Google bierze si? za telefoni? – przejmuje GrandCentral.com?

 

Wed?ug informuje Michael Arrington z Techcrunch, Google ko?czy rozmowy o w sprawie przej?cia serwisu GrandCentral, s?u??cego do zarz?dzania naszym telefonem – a w zasadzie „zbudowa?” swoj? w?asn? centralk? w oparciu o jeden nowy numer telefonu. Google jak zwykle niczego nie chce potwierdzi?, ale nie s?dz?, ?eby TechCrunch si? myli?.

O samej us?udze mo?e nam opowiedzie? CEO GrandCentral, Craig Walker (nagranie z prezentacji, ktra odby?a si? jesieni? 2006 w San Diego)

G?wnym za?o?eniem GrandCentral jest posiadanie tylko jednego numeru telefonu, ktry jest z nami niezale?nie od tego u jakiego operatora mamy telefon, gdzie pracujemy, gdzie mieszkamy.

Otrzymujemy od tej firmy jeden numer telefonu, ktry nast?pnie mo?emy przekierowywa? na dowolny inny numer telefonu. Wszystko konfigurujemy na podstawie zestawu filtrw i narz?dzi:

 • Numer te?ciowej mo?emy wpisa? na spam-list? – wszystkie jej prby dodzwonienia si? do nas b?d? przekierowywane na specjaln? spamow? poczt? g?osow? :)
 • Wszystkie rozmowy mo?emy nagrywa?. Nagrywajmy wi?c wszystkie telefony od szefa. Je?li p?niej b?dzie si? wydziera?, ?e znowu ?le wykonali?my zadanie, to po prostu zalogujemy si? do naszej skrzynki i mu odtworzymy jego s?owa…
 • Dzi?ki funkcji „ListenIn” b?dziemy mogli najpierw us?ysze? dzwoni?cego, ktry t?umaczy si? naszej „wirtualnej sekretarce” po co dzwoni :) Je?li powd b?dzie wa?ny – w??czymy si? do rozmowy („chwileczk?, ??cz?…”); je?li nie – wiadomo?? zostaje nagrana na poczcie g?osowej

Do tego oczywi?cie poprzez interface WWW mamy dost?p do historii rozmw, mo?liwo?ci dodawania notatek do po??cze?, powiadamiania o nieodebranych po??czeniach przez SMS i e-mail i wielu innych.

Sama us?uga jest wci?? w fazie beta :) Dost?p do niej ma na razie grupa testerw z USA i Kanady.

GrandCentral.com

Po co Google taka us?uga? Cho?by z tego powodu, ?e jeszcze nie przej?li innej firmy z tej bran?y :) Jest to te? sposb na o?ywienie GTalk (zaczynamy walk? ze Skypem? GrandCentral pozwoli?by na wprowadzenie funkcji podobnych do Skype-IN i Skype-Voicemail.

A potem automatyczne filtry na podstawie naszych znajomo?ci w Orkut, rozmw przez GMail/GTalk, mo?liwo?? dodawania numerw telefonw do ksi??ki adresowej wprost z wynikw wyszukiwania… Google jest wsz?dzie :)

Wpis opublikowany 25 czerwca 2007
Tagi: , , , , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Google bierze si? za telefoni? – przejmuje GrandCentral.com?"

 1. Jak ju? pisa?em przera?a mnie ta ekspansja… Nie d?ugo wykupi? jakie? nie wielkie pa?stewko, usamodzielni? si? i zaczn? montowa? g?owice nuklearne. :]

  Autor komentarza, poniedziałek, 25 cze 2007 #

 2. A po co im g?owice nuklearne? Wystarczy odpowiednio zmodyfikowa? wyniki z Google, pu?ci? plotk? przez Google News, i podmieni? nazwy kilku krajw w Google Maps/Earth i pozosta?e kraje same si? powybijaj? ;)

  Autor komentarza, poniedziałek, 25 cze 2007 #

 3. @Tomasz – „powybijaj? si?” to by?o dobre ;) tylko co mo?na zmieni?? ;)

  Autor komentarza, poniedziałek, 25 cze 2007 #

 4. Zobacz jak wygl?da znajomo?? geografii w USA – na filmiku od oko?o 1:35. Wystarczy w Google News poda?, ?e np. Irak, (ktry le?y na po?udnie od stanu Nowy Jork – tak jest przecie? zaznaczone na Google Maps), zaatakowa? naszych i trzeba mu teraz da? nauczk? – t?umy ludzi w paliwo?ernych Vanach zmiecie Pensylwani? z powierzchni ziemi :)

  Autor komentarza, poniedziałek, 25 cze 2007 #

 5. W?adca w r?kach debili jest niebezpieczniejsza od dowolnej broni! ;/

  Autor komentarza, poniedziałek, 25 cze 2007 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów