Nadzór i kontrola jakości artykułów rolno-spożywczych

Poniższe materiały zostały tu kiedyś umieszczone na potrzeby mojej grupy ze studiów. Na 99,9% nie posiadam żadnych dodatkowych materiałów związanych z tym tematem ani nie gwarantuję 100% poprawności.

 • Ilość punktów ECTS: 4
 • Przedmiot: Nadzór i kontrola jakości artykułów rolno-spożywczych
 • Prowadzący: dr hab. inż. Halina Koleda, prof. nadzw. AM, mgr inż. Anna Platta
 • Ilość godzin: 2 tygodniowo, 30 w semestrze
 • Dzień / godzina: Piątek, 11:00 – 13:00

Treść przedmiotu:

 • Organizacja i zasady działalności Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych. Zadania IJHARS w zakresie kontroli jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych oraz warunków składowania i transportu tych artykułów, zakres kontroli i zasady jej przeprowadzania, uprawnienia pracowników Inspekcji.
 • System kontroli jakości artykułów rolno-spożywczych w Unii Europejskiej. Kontrola jakości artykułów rolno-spożywczych w Polsce. Organizacja rynku artykułów rolno-spożywczych w Unii Europejskiej.
 • Rozporządzenia Komisji (WE) w sprawie kontroli zgodności ze standardami jakości handlowej obowiązującymi dla artykułów rolno-spożywczych.
 • Kontrola zgodności artykułów rolno-spożywczych na rynku wewnętrznym oraz przeznaczonych na eksport i pochodzących z importu. Postępowanie z artykułami rolno-spożywczymi przeznaczonymi do przetwórstwa.
 • Metody kontroli zgodności artykułów rolno-spożywczych z obowiązującymi standardami jakości handlowej.
 • Postanowienia dotyczące jakości, wielkości, tolerancji, prezentacji, znakowania i pakowania artykułów rolno-spożywczych.
 • Warunki jakościowe dotyczące artykułów rolno-spożywczych, dla których nie określono wspólnotowych standardów jakości handlowej.

Warunki zaliczenia:

zaliczenie pisemne

Literatura:

 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. Nr 187 z 2005 r., poz. 1577 – tekst jednolity).
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. Nr 05 z 2005 r).
 • Ustawa z dnia 19 lutego 2004 roku o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych (Dz. U. Nr 62 z 2004 r., poz. 572).
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 roku o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 223 z 2003 r., poz. 2221 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 22 stycznia 2004 roku o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 34 z 2004r., poz. 292).
 • Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 roku o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. Nr 76 z 2001 r., poz. 811 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o nadmiernych zapasach produktów rolnych i produktów cukrowych (Dz. U. Nr 97 z 2004 r., poz. 964 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128 z 2001 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 26 lipca 2000 roku o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89 z 2000 r., poz. 991 z późniejszymi zmianami).
 • Wspólna organizacja rynku owoców i warzyw w Unii Europejskiej. System kontroli jakości świeżych owoców i warzyw. Projekt Phare PL0006.08, Warszawa 2003.
Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów