Podstawy zarządzania jakością

Poniższe materiały zostały tu kiedyś umieszczone na potrzeby mojej grupy ze studiów. Na 99,9% nie posiadam żadnych dodatkowych materiałów związanych z tym tematem ani nie gwarantuję 100% poprawności.

 • Ilość punktów ECTS: 4
 • Przedmiot: Podstawy zarządzania jakością
 • Prowadzący: dr J. Czermiński
 • Ilość godzin: 2 tygodniowo, 30 w semestrze
 • Dzień / godzina: Czwartek, 17:00 – 19:00

Treść przedmiotu:

Wymagania i projektowanie systemów zarządzania jakością.

Analiza terminologii jakości – norma ISO 9000, algorytm wdrażania systemu jakości
w celu uzyskania certyfikatu, projektowanie polityki jakości, specyfikacja celów jakościowych.

Interpretacja wymagań systemów zarządzania jakością

Analiza norm serii ISO 9000, specyfikacja wymagań poszczególnych punktów normy
ISO 9001, lista pytań do poszczególnych punktów normy, mapowanie procesów.

Wdrażanie i dokumentowanie systemów zarządzana jakością

Wzory formatek, projektowanie procedur, instrukcji i formularzy, redagowanie elementów, księgi jakości, nadzorowanie zapisów.

Audit i certyfikacja systemów zarządzania jakością.

Analiza normy 19011, opracowanie procedury auditowania, przygotowanie
planu auditu i dokumentów auditowania, projektowanie list pytań kontrolnych, zapisy
niezgodności, raport z auditu, działania poauditowe.

Metody statystyczne i ekonomiczne aspekty związane z systemem zarządzania jakością

Analiza struktury organizacyjnej, odpowiedzialność i uprawnienia, planowanie i realizacja przeglądów kierownictwa, zadania i uprawnienia dla pełnomocnika, specyfikacja wymagań i potrzeb wg punktów normy ISO 9001, projektowanie elementów systemu jakości (zasobów, procesów, procedur).

Prawne i społeczne aspekty związane z systemem zarządzania jakością

Analiza norm PN-EN serii 45000, ISO 17025, analiza terminologii, procedury certyfikacji, systemy certyfikacji i akredytacji, analiza dokumentacji laboratorium przygotowywanego do akredytacji, projektowanie dokumentacji systemu jakości dla laboratorium akredytowanego.

Warunki zaliczenia:

zaliczenie pisemne, obecność na ćwiczeniach.

Literatura:

 • Czermiński J.(red.) Pełnomocnik jakości Akademia Morska w Gdyni.2005 T.1 i 2
 • Chabiera J., S. Doroszewicz, A. Zbierzchowska, 2000, Zarządzanie jakością. Poradnik menedżera. Centrum Informacji Menedżera CIM, Warszawa.
 • Dahigaard J., K. Kristensen, G. K. Kanji, 2002, Podstawy zarządzania jakością. PWN, Warszawa.
 • Hamrol A., W. Mantura, 2002, Zarządzanie jakością – teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
 • Kanij G. K, M. Asher, 1996, 100 Methods for Total Quality Management. Sage Publications.
 • Karaszewski R., 2001, TQM – teoria i praktyka. Dom Organizatora. Toruń.
 • Kraszewski R., 1999, TQM – Zarządzanie przez jakość. Wybrane zagadnienia. TNOiK, Toruń
 • Łańcucki J. (pod red.), 1997, Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego sp. z o.o., Bydgoszcz.
 • Łunarski J., 1998, Zarządzanie Jakością. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki
  i Zarządzania, Rzeszów.
 • Malinowska E., W. Nierzwicki, M. Richert, M. Wiśniewska, 1999, Zarządzanie jakością, wybrane zagadnienia. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk.
 • Steinbeck H., 1998, TQM – Kompleksowe Zarządzanie Jakością. Doświadczenie praktyczne z IBM Niemcy. Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa.
 • Tabor A., A. Zając, M. Rączka, 1999, Zarządzanie jakością. Tom I. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków.
 • Wasilewski L., 1998, Podstawy zarządzania jakością. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa.
 • Wiśniewska M., 2002, Normy ISO serii 9000:2000. Wymagania, analiza, wdrażanie. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. Z o.o., Gdańsk.
 • Wojciechowski H., 2000, ISO 9000 w praktyce. Dokumentowanie – wdrażanie – przykłady. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk.
Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów