Koalicja musi trwa?! PiS, LPR i Samoobrona szans? dla przedsi?biorczych

 

B?d?c w pe?ni w?adz umys?owych musz? stwierdzi?, ?e obecnie panuj?ca koalicja jest do?? istotnym elementem nap?dzaj?cym gospodark?. Mo?e i brak reform gospodarczych, u?atwie? w zak?adaniu i prowadzeniu dzia?alno?ci gospodarczych itp. ale przedsi?biorczy ludzie potrafi? jednak wykorzyszta? istnienie koalicji. Pozwlcie, ?e zaprezentuj? kilka przyk?adw.

„Spieprzaj, dziadu!”

„Panie, spieprzaj Pan! Spieprzaj, dziadu!” – te s?owa wypowiedziane przez Lecha Kaczy?skiego na warszawskiej Pradze w 2002 znaj? ju? chyba wszyscy. Wykorzysta? to serwis spieprzajdziadu.com ze swoim sklepem i popularnymi pomara?czowymi opaskami i innymi gad?etami z tym has?em.

Amnestia maturalna Romana Giertycha

Genialny, aczkolwiek niekoniecznie zgodny z konstytucj?, pomys? Ministra Edukacji, Romana „Edukatora” Giertycha, sta? si? motywem przewodnim akcji pewnej szko?y oferuj?cej kursy przedmaturalne. Kampania reklamowa by?a prowadzna pod has?em Nie licz na Romana. Chwytliwe, prawda? :)

Seksafera w Samoobronie

Casting na ojca dziecka Anety K. (vel program rz?dowy „Pierwsza praca za seks”) polega? g?wnie na przeprowadzaniu testw DNA na ustalanie ojcostwa. Podmioty, ktre oferuj? tego typu us?ugi wyczu?y koniunktur? i zacz??y si? intensywnie reklamowa?. „Konkurencyjne ceny”, „detektywistyka”, „za?wiadczenia dla s?dw”, a nawet „99999% pewno?ci” ;)

Raport o weryfikacji WSI

Chc? poprawi? statystyk? czytanych przez Polakw ksi??ek, rz?d wyda? prawie 400-stronnicowy „Raport z weryfikacji WSI”. Czytanie tak d?ugiej pozycji na ekranie komputera mo?e by? m?cz?ce, wi?c rozmaite drukarnie i wydawnictwa zaoferowa?y tradycyjn?, papierow? wersj?. Np. wydawnictwo SOWA oferuje raport w cenie 49,90z? (format A4). Idealna lektura do poduszki.

Do tego dochodz? oczywi?cie wszelkie gad?ety, ?arty, dowcipy, programy satyryczne i inne produkcje nawi?zuj?ce do IV RP, koalicji, medium wspieraj?cego (nawet WOLV zainwestowa? w trwam.info).

Mora?? Do przedsi?biorczych ?wiat nale?y! Trzeba umie? sobie radzi? w ?yciu, przystosowywa? si? do obecnej sytuacji, trzyma? r?k? na pulsie itp.

Kto? zna jeszcze jakie? ciekawe przyk?ady przedsi?biorczo?ci w IV RP?

Wpis opublikowany 28 marca 2007
Tagi: , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Koalicja musi trwa?! PiS, LPR i Samoobrona szans? dla przedsi?biorczych"

  1. Chcia?oby si? powiedzie? – ci co zostali w kraju musz? g?wkowa? ;) Fakt, ?e rzeczywi?cie nawet sama g?upota politykw potrafi nap?dza? gospodark?. Ale znaj?c naszych to stworz? ni? troch? miejsc pracy, a 100 razy tyle zlikwiduj? z tego samego powodu :P To tylko kwestia czasu – dajmy si? im wykaza? :P

    Autor komentarza, środa, 28 mar 2007 #

  2. No, znalaz?yby si? bardziej sensowne argumenty.

    Autor komentarza, środa, 28 mar 2007 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów