Blog Studencki 2009 – wyniki

 

blog_studencki_2009_logo

W pa?dzierniku zapowiada?em konkurs na „Blog Studencki 2009”. W kategorii IT zg?oszone zosta?y 53 blogi (lub strony blogopodobne), w pozosta?ych kategoriach zg?osze? by?o jeszcze wi?cej.

Wybr by? bardzo trudny. Wiem ju?, ?e nigdy wi?cej nie podejm? si? oceniania tak… nieocenialnej rzeczy jakim jest blog. Żeby nie by?o za ?atwo, niektrych blogerw znam, niektre blogi czytam regularnie… ale to akurat specjalnie na wyniki nie wp?yn??o. Na szcz??cie jurorw by?o wielu, brane pod uwag? by?y g?osy wszystkich i ostateczne wyniki wygl?daj? tak:

Kategoria „IT”

1. miejsce – Blog „WebFan” (http://webfan.pl/) – za przyst?pne informacje o najwa?niejszych wydarzeniach i ciekawe podej?cie do spraw zwi?zanych z tematyk? internetu.

2. miejsce – Blog „Android Lab” (http://androidlab.pl/) – za bloga, ktry jest jedn? z najlepszych skarbic wiedzy o systemie Android i nietuzinkowy layout.

3. miejsce – Blog „Yagbu” (http://yagbu.eu/) – dla studenta informatyki przemys?owej, ktry o blogowaniu wie prawie wszystko i swoimi uwagami dzieli si? ze swoimi u?ytkownikami.

Kategoria „Kobieta”

1. miejsce – Blog „Kobiety w Islamie” (http://www.kobietywislamie.blogspot.com/) – za wyj?tkowo ciekaw? tematyk? poruszan? we wpisach, zwracaj?c? uwag? opraw? graficzn?, aktywizowanie czytelnikw i umiej?tne wykorzystywanie social mediw.

2. miejsce – Blog „Poradnik sympatyczny” (http://wroclawiankajedna.blog.pl/) – za humorystyczne podej?cie do relacji damsko-m?skich, umiej?tno?? spojrzenia na ?wiat z przymru?eniem oka, umiej?tno?? zaciekawienia i utrzymania czytelnikw.

3. miejsce – Blog „Marketing do kobiet” (http://marketingdokobiet.pl/) – za niestandardowe podej?cie do marketingu, umiej?tno?? obserwowania
?wiata i prezentowania tego co ciekawe.

Kategoria „Życie studenckie”

Jury nie przyzna?o 1 i 2 miejsca. 3 miejsce ex aequo:

Blog „Mosiejczuk.pl” (http://www.mosiejczuk.pl/) – za mi?dzynarodowy charakter bloga oraz zaskakuj?cy sposb przedstawienia pobytu na wymianie studenckiej.

Blog „Szelest Stron” (http://szelest-stron.pl/) – za szerok? tematyk? poruszan? na blogu, umiej?tno?? dostrzegania i komentowania aktualnych wydarze? oraz pasj?.

Blog „Porodwka” (http://porodowka.blox.pl/html)- za niestandardow? tematyk?, obalanie mitw i ukazanie od kuchni szpitalnej rzeczywisto?ci.

Nagroda specjalna

Nagrod? specjaln? przyznan? przez portal iWoman otrzymuje – Banana Blox (http://banana.blox.pl/html)

W sk?ad Jury weszli…

 • Maciej Zawadzi?ski – Prezes Brand New Media – przewodnicz?cy Jury
 • Marcin Szewczyk – redaktor naczelny dlaStudena.pl – wsp?organizatora konkursu
 • Grzegorz Mi?kowski – redaktor naczelny interaktywnie.com
 • Marcin Hanke – bloger
 • Pawe? Nowak – bloger
 • Kasia Ogrek – portal iWoman
 • Aleksandra Sztobryn – Brand New Media
 • Marta Mielczarek – Brand New Media
 • i moja skromna osoba

Wszystkim laureatom gratuluj? i ?ycz? powodzenia i wytrwa?o?ci w dalszym blogowaniu.

A ja osobi?cie znalaz?em kilka ciekawych pozycji w?rd zg?oszonych blogw (ca?a lista dost?pna na stronie http://blogstudencki.pl/blogi/), ktre pewnie zagoszcz? w czytniku. I wszystkim polecam przegl?danie list zg?oszonych blogw w takich konkursach, bo czasem mo?na co? bardzo ciekawego trafi? ;)

Wpis opublikowany 22 stycznia 2010
Tagi: , , , , , ,
Kategorie: internet, it, konkursy, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Blog Studencki 2009 – wyniki"

 1. Nie podoba mi si? sytuacja zwi?zana z blogiem studenckim. ot tak..

  Autor komentarza, sobota, 23 sty 2010 #

 2. Troch? dziwie si? I miejscu w IT… ale tak czy inaczej gratulacje dla wszystkich uczestnikw :)

  Autor komentarza, sobota, 23 sty 2010 #

 3. Mnie te? dziwi pierwsze miejsce w dziale IT…

  No ale jak si? ma kolegw w jury…

  Autor komentarza, sobota, 23 sty 2010 #

  • Czy ja wiem ?eby od tego zale?a?o? zapewnie ka?da propozycja by?a niezale?nie od siebie oceniana przez rozmaity sk?ad.

   Autor komentarza, sobota, 23 sty 2010 #

 4. Ja chyba zachowam milczenie, bo cokolwiek powiem w kwestii wynikw i tak zostanie wykorzystane przeciwko komu?…

  Ale jak patrz? w moje oceny w panelu, to widz?, ?e jury nie by?o w pe?ni zgodne…

  Raz jeszcze zach?cam do przeklikania si? przez list? zg?osze?. Mo?na znale?? kilka fajnych pozycji.

  Autor komentarza, sobota, 23 sty 2010 #

  • Tzn. ja startowa?em w kategorii „zycie studenckie” z czystej ciekawo?ci. Niestety zawiod?em si? na organizatorach w kwestii nie przyznania nagrd za 1. i 2. miejsca – ni by to s? jakies wyt?umaczenia ale .. na ile s? logiczne to nie wiem. 3. miejsce daje sporo do my?lenia, je?li wybr by? tak trudny to moim zdaniem lepiej by?oby przyzna? jak?? nagrod? specjaln?.

   A tak szczerze, formu?a konkursu bloga studenckiego by?a ciut nietrafiona, bo nie do ko?ca precyzyjnie okre?la?a zasady udzia?u w zabawie, przez co praktycznie ka?dy mg? startowa? (a niekoniecznie musi by? studentem). Nale?y zrozumie?, i? jest to pierwsza edycja konkursu i licz?, ?e organizatorzy wyci?gn? wnioski i b?d? bardziej konsekwentni w kolejnej edycji..

   Autor komentarza, sobota, 23 sty 2010 #

 5. Nie no nie przejmuj si? jakimikolwiek insynuacjami, ktre s? wypowiadane przez kogo?, kto ma na tyle odwagi by si? podpisa? pod takim stwierdzeniem.

  Je?li nie jest to zabronione, to mg?by? poda? ile osb by?o za a ile przeciw?

  Autor komentarza, sobota, 23 sty 2010 #

  • Ja dok?adnie wiem kto si? pod czym podpisuje. I ja na przyk?ad podpisuj? si? raz jeszcze pod stwierdzeniem, ?e wybr najnajnaj bloga jest cholernie trudny, bo ka?dy patrzy na co innego. I dlatego jurorw jest wielu ?eby wszystkie zdania by?y wzi?te pod uwag?. I chcia?oby si? nagrodzi? wszystkich. I w ko?cu kto? wygrywa. I chcia?bym pozdrowi? wszystkich. I chyba tyle mog? powiedzie?.

   Autor komentarza, sobota, 23 sty 2010 #

 6. Mi?e wyr?nienie aczkolwiek rzeczywi?cie trzy 3cie miejsca to „troch?” dziwna sytuacja…

  Widocznie pierwsza edycja takiego konkursu musi „rodzi? si?” w cierpieniach.

  Pozdrawiam!

  Autor komentarza, sobota, 23 sty 2010 #

 7. a ten trzeci blog z ?ycia studenckiego o porodwce to ma tylko 23 wpisy i dzia?a przez 4 miesi?ce – czy ten blog wg waszej opinii zas?u?y? na nagrod?? Tam nawet menu nie ma i nie wiadomo jak si? po?apa? w nawigacji. Ten konkurs to jakie? pokractwo

  Autor komentarza, piątek, 5 lut 2010 #

 8. mamy ju? lipiec i od tamtego czasu pojawi? si? tylko jeden wpis na blogu o porodwce – nie ma to jak zgarn?? nagrod? po znajomo?ci bo inaczej tego nazwa? nie mo?na.

  Autor komentarza, piątek, 2 lip 2010 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów