Google AdWords – problemy rozwi?zane. Nowe b??dy znalezione ;)

 

Marudzi?em wczoraj na problemy z konfiguracj? konta AdWords. Wys?a?em od razu maila do supportu i… faktycznie reaguj? w przeci?gu 1 doby! Panel zosta? poprawiony, dosta?em maila z przeprosinami, przestawiono mi r?cznie stref? czasow?, wszystko ?miga. Nawet ju? konto aktywowa?em i op?aci?em :)

Poprawiony formularz AdWords

Witam,

Dzi?kujemy za Pa?stwa wiadomo??.

Przykro nam, ?e maj? Pa?stwo problemy z kontem AdWords. Aktualnie napotkali?my na pewne problemy i nasi in?ynierowie zajmuj? si? spraw? ustawie? strefy czasowej i maj? nadziej? na szybkie znalezienie rozwi?zania.

W zwi?zku z napotkanymi problemami na Pa?stwa koncie zosta?a domy?lnie wybrana strefa czasowa: „(GMT-08:00) Czas pacyficzny”. Pragniemy poinformowa?, i? zmienili?my t? stref? czasow? na (GMT+01:00) Polski Czas Lokalny .

Prosimy pami?ta?, ?e ponowna zmiana strefy czasowej Pa?stwa konta nie b?dzie mo?liwa.

Dzi?ki temu mog? Pa?stwo bez problemu przej?? do kolejnego kroku w procesie wprowadzania informacji rozliczeniowych. Je?eli nadal b?d? Pa?stwo napotyka? problemy prosimy o kontakt.

Przepraszamy za wszelkie niedogodno?ci.

Ale to i tak nie koniec b??dw znalezionych podczas aktywacji konta. Potwierdzenie p?atno?ci kart? kredytow? wygl?da troch? niesk?adnie…

Potwierdzenie p?atno?ci

Wpis opublikowany 27 czerwca 2007
Tagi: , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Google AdWords – problemy rozwi?zane. Nowe b??dy znalezione ;)"

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów