Sexperyment Google AdWords, czyli stawiamy na demografi?

 

Google og?osi?o dzisiaj nowy ficzer AdWords – Demographic bidding, czyli uwzgl?dnienie cech demograficznych w licytacji. Chcesz dotrze? ze swoj? reklam? kosmetykw do kobiet w wieku 18-25 lat? A mo?e wolisz dotrze? ze swoim produktem do m??czyzn w wieku ?rednim? Nie ma problemu!

Google AdWords

Wybrani reklamodawcy z USA i Wielkiej Brytanii mog? teraz okre?laj?c swoje stawki w kampaniach, sprecyzowa? odpowiednie wsp?czynniki w zale?no?ci od p?ci (ang. sex – st?d tytu? ;)) oraz wieku internautw.

Sk?d Google ma dane demograficzne internautw?

Jak mo?emy przeczyta? na stronach Centrum Pomocy:

Some publishers on the Google content network know certain individual details about their users. Social networking sites, for instance, often ask users to identify themselves by age and gender. On sites that provide this type of information about their users, Google can often display your AdWords ads to members of the groups that you prefer, or prevent your ads from displaying to members of groups you don’t want to reach. You can bid more for your preferred demographic groups to help make sure your ad reaches members of those groups.

Czy?by pierwsze wzmianki o praktycznym wykorzystaniu platformy OpenSocial? Mog? si? za?o?y?, ?e na pewno przetestuj? to na YouTube / Orkut.

Google oczywi?cie od razu uspokaja, ?e jego dzia?ania id? w parze z ochron? danych osobowych:

To protect user privacy, AdWords receives this data only from publishers that have permission from users to share their data according to the site’s terms and conditions. Users are never identified personally, but only as anonymous aggregated data in the demographic reports. And to protect the privacy of minors, users under 18 can’t be targeted demographically.)

Jak to wygl?da od strony reklamodawcy?

Nowy ficzer polega na okre?leniu o ile procent wi?cej jeste?my sk?onni p?aci? za reklamy wy?wietlane wybranym grupom. Maksymalna warto?? takiego wyr?nienia wynosi 500% podstawowej stawki.

Przyk?adowo, CPC/CPM dla naszej jednostki reklam wynosi 2z?. Zale?y nam na dotarciu do kobiet, wi?c w panelu wybieramy p?e? pi?kniejsz? i okre?lamy dla niej mno?nik na np. +25%. Oznacza to, ?e gdy system reklam zidentyfikuje u?ytkownika jako kobiet?, CPC/CPM naszej reklamy b?dzie zwi?kszone o 25%, czyli rwne 2,5z? – czyli w licytacji b?dziemy na lepszej pozycji od naszych konkurentw. Google wychodzi z za?o?enia, ?e za reklamy skierowane do grupy bardziej dla nas atrakcyjnej, jeste?my sk?onni zap?aci? wi?cej. Analogicznie mo?emy zmniejsza? CPC/CPM dla grup, ktre nas nie interesuj?.

No c?, ciekawe rozwi?zanie. Wa?ne oczywi?cie jest jakie serwisy przy??cz? si? do programu.

Wpis opublikowany 24 stycznia 2008
Tagi: , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Sexperyment Google AdWords, czyli stawiamy na demografi?"

  1. nasza-klasa mog?aby do??czy?, korzystaj? z adSense :)

    Autor komentarza, czwartek, 24 sty 2008 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów