Podejście procesowe w zarządzaniu

Poniższe materiały zostały tu kiedyś umieszczone na potrzeby mojej grupy ze studiów. Na 99,9% nie posiadam żadnych dodatkowych materiałów związanych z tym tematem ani nie gwarantuję 100% poprawności.

  • Ilość punktów ECTS: 4
  • Przedmiot: Podejście procesowe w zarządzaniu
  • Prowadzący: dr inż. Zygmunt Mietlewski
  • Ilość godzin: 2 tygodniowo, 30 w semestrze
  • Dzień / godzina: Piątek, 11:00 – 13:00

Treść przedmiotu:

O relacji między podejściem funkcjonalnym i procesowym w zarządzaniu. Procesowe zarządzanie produkcją i pracą. Organizacja zorientowana na procesy – ujęcie modelowe. Zarządzanie procesami w wybranych koncepcjach zarządzania. Procesowa organizacja przedsiębiorstwa. Potencjalne źródła niesprawności w organizacji procesowej. Standaryzacja procesów a zarządzanie procesowe. Identyfikacja czynników zarządzania procesowego w przedsiębiorstwie. Współczesne możliwości implementacji zarządzania procesowego w przedsiębiorstwie. Strategiczna kontrola procesów. Metody wyceny procesów w przedsiębiorstwie.

Warunki zaliczenia:

Uczestnictwo w wykładach plus test na ocenę min. dst. (60 pkt.).

Literatura:

  • K. Perechuda, Metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.
  • L.J. Krzyżanowski, O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, metafory, modele, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1999.
  • J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów