Gda?ski Park Naukowo-Technologiczny im. prof. Hilarego Koprowskiego

 

Gda?ski Park Naukowo-Technologiczny

4. wrze?nia uroczy?cie otwarto Gda?ski Park Naukowo-Technologiczny im. prof. Hilarego Koprowskiego, efekt wsp?pracy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o., samorz?du Wojewdztwa Pomorskiego, Miasta Gda?ska oraz Politechniki Gda?skiej. Na terenach dawnych zak?adw graficznych przy ul. Trzy Lipy na gda?skiej Morenie powsta? kompleks, w ktrym maj? znale?? miejsce firmy z bran?:

 • technologie informacyjne i telekomunikacyjne
 • materia?y funkcjonalne i nanotechnologie
 • ochrona ?rodowiska
 • biotechnologia, chemia ?ywno?ci i lekw

Na przedsi?biorcw czeka ponad 16 tys. m2 powierzchni u?ytkowej, ktra w ci?gu najbli?szych dwch lat ma zosta? rozbudowana do ponad 40 tys. m2. Obecnie do dyspozycji innowacyjnych firm oddano:

 • powierzchnia biurowo-techniczna – 7,4 tys. m2
 • powierzchnia technologiczno-produkcyjna (hale produkcyjne) – 7,3 tys. m2
 • powierzchnia konferencyjno-szkoleniowa – 0,5 tys. m2
 • Inkubator Firm Technologicznych – 1,3 tys. m2
 • pozosta?e powierzchnie przeznaczone dla organizacji wspieraj?cych rozwj firm innowacyjnych oraz inne techniczno-us?ugowe.

Warto te? wspomnie?, ?e od 2001 roku w centrum Gdyni dzia?a Pomorski Park Naukowo Technologiczny (www.ppnt.gdynia.pl). PPNT zajmuje obszar prawie 6 hektarw w samym centrum miasta. 9 tys. m2 to powierzchnia biurowa i laboratoryjna. Dzia?a tam obecnie oko?o 70 firm.

Wi?cej o GPN-T mo?na poczyta? na stronach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Wpis opublikowany 4 września 2008
Tagi: , , , , , ,
Kategorie: internet, it, trjmiasto

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Gda?ski Park Naukowo-Technologiczny im. prof. Hilarego Koprowskiego"

 1. To jest tylko Sopot nie ma tego czego?, otwarcie za rok?

  Autor komentarza, piątek, 5 wrz 2008 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów