Opakowania w gastronomii

Poniższe materiały zostały tu kiedyś umieszczone na potrzeby mojej grupy ze studiów. Na 99,9% nie posiadam żadnych dodatkowych materiałów związanych z tym tematem ani nie gwarantuję 100% poprawności.

 • Ilość punktów ECTS: 2
 • Przedmiot: Opakowania w gastronomii
 • Prowadzący: dr inż. Mariola Jastrzębska
 • Ilość godzin: 1 tygodniowo, 15 w semestrze
 • Dzień / godzina: Środa, 15:00 – 17:00 (1 połowa semestru)

Treść przedmiotu:

 • Opakowanie a jakość produktów spożywczych. Wytyczne ogólne dotyczące pakowania żywności.
 • Wymagania dotyczące oceny jakości zdrowotnej materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 • Znaczenie procesu pakowania dla bezpieczeństwa żywności
 • Nowoczesne systemy pakowania żywności a ich wpływ na jakość i trwałość produktów.
 • Wymagania w stosunku do opakowań przeznaczonych do mikrofalowej obróbki żywności. Problem doboru opakowań do żywności ogrzewanej mikrofalami.
 • Folie opakowaniowe giętkie do pakowania produktów spożywczych
 • Materiały opakowaniowe dla mrożonek
 • Opakowania mleka i produktów mleczarskich
 • Pakowanie pieczywa
 • Opakowania bezalkoholowych napojów gazowanych i niegazowanych
 • Pakowanie mięsa i przetworów mięsnych
 • Opakowania koncentratów spożywczych
 • Metody przedłużania trwałości warzyw i owoców mało przetworzonych. Nowe opakowania w warzywnictwie.

Warunki zaliczenia:

zaliczenie

Literatura:

 • Czerniawski B., Michniewicz J.: Opakowania żywności. AGRO Food Technology, Czeladź 1998
 • Kubera H.: Zachowanie jakości produktu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2002
 • Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M.: Współczesne opakowania. Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Technologii Å»ywności, Kraków 2003
 • Ucherek M.: Opakowania a ochrona środowiska. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2005
 • Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M.: Podstawy opakowalnictwa towarów. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2004
 • Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M.: Postęp techniczny w opakowalnictwie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2003
Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów