Finanse osobiste

Poniższe materiały zostały tu kiedyś umieszczone na potrzeby mojej grupy ze studiów. Na 99,9% nie posiadam żadnych dodatkowych materiałów związanych z tym tematem ani nie gwarantuję 100% poprawności.

 • Ilość punktów ECTS: 2
 • Przedmiot: Finanse osobiste
 • Prowadzący: dr Krzysztof Sarnowski
 • Ilość godzin: 1 tygodniowo, 15 w semestrze
 • Dzień / godzina: Piątek, 7:00 – 9:00

Treść przedmiotu:

Konta osobiste, lokaty bankowe oraz karty kredytowe (2 godz.)

Podstawy prawne, oprocentowanie kont i lokat, opłaty i prowizje, bankomaty, usługi dodatkowe do kont osobistych, bezpieczeństwo, podziały kart płatniczych.

Kredyty gotówkowe, samochodowe, mieszkaniowe, konsolidacyjne; pożyczki hipoteczne, odnawialne (2 godz.)

Podstawy prawne, cele na które przyznawane są kredyty, waluty, zabezpieczenia, rodzaje rat, kwoty kredytu, okres kredytowania, oprocentowanie, opłaty i prowizje, ryzyko walutowe.

Fundusze inwestycyjne (3 godz.)

Podstawy prawne, wady i zalety inwestowania za pomocą funduszy inwestycyjnych, rodzaje funduszy inwestycyjnych, plany systematycznego oszczędzania, kryteria istotne przy wyborze funduszu inwestycyjnego.

Fundusze emerytalne (2 godz.)

Założenia zreformowanego systemu emerytalnego, podstawy prawne, otwarte fundusze emerytalne, towarzystwa funduszy emerytalnych, minimalna wymagana stopa zwrotu, opłaty i prowizje, pracownicze programy emerytalne, formy PPE.

Ubezpieczenia na życie i majątkowe (3 godz.)

Podstawy prawne, podział ubezpieczeń, ubezpieczenia ochronne, ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowe i oszczędnościowe, komunikacyjne, ubezpieczenia mieszkania i domu.

Inwestycje w akcje i obligacje na giełdzie papierów wartościowych (2 godz.)

Rodzaje papierów wartościowych notowanych na GPW, system giełdowy, rynki giełdowe, rodzaje zleceń giełdowych, indeksy giełdowe, oferta biur maklerskich.

Indywidualne Konta Emerytalne (1 godz.)

Podstawy prawne, korzyści podatkowe, formy IKE, koszty.

Warunki zaliczenia:

test wyboru

Literatura:

 • Dobosiewicz Z.; „Bankowość”; PWE; 2005.
 • Dziawgo L.; „PRIVATE BANKING”; Oficyna Ekonomiczna; 2006.
 • Red. Korenik D.; „Innowacyjne usługi banku”; PWN; 2006.
 • Gabryelczyk K; „Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność”; Oficyna Ekonomiczna; 2006.
 • Jajuga K. Jajuga T; „Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa”;PWN; 2006.
 • „Nasz Rynek Kapitałowy” (miesięcznik).
 • Rogala M.; „Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste”; Helion; 2006.
 • www.bankier.pl
 • www.money.pl
 • www.expander.pl
 • www.open.pl
 • www.xelion.pl
 • www.aukcjekredytowe.pl
 • www.analizy.pl
Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów