Pra?at Jankowski – Sancto subito!

 

Prosz? pa?stwa, nasz bohater, Jego Eminencja Monsignore Henryk J. d??y do ?wi?to?ci. Za ?ycia. Po?rednio wchodzi nawet w koalicj? z Ojcem Dyrektorem (szczeg?y: czwarty akapit), ?eby tego osi?gn??. Nasz duchowny zza kierownicy swojego Maybacha przenosi si? na pomnik w Starogardzie Gda?skim.

Oto podaje za Wirtualn? Polsk? (chocia? wyczyta?em to najpierw w Dzienniku Ba?tyckim).

Pomnik ksi?dza Jankowskiego

Pomnik ks. Henryka Jankowskiego mia?by stan?? nieopodal rodzinnego domu kap?ana, przy Urz?dzie Miejskim w Starogardzie Gd. Pieni?dze na ten cel maj? pochodzi? z instytutu pra?ata.

Gda?ski kap?an, kapelan „Solidarno?ci”, ks. pra?at Henryk Jankowski otworzy w lutym 2006 roku w Warszawie instytut swojego imienia. Placwka ma zaj?? si? dokumentowaniem roli Ko?cio?a katolickiego w historii PRL. Dzisiaj albo w najbli?szych dniach s?d ma zarejestrowa? t? instytucj?. Pieni?dze na funkcjonowanie placwki maj? pochodzi? od prywatnych darczy?cw, w tym przedstawicieli Polonii. Za?o?ycielom uda?o ju? si? zebra? fundusze na rozpocz?cie dzia?alno?ci.

(…)

Kazimierz Netka, Jaros?aw Stanek

Wpis opublikowany 27 grudnia 2005
Tagi: , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Pra?at Jankowski – Sancto subito!"

 1. A sk?d w tobie taka nienawi?? do o. Rydzyka ? Je?li ma sobie by? , to niech sobie b?dzie i niech robi co chce , to te? cz?owiek taki jak inni

  Autor komentarza, niedziela, 5 mar 2006 #

 2. Ojciec Dyrektor akurat nie wyst?puje tu w roli pierwszoplanowej.

  I to nie jest ?adna nienawi??. Uwa?am po prostu, ?e osoby duchowne, a tym bardziej o takiej „popularno?ci”, powinny jednak zachowywa? pewien dystans do takiego przepychu. Bo stawianie sobie pomnikw za ?ycia uwa?am za lekkie przegi?cie…

  Pomijaj?c ju? wszelkie g?oszone has?a antysemickie, mieszanie si? w sprawy zupe?nie nie zwi?zane z Ko?cio?em itp.

  Autor komentarza, niedziela, 5 mar 2006 #

 3. jankowski to niezwykle ciekawy przypadek.
  wspolpracowal w latch 80-ych z samozwanczym prezydentem RP na uchodzstwie juliuszem nowina sokolnickim. pelnil u niego funkcje ministra stanu, a od uzurpatora dostal wszystkie polskie ordery.

  Autor komentarza, wtorek, 13 cze 2006 #

 4. Ksi??e Pra?acie – cz?owieku opami?taj si? !!! Zosta?e? powo?any aby by? Aposto?em Chrystusa a nie Bogaczem XXI wieku. Wr? do Boga – i mniej ?wiadomo?? ?e staniesz ze swoim ?yciem przed boskim majestatem. Dzieci polskie g?oduj? a ty ksi??e ubierasz si? jak krl i prowadzisz debaty w telewizji zamiast si? modli?. B?d? pami?ta? o ksi?dzu w modlitwie o ?ask? opami?tania bo tacy dostojnicy prowadz? Ko?ci? do upadku. Niech dobry Bg udzieli ?aski opami?tania -Ania lat19 Gda?sk

  Autor komentarza, poniedziałek, 7 kw. 2008 #

 5. Osobi?cie nie przeszkadza mi to jak ?yje pra?at.To on sie powinien wstydzi?.Chocia? czy on to ukrad?,czy co?Ludzi sami daj? na tace co ?aska.Ale to wszystko to piku?.Prawdziwy problem tkwi w tym,?e ten ca?y cyrk dra?ni przeci?tnego zjadacza ziemniakw.Ludzie zbyt mocno ??cz?(i to nie grzech,ani niczyja wina)ko?ci? jako instytucj? z istot? i sednem wiary,i zniesmaczeni takimi numerami,ewidentnymi zaniedbaniami i spychologi? ko?cio?a odwracaj? si? i odchodz? od istoty wiary w?a?nie,odchodz? od Boga.Po prostu przestaj? go poznawac,szuka?…To bardzo smutne.
  Pozdrawiam

  Autor komentarza, wtorek, 8 kw. 2008 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów