Wirtualna Polska – Laborka – masz pomys? na internet?

 

W pa?dzierniku bie??cego roku Interia wystartowa?a z drug? edycj? konkursu na nowe projekty – OpenMind. W zamian za pomys? na nowy serwis mo?na by?o zgarn?? 5000z? i jakie? gad?ety firmowe. Zwyci?zcw w ko?cu wybrano, jaki projekt zosta? wybrany tym najlepszym pewnie dowiemy si? za jaki? czas. Mam tylko nadziej?, ?e to nie by? Smaker…

Kilka dni temu z podobn? inicjatyw? ruszy?a Wirtualna Polska. W projekcie „Laborka” nagrody s? znacznie wy?sze: nagroda za pierwsze miejsce to 30 000z? brutto, kolejne miejsca na podium to odpowiednio 20 tysi?cy i 10 tysi?cy z?.

Wirtualna Polska - Laborka

Mam kilka pomys?w ktrych sam z powodu braku czasu/umiej?tno?ci/do?wiadczenia/gotwki pewnie szybko (je?li w ogle…) nie zrealizuj?, 30 tysi?cy piechot? nie chodzi i jeszcze na stronie g?wnej napisane „Zg?oszenie zajmie Ci tylko par? minut !” – mo?na sprbowa?, nie? :) Zacz??em si? wczytywa? w opis projektu, regulamin…

Najpierw opisz? kilka oglnikw dotycz?cych konkursu, a potem to oceni? i podam kilka ciekawostek z regulaminu… :)

Jakich pomys?w szukaj??

Chyba nie ma zaskocze?. Szukaj? wszystkiego :) Pomys? musi si? zawiera? przynajmniej w jednym z poni?ej wymienionych obszarw

 • rozwi?zania dla biznesu.
 • projekty spo?eczno?ciowe.
 • projekty multimedialne.
 • us?ugi ?wiadczone za po?rednictwem Internetu.
 • us?ugi ?wiadczone jednocze?nie za po?rednictwem Internetu i sieci komrkowej.
 • rozwi?zania technologiczne.
 • tre?ci (kontent) przeznaczone do rozpowszechniania za po?rednictwem Internetu.
 • projekty zwi?zane z szeroko rozumian? rozrywk?.

Trzy etapy

Ca?a walka zosta?a podzielona na trzy etapy:

W pierwszym etapie, trwaj?cym w dniach 14 grudnia 2007 – 14 stycznia 2008, ma miejsce wst?pna ocena pomys?w. Wst?pna ocena nades?anych zg?osze?, odrzucenie zg?osze? nie spe?niaj?cych wymogw formalnych itp.

Do drugiego etapu (20 stycznia – 29 lutego 2008) zostan? zaproszeni wybrani. B?d? oni poproszeni o przes?ania szczeg?owych opisw pomys?w, zawieraj?cych m.in. analiz? SWOT, biznesplan, opis osoby lub osb pracuj?cych nad tym projektem ze wskazaniem na lidera zespo?u. Najlepszych czeka…

Trzeci etap, czyli spotkanie face to face z wielk? Komisj? Konkursow?. Omawiamy szczeg?y, podejmujemy decyzje. Ostateczne wyniki do 31 maja 2008r.

Czy warto si? w to bawi??

Szczerze mwi?c, gdy doszed?em do ko?ca regulaminu, stwierdzi?em, ?e WP to organizuje dlatego, ?e im ostatnia akcja rekrutacyjna nie wysz?a…

Samo wybranie najlepszego projektu trwa prawie p? roku! W e-?wiecie to ca?a wieczno??! Ile rzeczy si? mo?e w tym czasie wydarzy?, ile zmian! A my dopiero wybierzemy projekt, ktry zaczniemy realizowa?…

Drug? wa?n? rzecz? jest to, ?e aby mie? szanse na wygranie tych 30 tysi?cy musimy si? cholernie du?o napracowa?. Mwi? tu zw?aszcza o drugim etapie. Oto co mamy w wymaganiach:

Zaproszenie wybranych w pierwszym etapie uczestnikw do przesy?ania szczeg?owych opisw pomys?w, zawieraj?cych:

 • opis osoby lub osb pracuj?cych nad tym projektem ze wskazaniem na lidera zespo?u
 • analiz? rynku, analiz? SWOT
 • rozszerzony opisu projektu wraz z opisem funkcjonalnym
 • wst?pne projekty graficzne (nie wymagane)
 • biznesplan (koszty, przychody)
 • wst?pny harmonogram prac, prezentacje projektu (w ppt)

Analiz? wybranego rynku tworz? teraz w ramach projektu na uczelni – czteroosobowy zesp? dosta? na to 2 miesi?ce (BTW: postaram si? j? gdzi? opublikowa? w sieci po ocenie, za zgod? reszty zespo?u. Wybrali?my sobie bardzo nietypowy i ciekawy rynek…;-)). Analiza SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) te? wymaga wi?cej ni? jednego popo?udnia. Napisanie dobrego biznesplanu… Profesjonalne firmy potrafi? za napisanie takiego dokumentu skasowa? nawet kilka tysi?cy z?otych.

Do tego musimy zebra? sobie (chocia? wst?pnie) ekip?, ktra by nad tym p?niej zacz??a pracowa?.

Gdybym ja mia? genialny innowacyjny pomys?, zesp? ludzi ch?tnych do pracy nad nim i opracowany biznesplan, Laborka Wirtualnej Polski by?aby ostatnim miejscem, do ktrego bym si? zg?osi?.

Kto? z Was by si? czai? przez p? roku licz?c na to, ?e jakim? cudem to by dostaniemy g?wn? nagrod? w tym konkursie? Bo ja bym kombinowa? ile wlezie aby samemu zdoby? odpowiednie fundusze (kredyty, fundusze UE, inkubatory przedsi?biorczo?ci, VC…) i to wdra?a?. I liczy? pieni?dze na koncie a nie na to, ?e WP mnie raczy przyj?? na sta?, ?ebym mg? powdra?a? mj pomys?…

Czytajcie regulaminy

I na koniec obiecane kilka ciekawostek z regulaminw:

Otwarcie na standardy. W

Kandydat na uczestnika Programu WP Laborka, zakwalifikowany przez WP do Drugiego Etapu Programu WP Laborka, powinien dostarczy? drog? elektroniczn? na adres laborka@serwis.wp.pl komplet dokumentw dotycz?cych Projektu, w tym: (…)

 • prezentacje Projektu (w formacie Power Point)
 • zgodnie z poni?szymi zasadami:

  1. termin dostarczenia: do godz. 23:59 dnia 29 lutego 2008
  2. forma: dokumenty zgodne ze standardami MS Office.

Mo?emy za?o?y? bloogaska na ktrym b?dziemy mogli relacjonowa? nasz udzia? w tym konkursie… ale bez pisania o tym konkursie:

Uczestnicy Programu WP Laborka bior?cy udzia? w Drugim Etapie Programu WP Laborka mog? relacjonowa? przebieg swoich dzia?a? w blogach publikowanych w serwisie internetowym www.bloog.pl. Blogi b?d? prowadzone we wsp?pracy z osobami wskazanymi przez WP. Uczestnicy Programu WP Laborka nie b?d? mogli ujawnia? w blogach informacji dotycz?cych Programu WP Laborka, Projektw ani WP, ktrych ujawnienie mog?oby narazi? na szkod? WP lub osoby trzecie

Chyba wol? posiedzie? przy Javie i poklepa? co? dla Androida… Google nie wymaga takiej papierkologii tylko sprawnej, fajnej aplikacji. I zap?aci wi?cej ;)

A – jeszcze jedno. Google nie umieszcza u siebie na stronach konkursowych wielkich animowanych bannerw podpi?tych do w?asnej sieci reklamowej…

Wpis opublikowany 22 grudnia 2007
Tagi: , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Wirtualna Polska – Laborka – masz pomys? na internet?"

 1. Jak zwykle, WP prbuje co? nieudolnie wykona? :(
  Zawsze denerwuje mnie brak grafikw? Chocia?by taka strona rekrutacja.Mogli ?adnie to wykona?, a nie na odwal.

  Autor komentarza, sobota, 22 gru 2007 #

 2. Jak to mwi? bracia Anglosasi – dajcie mi przerw?!
  Chocia? dla ch?tnych naiwnych daliby bia?e kitle z logiem WP – bo skoro „Laborki”, to takie z przwdziwego zdarzenia!

  Hmmm, a mo?e poszukajmy blogera-agenta, ktry mg?by narazi? na szkod? WP lub osoby trzecie?…

  Autor komentarza, sobota, 22 gru 2007 #

 3. @Mati: Czy ja wiem, formularz rekrutacyjny nie jest z?y. Formularza jako takiego nie ma co bajerowa?… :)

  Z rozmw ze znajomymi wynika, ?e najwa?niejszym dla nich punktem w formularzu by?o „Oczekiwania w stosunku do pracodawcy”. Masa emocji, plotek i spekulacji typu „tych, ktrzy zaznaczyli umow? o prac? od razu wywalaj?”, „a ja wpisa?em chyba o tysiaka za du?o itp.”

  A co do laborek – motyw z bloogaskiem jest ?wietny – nie wiem o czym mo?na pisa? wtedy – i to jeszcze z w?asnym supervisorem ;)

  Teraz sobie przypomnia?em, ?e gdzie? wyczyta?em swego czasu takie zdanie: „nie ma ?adnego powa?nego projektu bez power pointa” ;)

  Autor komentarza, sobota, 22 gru 2007 #

 4. Kolejna inicjatywa zrb nam robot? za kilkaset ty? PLN to mo?e wygrasz 30 „tysiw” – ?miechu warte.

  Autor komentarza, sobota, 22 gru 2007 #

 5. Jak nic staje mi przed oczami prba stworzenia polskiego „Imagine Cup” z nakierowaniem na biznes, a nie na ide?.

  Autor komentarza, sobota, 22 gru 2007 #

 6. wazne, ze wreszcie WP si? obudzi?o. nawet je?li niespecjalnie dobrze wygl?da po tym ?nie. zobaczymy jakie b?dzie wygl?da?o wstawanie z ??ka.

  Autor komentarza, sobota, 5 sty 2008 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów