Konkurs Gdy?ski Biznesplan 2008 – VI edycja

 

W listopadzie pisa?em o IV edycji projektu miasta Gda?sk: Biznes na start!. Dzisiaj (ze sporym op?nieniem…) chcia?bym zaprezentowa? now? edycj? analogicznego projektu miasta Gdynia: Gdy?ski Biznesplan 2008. Przy okazji chcia?bym og?osi?, ?e o podobnych projektach b?d? teraz pisa? na osobnej stronie: www.AkademiaPrzedsiebiorcy.pl.

Konkurs „Gdy?ski biznesplan” stanowi element otwartego programu „Przedsi?biorcza Gdynia”.

Konkurs „Gdy?ski Biznesplan 2008” adresowany jest – tak jak do tej pory – przede wszystkim do osb nie prowadz?cych jeszcze dzia?alno?ci gospodarczej oraz do osb dzia?aj?cych ju? na rynku ma?ych przedsi?biorstw.

Gdy?ski Biznesplan 2008

Chc?c promowa? konkurs, pozwoli?em sobie na wrzucenie spota na YouTube, aby dotar? do szerszego grona odbiorcw:

W ramach tego przedsi?wzi?cia, miasto Gdynia oferuje:

  • szkolenia
  • por?czenia kredytw
  • bezp?atn? pomoc prawno-ksi?gow?
  • pomoc w uzyskaniu po?yczek, zwolnienia z op?at prowizyjnych
  • specjalne po?yczki dla niepe?nosprawnych

Dla najlepszych nagrody, m.in.:

  • bezp?atny semestr studiw MBA
  • bezp?atny kurs Business English

Po szczeg?y odsy?am na strony Urz?du Miasta Gdyni (oraz kopi? w serwisie Akademia Przedsi?biorczo?ci)

Wpis opublikowany 13 stycznia 2008
Tagi: , , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Konkurs Gdy?ski Biznesplan 2008 – VI edycja"

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów