Google szkoli nauczycieli – Google for Educators

 

W czasie gdy u nas Roman Edukator og?asza amnestie, planuje wprowadzenie specjalnych szk? dla chuliganw, podwa?a tre?ci podr?cznikw, walczy o tanie podr?czniki czy rozdaje okoliczno?ciowe dyplomy z okazji wczorajszego Dnia Edukacji Narodowej, Google promuje swoje us?ugi jako ?wietne narz?dzia do urozmaicenia nauki w szko?ach. Co wi?cej, dba o to, aby nauczyciele posiadali stosown? wiedz? na temat tych us?ug. W?a?nie powsta? serwis Google for Educators

Google recognizes the central role that teachers play in breaking down the barriers between people and information, and we support educators who work each day to empower their students and expand the frontiers of human knowledge. This website is one of the ways we’re working to bolster that support and explore how Google and educators can work together.

Google przygotowa?o prezentacje i materia?y instrukta?owe dla 12 swoich produktw.

 • Wyszukiwarka Google – jako ?wietne narz?dzie do wyszukiwania informacji w Internecie, przeliczania jednostek, liczenia (Google Calculator), t?umaczenia.
 • Google Earth – nauka geografii przy pomocy trjwymiarowych modeli ?wiata stworzonych na podstawie zdj?? satelitarnych? Tak! Dodatkowo przy wsp?pracy z Discovery Channel zosta?y przygotowane scenariusze lekcji obejmuj?ce m.in. takie tematy jak „Najwi?ksze Zabytki ?wiata”, „Ameryka?ska Rewolucja” czy „Wielcy Odkrywcy”.
 • Google Book Search – zapoznaj si? z oryginalnymi historycznymi dzie?ami, poznaj wielkie dzie?a wybitnych autorw, wyszukaj ksi??ki zawieraj?ce interesuj?ce Ci? zagadnienie.
 • Google Maps – poznaj swoje miasto i okolic?, zobacz gdzie stacjonuj? nasze wojska na ?wiecie, zobacz na w?asne oczy, ?e Polska nie le?y w Afryce! :)
 • Google Video – multimedialne uzupe?nienie praktycznie ka?dej lekcji. Zobacz jak przemawia? Marthin Luther King, albo jak wygl?da?a parada z okazji Dnia Dzi?kczynienia w 1937 roku.
 • Google Docs & Spreadsheets – edytor tekstw i arkusz kalkulacyjny online! Nauka poprawnego formatowania tekstw, liczenia danych statystycznych itp.
 • Blogger – utrzymuj kontakt z uczniami i rodzicami prowadz?c bloga, zamieszczaj dodatkowe materia?y do zaj??, poka? jak uczniowie mog? w prosty sposb stworzy? stron? dla swojego k?ka zainteresowa?, szkolnego klubu sportowego, czy po prostu dla siebie.
 • Google SketchUp – program do tworzenia obiektw 3D. W przeciwie?stwie do kosztuj?cego prawie $3,500 3D Studio Max, program ten jest zupe?nie darmowy. Nie ma oczywi?cie tylu funkcji, co pot??ny 3DMax, ale do zainteresowania uczniw grafik? 3D czy jako pomoc w zaj?ciach z matematyki (bry?y przestrzenne) nadaje si? idealnie. I znowu wraz z Discovery Channel zosta?y przygotowane odpowiednio dobrane scenariusze lekcji.
 • Google Calendar – Plan lekcji on-line, zapisywanie przypomnie? o pracach domowych, sprawdzianach, terminw oddawania prac czy nauka zarz?dzania w?asnym czasem.
 • Google Picasa – zarz?dzaj i obrabiaj zdj?cia klasy, dodatkowe zdj?cia do zaj??…
 • Google Personalized Homepage – pobud? ciekawo?? uczniw, pozwl im zdobywa? informacje z wielu ?rde?, jednocze?nie posiadaj?c „swoje miejsce w Internecie”. Dyskutuj na temat bie??cych wydarze? opisanych w Google News, wyt?umacz jaki przekaz niesie „Cytat dnia”, umie?? kalendarz z przypomnieniem o szkolnych wydarzeniach na stronie startowej

Dodatkowo szko?y mog? wys?a? zg?oszenie do programu Google Apps for Education, ktry daje np. dost?p do programu Google Page Creator, szkolnych skrzynek pocztowych GMail zintegrowanych z komunikatorem Google Talk. Wszystko to dost?pne w szkolnej domenie.

A, jeszcze jedno: Google organizuje w swojej siedzibie w Mountain View ca?odniowe szkolenia z zakresu obs?ugi programw wchodz?cych w sk?ad projektu „Google for Educators”. Po kursie otrzymuje si? certyfikat i tytu? „Google Certified Teacher”.

No to ten tego… kiedy takie programy nauczania dotr? do Polski? Mam nadziej?, ?e w ci?gu najbli?szych 10-15 lat, bo chcia?bym, ?eby i moje dzieci mia?y mo?liwo?? kszta?cenia si? wykorzystuj?c nieprzebrane zasoby Internetu.

Wpis opublikowany 15 października 2006
Tagi: , , , , , , , , , , , , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Google szkoli nauczycieli – Google for Educators"

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów