BYKOM-STOP w Dzienniku Ba?tyckim

 

2 grudnia 2005 odbieram poczt?:

Jestem reporterem „Dziennika Ba?tyckiego” i zainteresowa?a mnie Pana akcja. Ch?tnie napisa?bym o niej kilka s?w. Je?li to mo?liwe, prosi?bym o kontakt telefonicznego do Pana, ?ebym mg? zadzwoni? i umwi? si? na rozmow?.

16 grudnia, „Dziennik Ba?tycki„, strona 15.:

Bycza strona.. Pod adresem http://www.bykom-stop.avx.pl/ gdynianin za?o?y? stron? kampanii na rzecz poprawnej pisowni, pod chwytliwym has?em „Bykom stop”. Mo?na ?ci?gn?? z niej specjalnej bannery i umie?ci? na swojej witrynie internetowej.

Pogromca bykw

Tomasz Topa. Mi?o?nik poprawnej polszczyzny

Cho? nie jest polonist?, potrafi si? zagotowa?, gdy widzi ra??ce b??dy ortograficzne. Tomasz Topa, student kierunku towaroznawstwa i przedsi?biorczo?ci Akademii Morskiej w Gdyni, zapocz?tkowa? oglnopolsk?, internetow? kampani? na rzecz poprawnej polszczyzny w sieci, od razu wzbudzaj?c tym spore kontrowersje.

Jedni uwa?aj? go za rewolucjonist?. Codziennie otrzymuje mnstwo mailw z wyrazami poparcia. Do jego akcji przy??czaj? si? kolejne portale internetowe.

– Ale s? te? tacy, ktrzy wyzywaj? mnie od terrorystw – mwi Tomasz Topa. – Twierdz?, ?e pi?tnuj?c b??dy ortograficzne, naruszam ich swobod?. Ja si? jednak tym nie przejmuj?, bo uwa?am, ?e poprawne pisanie jest pewnym sensie wyznacznikiem kultury, dobrego wychowania i szacunku dla odbiorcy.

– Jak to si? sta?o, ?e zapali?a si? panu w g?owie lampka i postanowi? pan walczy? z b??dami ortograficznymi w Internecie?

– My?l taka ?wita?a mi od dawna. Jednak miarka przebra?a si? momencie choroby, a potem ?mierci papie?a Jana Pa?a II. Internauci nie potrafili nawet tego uszanowa?. Nard by? w ?a?obie, tymczasem na forach internetowych pojawia?y si? wyrazy „papierz”. Wychwyci?em takich b??dw sporo, na dodatek ich autorzy – gdy interweniowa?em – bardzo cz?sto podchodzili do tematu niezwykle swobodnie i nie widzieli swoim post?powaniu niczego z?ego. Dlatego powiedzia?em: do??. Postanowi?em walczy? z b??dami.

– W jaki sposb pan to robi?

– Namawiam administratorw forw internetowych aby kasowali posty tych internautw, ktrzy pope?niaj? ra??ce b??dy, tak aby oni zrozumieli, ?e trzeba mie? szacunek dla j?zyka polskiego.

– Na jakie najbardziej ra??ce b??dy natrafi? pan w trakcie prowadzenia akcji „Bykom Stop”?

– Cho?by na „ul” napisany przez „” na pocz?tku. Nie wspominam ju? nawet o bykach typu „mug?”, „ktury”, „karzdy”, „rzaden”, bo w takich s?owach, cho? s? cz?sto u?ywane i ich pisownia powinna ka?demu wydawa? si? oczywista, notorycznie pope?niane s? b??dy. S? tacy, ktrzy w dwch zdaniach potrafi? zroi? sze?? tzw. bykw. Niektrzy robi? to specjalnie, pisz?c np. s?owo „sposb” w wersji „SpoSoop”. Uwa?aj? to za pewien rodzaj awangardy. Tymczasem dla mnie to czysty kretynizm, utrudniaj?cy innym czytanie. Zreszt? b??dy ortograficzne to nie tylko problem Internetu. Ostatnio na elektronicznym wy?wietlaczu kolejki szynowej PKP zauwa?y?em napis „Gdynia G?uwna Osobowa”.

Autor: Szymon Szadurski

Ot, pi?kna „zapchajdziura” w weekendowym wydaniu, pomi?dzy og?oszeniami drobnymi, oddzielaj?ca owe og?oszenia od reklam. Chcia?bym te? pami?ta? niektre kwestie tu przytoczone…

Nic, czas wprowadzi? tyci poprawki w sposobie prowadzenia akcji i na samej stronie… Ale o tym ju? b?dzie inna notka.

Wpis opublikowany 16 grudnia 2005
Tagi: , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "BYKOM-STOP w Dzienniku Ba?tyckim"

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów