MinMax.java

Poniższe materiały zostały tu kiedyś umieszczone na potrzeby mojej grupy ze studiów. Na 99,9% nie posiadam żadnych dodatkowych materiałów związanych z tym tematem ani nie gwarantuję 100% poprawności.

Program wyszukujący najmniejszą i największą liczbę spośród 3 podanych jako parametry.

class MinMax{

/* Program znajdujący najmniejszą i największą spośród podanych trzech liczb
 * 
 * Autor: Tomasz Topa
 * www.tomasz.topa.pl
 */
 
 public static void main(String args[])
  { 

  // Zamień parametry na liczby  
  int a=Integer.parseInt(args[0]);
  int b=Integer.parseInt(args[1]);
  int c=Integer.parseInt(args[2]);
     
  // Szukamy największej liczby


  if(a>=b && a>=c){   // Czy a jest największe?
    System.out.println("Najwieksza "+a); 
  } else if(b>=a && b>=c){   // Czy b jest największe?
   System.out.println("Najwieksza "+b); 
   } else {   // Skoro nie a i b, to pewnie c jest największe!
   System.out.println("Najwieksza "+c);  
  }

  if(a<=b && a<=c){ // Czy a jest najmniejsze?
    System.out.println("Najmniejsza "+a); 
  } else if(b<=a && b<=c){ // Czy b jest najmniejsze?
   System.out.println("Najmniejsza "+b); 
   } else { // Skoro nie a czy b, to pewnie c jest najmniejsze!
   System.out.println("Najmniejsza "+c); 
  } 
   
   
  }

}

Sposób użycia: java MinMax 12 100 5

Efekt działania:

Największa 100
Najmniejsza 5

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów