborcami. Po swojemu tn?c si? lekko, swoim ?miesznym g?osem, bez ?adnego zachwalania si?, cudacznych opowie?ci itp.

Nie powiem – zagranie odwa?ne, skierowane do okre?lonej grupy odbiorcw. Jestem szczerze ciekaw, co z tego wyjdzie.

Kogo ja wybra?em?

Postawi?em, jak zawsz?, na Klar? Weritas i jej najnowsz? powie?? „Trzeci Bliźniak”. Kandydatka startuje z ramienia RMF FM i ma swoje spotkania ze s?uchaczami codziennie od poniedzia?ku do pi?tku, ok godziny 8:45. Najlepsza propozycja na przedwyborczy czas. Polecam.

Wpis opublikowany 6 października 2005
Tagi: , , ,
Kategorie: wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Los Kandidatos na Prezidentos"

  1. Dr Jan Pyszko da? si? pozna? Polakom w ca?ej Australii ponad rok temu poprzez swoje bardzo rzeczowe wyst?pienie w nadaj?cym na ca?? Australi? Radio SBS . Ponadto kilka razy wyst?pi? w Radio 3 ZZZ w Melbourne, jak rwnie? w Radio Wooloongog.Bardzo wiele pisa?o o dr Pyszko „Nasze Pismo” i „Akcent Polski”. Podczas swego pobytu w Australii by?o wiele spotka? z Poloni? w Melbourne, Sydney, Wooloongog.Ponadto dr Pyszko by? w Parlamencie Australijskim w Kanberze.Zas?yn?? wstawieniem si? w obronie zachowania nazwy Gry Ko?ciuszko.W czasie wizyty podzieli? si? swymi wa?eniami na antenie Radia Maryja. Dr Pyszko pozyska? sobie w Australii wielu przyjaci? a jego partia ONP – LP wielu cz?onkw i sympatykw. Ten wielki Polak zawsze jest mile widziany w go?cinnej Australii

    Autor komentarza, wtorek, 11 paź 2005 #

  2. O takich rzeczach si?, niestety, nie wie. Dzi?kuj? bardzo za wyja?nienia i informacj?.

    Szczerze mwi?c, mnie ten komentarz zaskoczy?. Pozytywnie rzecz jasna :)

    Pozdrowienia dla polonii!

    Autor komentarza, wtorek, 11 paź 2005 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów