„Zasilenie konta” – jaki podawa? tytu? przelewu?

 

Podczas rozmowy z Klisiem pojawi?a si? wczoraj kwestia wykonania przelewu. Ot zamiast oddawania tych drobnych wy?o?onych przeze mnie na fastfooda zasugerowa?em po prostu przelew (mBank » mBank). Pad?o pytanie „Jak zatytu?owa? przelew? Zasilenie konta?”. Szczerze mwi?c, zdziwi?o mnie troch? to pytanie, bo nigdy specjalnie si? nie zastanawia?em nad tytu?ami przeleww do znajomych, natomiast ja dosta?em kilka w?a?nie nazwanych „Zasilenie”. To tak trzeba? Jaki? wymg prawny o ktrym nie wiedzia?em? No to szukamy w necie informacji o tym…

Trafi?em na artyku? p. Marcina Paprzyckiego z „Gazety IT” z bodaj 2005 roku. Pozwol? sobie zacytowa? kilka fragmentw:

To co mnie zawsze zadziwia?o po przyje?dzie do Polski, to fakt, ?e kiedy przychodzi?em do banku by wp?aci? (lub wp?aci?) pieni?dze, to zadawano mi pytanie o „tytu?” dokonania takowej transakcji: „co mam wpisa?, z jakiego tytu?u dokonuje Pan wp?aty?”. Oczywi?cie, kiedy wp?aca?em sobie pieni?dze na swoje w?asne konto, to nie mia?em ?adnego pomys?u na to, jakim tytu?em takowej wp?aty dokonuj?. (…)

(…) B?d?c troch? pokr?conym osobnikiem, bardzo nie lubi? na przyk?ad nierwnych ko?cwek na rachunkach bankowych. (…) ak wi?c – ku zgorszeniu mojej Ma??onki – zacz??em u?ywa? osobnego konta do zrzucania r?nych ko?cwek z Konta24. No i tutaj mog?em sobie pozwoli? na to, aby wpisywa? w pole „tytu?em” to, co akurat przysz?o mi na my?l i oddawa?o nastrj chwili. Tak wi?c podawa?em na przyk?ad takie tytu?y przelewu: „nasz?a mnie ochota przela? troch? pieni?dzy na inne konto”, „ko?cweczka, ha!”, „a mo?e by co? tu przela?” i podobne. Moja Ma??onka patrzy?a na mnie coraz dziwniejszym wzrokiem, kiedy ogl?da?a rachunki miesi?czne, ale nic nie mwi?a, a ja bawi?em si? jak pierwszoklasista w ZOO.

A? do momentu, gdy otrzymali?my oficjalny list z BZ WBK, w ktrym Pan S. S. poinformowa? nas, ?e moje dzia?ania s? dla banku problemem. Kiedy obs?uguj? moje transakcje i musz? je zaksi?gowa?, to nie wiedz? pod jakim tytu?em maj? to zrobi?. Pan S.S. prosi wi?c aby?my u?ywali standardowych terminw takich jak „zasilenie konta”, czy… oczywi?cie „wp?ata w?asna”. (…)

Polecam przeczyta? zreszt? ca?y artyku?.

Tak czy siak, po przeczytaniu tego zbarania?em. Że niby bank musi mj przelew jako? zakwalifikowa? i potrzebuje standardowych formu?ek? Eeee…? Poszuka?em w systemie pomocy mBanku i znalaz?em tam jedynie tak? informacj? odno?nie nazw przeleww zdefiniowanych da kana?w IVR, WAP i mSIM:

Nazwa przelewu (nazwa w?asna), mo?e by? dowolnie ustalana i jest widoczna tylko dla u?ytkownika rachunku (nie widzi jej odbiorca przelewu). Dzi?ki niej Posiadacz rachunku mo?e bez problemu odr?ni? zdefiniowane na li?cie przelewy. Natomiast nazwa przelewu w IVR, WAP i mSIM, nie mo?e by? dowolna ze wzgl?du na wymagania techniczne automatycznego serwisu telefonicznego mBanku. Lista dost?pnych nazw przeleww definiowanych przez teleoperatora b?d? w serwisie transakcyjnym mBanku.

Cz?owiek uczy si? jednak ca?e ?ycie. Chocia? nigdy nie korzysta?em z przeleww tymi kana?ami, to sprawdzi?em jakie s? dost?pne nazwy przeleww zdefiniowanych. Z ciekawych:

 • aukcje allegro.pl
 • m??
 • ?ona
 • parking
 • wywz ?mieci

Ciekawe kto wymy?la? te 50 dost?pnych nazw :)

Tak czy siak, przecie? w systemie bankowym mam mo?liwo?? podania dowolnego tytu?u przelewu, je?li chc? ode mnie wymaga? tych sztywnych regu?ek typu „wp?ata w?asna” czy „zasilenie konta” to niech dadz? rozwijan? list?…

Przelew

Ja tam sobie chwal? moj? list? tytu?w przeleww (przelewy sz?y w obie strony) z abstrakcj? typu:

 • RE: PALIWO
 • KSERO (swoj? drog? przelew by? chyba na 7gr. – kumpel oddawa? za kserokopi? jednej kartki :))
 • Z OKAZJI URODZIN WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO :D
 • BILETY NA CIAPAG
 • U7
 • RESZTA Z ZAKUPOW
 • KASA NA BILET(313 Z? KOSZTUJE BILET, JAK NA RESZT? OP?AT NIE STARCZY P O DO?L? RESZT? KASY)
 • od S?awka +3 z? na czekolade albo piwko dzieki

… i inne tego typu :) I we? to nazwij „zasilenie konta” – traci ca?e swoje pi?kno :)

Wpis opublikowany 27 maja 2007
Tagi: , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "„Zasilenie konta” – jaki podawa? tytu? przelewu?"

 1. Ja zawsze wpisuj? „paliwo do czo?gu”, hmm, oficjalnego pisma z BRE jeszcze nie dosta?em, zostaje mi mie? nadziej? ?e nie oskar?? mnie o nielegalny obrt :D

  Autor komentarza, niedziela, 27 maj 2007 #

 2. Od nast?pnego razu b?d? musia? wymy?la? jakie? bardziej abstrakcyjne tytu?y przeleww :)

  Autor komentarza, niedziela, 27 maj 2007 #

 3. W?rd bardziej udanych przeleww mam na li?cie „za us?ugi erotyczne” i „para nerek” :)

  Autor komentarza, niedziela, 27 maj 2007 #

 4. Do powy?szego doskonale pasuje znany pewnie wszystkim cytat z bash.org.pl :) :
  #57753
  zobaczcie jak wyglada moja dzisiejsza historia rachunku bankowego :>
  2006-06-12 Przelew na rachunek +300,00 Tytu?: Prosz? zastanw si? nad moj? prac? dypl!
  2006-06-12 Przelew z rachunku -1,00 Tytu?: no nie wiem – na razie nie mam czasu
  2006-06-12 Przelew na rachunek +200,00 Tytu?: Mo?e jednak znajdziesz czas!?
  2006-06-12 Przelew z rachunku -1,00 Tytu?: za 2tyg przyBiezacych ukladach-kontynuuj
  2006-06-12 Przelew na rachunek +227,46 Tytu?: Wiecej nie mam. Ten tydzien!?
  2006-06-12 Przelew z rachunku -1,00 Tytu?: ok – weekend
  2006-06-12 Przelew na rachunek +1,00 Tytu?: Dzi?kuj?!!!

  Autor komentarza, niedziela, 27 maj 2007 #

 5. Z basha:
  [karp] Nazwa odbiorcy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  [karp] Nr rachunku odbiorcy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  [karp] Nazwa banku odbiorcy: BRE Wydz.Bankowosci Elektronicznej
  [karp] Kwota: 600.00 PLN
  [karp] Tytulem: oplata za sex. jesli bank pobierze prowizje od tego przelewu to popelni przestepstwo czerpania korzysci z cudzego nierzadu.
  [karp] Data: 2005-05-31
  [karp] Zleceniodawca: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  [karp] Status: Zrealizowany

  i

  tmp z jakiego banku wysylas z
  inteligo
  Kwota 12,93 PLN
  zmienilem z 12,93 na 20,00
  KUR**
  ;P
  :DDDDD
  ZMIEN TYTUL !!!!!!!!!!!!
  KUR**
  oplata za czyszczenie czesci meskiego ciala
  ;p
  I co sie smiejesz k**wa
  ;p
  stara kiedys wyciag zobacyz
  i co se pomysli
  KUR**
  20 Z?
  rotfl
  KUR**
  a tak dla zdrowia sie smieje ;p
  syn ciezko pracuje :D
  wiesz, ukrainki biora 30 w paszczu ;P
  ZMIEN
  lol
  tyle bierze tania tirwka btw :P
  ZMIEN

  :) Jak co? to ocenzuruj.

  Autor komentarza, niedziela, 27 maj 2007 #

 6. Buahahah… :) Ja chyba kiedy? z?o?e podanie o prac? w banku w?a?nie przy weryfikacji przeleww ;)

  Autor komentarza, niedziela, 27 maj 2007 #

 7. Hmm, nie wiem jak to si? ma do kwestii podatkowej. Wszak przelew na nasze konto to zawsze jaki? tam dochd. A gdzie podatek? Nie mam poj?cia, czy fiskus mo?e mi wle?? w razie potrzeby na histori? konta i skontrolowa? co, komu, kto, za co i ile. W?tpi? te?, ?eby moja skromna osoba nagle znalaz?a si? w centrum zainteresowania skarbwki. Na wszelki wypadek u?ywam jednak do?? oglnych tytu?w (wp?ata w?asna, zasilenie konta itp.).

  A z t? „op?at? za sex”, to ciekaw jestem reakcji posiadacza rachunku, gdyby bank wyst?pi? o uj?cie delikwenta, ktry czerpie korzy?ci z nierz?du. Przecie? czarno na bia?ym jest napisane, ?e wzi?? kas? za bara-bara. ;)

  Autor komentarza, poniedziałek, 28 maj 2007 #

 8. Yano uj?? wa?n? my?l: do tytu?w przeleww ma wgl?d Skarbwka. Pami?tam jak znajomy ktry ma w?asne z o.o. przelewa? mi za jak?? szybk? prac? i jako tytu? wpisa? „wp?ata w?asna”.
  Jak si? zapyta?em dlaczego tak, to ?eby mu/mi skarbwka nic nie odci?gn??a przypadkiem.

  IMHO jest to bardzo dziwne, ?e od nabanalniejszych rzeczy Pa?stwo chce od Nas kasy. Na ka?dym kroku trzeba Pa?stwu za co? p?aci?. Jak nie w spo?ywczym, to w komunikacji miejskiej, taxi itd. Ju? nie mwi?c, ?e 40% wyp?aty znika.

  Autor komentarza, poniedziałek, 28 maj 2007 #

 9. Ech, a ju? my?la?em, ?e to tylko jaka? ma?o gro?na teoria, a tu si? okazuje, ?e to jednak ca?kiem powa?na sprawa. Fiskus to ma jednak lepkie ?apy do naszych pieni?dzy. :(

  Czyli jak dostan? pieni??ki od babci czy od rodzicw to podlega to pod darowizn? i musi by? uiszczony stosowny podatek ?eby by?o legalnie? „– Babciu, do?? mi do komputera. – A ile Ci potrzeba? – No… jakie? 1300 + podatek. – W porz?dku, masz. PIT Ci dam pod koniec roku, jak ju? prezenty pod choink? dolicz?.”
  Cholera, ma?o ?mieszne. :\

  Autor komentarza, poniedziałek, 28 maj 2007 #

 10. *Disclaimer*: Informacje uzyskane od osoby hobbystycznie zajmuj?cej si? u?eraniem z niekompetentnymi pracownikami fiskusa, czyli znaj?cej temat, jednak nigdzie oficjalnie nie powo?ywa?bym si? na t? wypowied? :) W skrcie: wszystko by trzeba by?o sprawdzi? dok?adnie w stosownej ustawie.

  Popyta?em troch? i co si? dowiedzia?em: Urz?d Skarbowy, w przypadku gdy toczy si? przeciwko Tobie post?powanie, ma prawo „wej?? na Twoje konta”, czyli sprawdzi? histori? transferw na wszystkich Twoich kontach i to pono? bez nakazu s?dowego.

  O ile zapewne US nie b?dzie wytacza? armaty przeciwko studentowi przesy?aj?cemu kilka z?otych kumplowi z g?upim tytu?em przelewu, to jednak gdy kto? „uprzejmie doniesie”, ?e w?a?ciciel lokalnego warzywniaka zacz?? podje?d?a? do pracy nowym Audi, to takie trzepanie murowane.

  Tak na marginesie: rozwa?am uruchomienie w?asnej dzia?alno?ci gospodarczej gdzie? w okolicach wakacji (praca na umow? o dzie?o nie jest jednak najwygodniejsz? form? rozlicze?) i tego typu ciekawostki si? na pewno przydadz?…

  Autor komentarza, poniedziałek, 28 maj 2007 #

 11. Ja nie mog?… ;) niekiedy blogi s? lepsze od wszystkich serwisw humorystycznych razem wzi?tych ;)

  Autor komentarza, poniedziałek, 28 maj 2007 #

 12. @Yano: wg prawa tak powinie? zrobi? z babci?.
  Inn? spraw? jest, ?e prawo w Polsce jest g?wnie na papierze. Przecie? specjali?ci bankowi zauwa?yli, ?e mama Premiera powinna oblicza? podatek od darowizny od ka?dego przelewu wyp?aty syna ;)

  Autor komentarza, wtorek, 29 maj 2007 #

 13. @mati: Od tego roku podarki od dziadkw dla wnucz?t mieszcz? si? jeszcze w ramach „darowizny w ramach najbli?szej rodziny” i nie podlegaj? opodatkowaniu :)

  Przecie? jeszcze rok czy dwa lata temu kto? wpad? na pomys?, ?e kupuj?c np. ?onie na urodziny futro, powinna ona zap?aci? podatek od wzbogacenia, bo to prezent za kilka tysi?cy z?otych…

  Jak to mwi? na wyk?adach z prawa podatkowe profesor: „Pewne w ?yciu s? jedynie dwie rzeczy: ?mier? i podatki”.

  Autor komentarza, wtorek, 29 maj 2007 #

 14. Nie dobijajcie mnie. Czyli jak (czysto teoretycznie) rodzice dorzuc? mi ze swoich oszcz?dno?ci do mieszkania (a to ju? jest zdecydowanie wi?cej ni? babcine kilkaset z?otych) a ja nie odprowadz? podatku od tej kwoty (oczywi?cie w momencie, gdy niejaki „Życzliwy” zg?osi ten fakt w odpowiednim miejscu) to mog? si? liczy? z powa?nymi problemami? Przecie? to jest jaka? paranoja!

  Nast?pnym razem, gdy pojad? do rodzicw lub siostry na d?u?ej, b?d? musia? poprosi? o dok?adne rozliczenie ile ich moja wizyta kosztowa?a + koszt noclegu wg ?rednich stawek, ?ebym mg? potem si? z tego rozliczy? z przedstawicielem gatunku Fiskus Pazernus Vulgaris. O_o

  Autor komentarza, wtorek, 29 maj 2007 #

 15. Gdyby? dosta? w zesz?ym roku na gwiazdk? od Rodzicw na ten przyk?ad 11 tysi?cy na „start w ?yciu na w?asnych ?mieciach” od nowego roku, przelewem na swoje konto, to zasadniczo mia?by? obowi?zek zg?oszenia tego do US i zap?acenia od tego nale?ytego podatku (np. je?li ?apiesz si? w pierwszym progu podatkowym: 3%).

  Na szcz??cie kto? poszed? po troch? rozumu do g?owy i od 1 stycznia 2007r. tego rodzaju spadki i darowizny w ramach najbli?szej rodziny zosta?y zwolnione z podatkw.

  Rozpisane wszystko na stronach Ministerstwa Finansw: http://www.mf.gov.pl/index.php?const=3&dzial=138&wysw=2&sub=sub1

  Wi?cej na temat „rewolucji podatkowej” od 1 stycznia 2007 m.in. na stronach Gazety: http://gospodarka.gazeta.pl/pieniadze/1,52983,3784829.html

  Na studiach mia?em r?ne przedmioty zahaczaj?ce o prawo (encyklopedia prawa, prawo gospodarcze, prawo podatkowe) i w?a?nie podatkom by?o po?wi?cone najwi?cej czasu. Kilka wyk?adw i cz?owiek zaczyna? rozumie?, czemu na rynku jest tylu doradcw podatkowych, ktrzy chc? konkretnych pieni?dzy za swoje porady :)

  I tak generalnie powstaje szara strefa – do pewnego stopnia podnoszenie podatkw powoduje wzrost przychodw bud?etowych. Jednak przekroczenie tej cienkiej granicy powoduje, ?e ludzie zaczynaj? si? przeciwstawia? tym obci??eniom i zaczynaj? ukrywa? dochody. A jako? ?aden polityk nie mo?e sobie tak banalnej zasady przyswoi?…

  Hm… si? rozpisa?em znowu :) Wszyscy mwi?, ?e si? obijam na tych studiach, ale jednak co? tam wynosz? z tego ;) Mo?e doci?gn? jako? do tego magistra ekonomii :)

  Autor komentarza, wtorek, 29 maj 2007 #

 16. A mog? tu zasodzi? linkiem? Mog? ?
  Prosz?:
  http://www.joemonster.org/article/7414/najlepsze-tytuly-przelewow :)
  My?l? ?e bardzo pasuje do tej notki ;)

  Autor komentarza, poniedziałek, 3 wrz 2007 #

 17. Zgadzam si? z Tomkiem Kop?. Na tytu?y trzeba uwa?a?

  Autor komentarza, środa, 28 lis 2007 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów