Podej?cie procesowe w zarz?dzaniu

Poniższe materiały zostały tu kiedyś umieszczone na potrzeby mojej grupy ze studiów. Na 99,9% nie posiadam żadnych dodatkowych materiałów związanych z tym tematem ani nie gwarantuję 100% poprawności.

 • Ilo?? punktw ECTS: 4
 • Przedmiot: Podej?cie procesowe w zarz?dzaniu
 • Prowadz?cy: dr in?. Zygmunt Mietlewski
 • Ilo?? godzin: 2 tygodniowo, 30 w semestrze
 • Dzie? / godzina: Pi?tek, 11:00 – 13:00

Tre?? przedmiotu:

O relacji mi?dzy podej?ciem funkcjonalnym i procesowym w zarz?dzaniu. Procesowe zarz?dzanie produkcj? i prac?. Organizacja zorientowana na procesy – uj?cie modelowe. Zarz?dzanie procesami w wybranych koncepcjach zarz?dzania. Procesowa organizacja przedsi?biorstwa. Potencjalne ?rd?a niesprawno?ci w organizacji procesowej. Standaryzacja procesw a zarz?dzanie procesowe. Identyfikacja czynnikw zarz?dzania procesowego w przedsi?biorstwie. Wsp?czesne mo?liwo?ci implementacji zarz?dzania procesowego w przedsi?biorstwie. Strategiczna kontrola procesw. Metody wyceny procesw w przedsi?biorstwie.

Warunki zaliczenia:

Uczestnictwo w wyk?adach plus test na ocen? min. dst. (60 pkt.).

Literatura:

 • K. Perechuda, Metody zarz?dzania przedsi?biorstwem, Wyd. AE we Wroc?awiu, Wroc?aw 1998.
 • L.J. Krzy?anowski, O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, metafory, modele, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1999.
 • J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarz?dzania, PWE, Warszawa 2002.

Najnowsze posty:


Najnowsze komentarze:

 • koko: Czesc wszystkim, a ja mam pytanie, mieszkam w uk i zalozylem pay pala,2 dni temu dokonalem tranzakcji i...
 • Meh: Witam, Patrz?c na recenzje w Amazon UK, ta nawigacja jest cieniutka. Jak jest z gubieniem sygna?u GPS? Bo na to...
 • janusz walecki: Kupi?em Router Netgear N600 WNDR3700v2 w celu wykonania domowej sieci Wi-fi. Obecnie korzystam z...
 • Andoru: Obecnie jak w??cz? gre online Nostale na tym netbooku to bardzo laguje mi j?, rwnie? flash player cz?sto si? za...
 • Andoru: Jestem posiadaczem tego netbooka. Bateria odstaj?ca mo?e i poprawia jako?? pisania, ale takie zamocowanie jej...
Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów