Java – Dodawanie zmiennej ?rodowiskowej Path

Poniższe materiały zostały tu kiedyś umieszczone na potrzeby mojej grupy ze studiów. Na 99,9% nie posiadam żadnych dodatkowych materiałów związanych z tym tematem ani nie gwarantuję 100% poprawności.

Wkurza Ci? ju? komunikat „Nazwa ‚java’ nie jest rozpoznawana jako polecenie wewn?trzne lub zewn?trzne, program wykonywalny lub plik wsadowy.”? Skonfiguruj odpowiednio zmienn? PATH, aby mc u?ywa? kompilatora w dowolnym katalogu!

Aby to zrobi? wejd? do w?a?ciwo?ci systemu w Panelu Sterowania lub poprzez opcj? w?a?ciwo?ci Mojego Komputera.

Ustawianie zmiennej ?rodowiskowej PATH

Nast?pnie wybierz zak?adk? „Zaawansowane”

Ustawianie zmiennej ?rodowiskowej PATH

Na dole jest przycisk „Zmienne ?rodowiskowe”. Kliknij tam.

Ustawianie zmiennej ?rodowiskowej PATH

W okienku ktre si? pojawi b?d? Ci? interesowa? „Zmienne u?ytkownika” (lub „Zmienne systemowe”, je?li chcesz, ?eby te zmiany zadzia?a?y dla wszystkich profili w Twoim systemie). Aby doda? now? zmienn? systemow? nale?y klikn?? przycisk „Nowa”

Ustawianie zmiennej ?rodowiskowej PATH

Nazwa zmiennej to PATH (czyli dos?ownie: ?cie?ka), jej warto?? to np. „c:\Program Files\Java\jdk1.5.0_09\bin\” (domy?lny katalog, w ktrym instaluje si? JRE 1.5 Update 9).

Kliknij „OK”, pozamykaj pozosta?e okienka i wszystko ju? powinno dzia?a? bez problemw.

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów